diana petrova diana petrova Потребител

Осигуровки на пенсионер, работещ по граждански договорЗдравейте,
Какви осигуровки се внасят на пенсионер с Телк над 50% намалена работоспособност, който работи на граждански договор? Не е осигурен на друго основание, облагаемата сума не превишава 7920 лв. и не желае да се осигурява допълнително за ДОО и ДЗПО.Отговори

 • Здравейте,


  Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Закон за здравното осигуряване изразяваме следното принципно становище:
  Съгласно чл. 4, ал. 6 от КСО лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават пенсия, не подлежат на задължително осигуряване за държавното обществено осигуряване. Това не се отнася за здравното осигуряване на пенсионерите, които работят без трудово правоотношение. Те се осигуряват здравно, без оглед на обстоятелството дали получават пенсия или не, по реда на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО.

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • Здравейте,

  В допълнение следва да отбележим, че за лицата, които получават пенсия и полагат труд по граждански договор не се дължат осигурителни вноски, ако са изпълнени едновременно следните условия:
  1.Размерът на полученото възнаграждение за месеца е по-малко от минималната работна заплата след намаляването му с нормативно признатите разходи.
  2.Лицето не е осигурена на друго основание, например по трудов договор.
  В зависимост от това дали има осигуровки /а това зависи от размера на полученото възнаграждение и дали са осигурени на друго основание/, ще се дължат до 25 число на месеца следващ месеца, за който се отнасят.
  Данък се дължи във всички случаи и трябва да бъде подаден с декларация по чл.55 за удържане на данъка е месеца следващ тримесечието, в които е изплатен дохода.

  В обобщение върху хонорара на въпросния пенсионер, споменат в началото, нежелаещ да се осигурява допълнително във фондовете на ДОО (ДЗПО) и с валидно решение на ТЕЛК (с 50% и над 50% намалена работоспособност) ще се удържат само здравно осигурителни вноски . Причината за това е, че в Закона за Здравното Осигуряване няма разпоредба подобна на тази в чл.4 ал.6 от КСО, която да дава право на избор на лицата, на които е отпусната пенсия да се осигуряват по свое желание.


  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗЗО

-->