Дафинка Ноева Дафинка Ноева касиер

Освобождаване при закриване на фирматаРаботодателят иска да ме освободи поради закриване на фирмата. По кои член от кодекса е най-добре да ме освободи, за да имам право на борса без предизвестие? Имам 36 год. трудов стаж.Отговори

 • Здравейте,

  При закриване на предприятието работодателят ще ви дължи обезщетение за оставане без работа за период не по-голям от един месец. Едва след изтичането на този един месец ще започнете да получавате обезщетение за безработица от "борсата".
  Не мога да ви дам съвет за избор на основание за прекратяване тъй като не съм запознат нито с трудовия ви договор нито с вътрешните правила на работодателя.
  Във всички случаи прекратяването поради закриване на предприятието ще ви осигури изплащане на максимален размер на обезщетение от бюрото по труда за максимален срок, определен според трудовия ви стаж.

  Поздрави,
 • Здравейте. Ако сте правилно информирана ! , едно е основанието за прекратяване на ТД - Чл. 328. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
  1. при закриване на предприятието; И работодателят избира начина на прекратя-ване, не освобождавания ?!
  Макар, че никога не се знае ?
  Да не забравяме, че преди да пристъпи към акта на прекратяване, работодателят е длъжен да Ви отправи предизвестие. Ако такова няма/т.е.не сте получили предизвестие за прекратяване на ТД на горното основание и няма да го отработите - имате право на обезщетение за това по смисъла на чл.222 за 1 месец. Тъй като сте МОЛ е възможна хипотезата по чл.326 от КТ - (3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) За работниците и служителите, които заемат материално-отчетнически длъжности, в случай че предаването на повереното имущество не може да се извърши в 30-дневния срок по ал. 2, времето за предаване може да се удължи, но не повече от 2 месеца общо с предизвестието.
  При оставане без работа също имате право на 1-месечно обезщетение по чл222,ал.1 от КТ. Без напускане по взаимно съгласие и при дисциплинарно уволнение, другите основания водят до еднаква продължителност на обезщетението от Бюрата по труда. Не коментирам другите "Финтове"

  kazimirc4

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->