Наталия Димитрова Наталия Димитрова Потребител

Свързани лицаЗдравейте, как следва да се тълкува понятието "свързани лица", използвано в Закона за акцизите и данъчните складове в следния текст:

Специализиран малък обект за дестилиране е обект, който отговаря едновременно на следните условия:
- той е правно и икономически независим от който и да е друг обект за дестилиране и не осъществява дейността си по предоставен лиценз, т.е. не е свързано лице с лице, което е производител на етилов алкохол (ракия).


Кои са свързаните лица според този закон?
Когато жена е регистрирана като собственик на такъв обект, а едновременно с това нейният племенник също е регистриран - това следва ли да са свързани лица?Отговори

 • Здравейте,

  „Свързани лица" са: съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство - до втора степен включително, и когато са включени в общо домакинство. Родство по права линия е връзката между две лица, от които едното произхожда пряко или непряко от другото, докато родството по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото. Домакинството включва съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях. Относно даденото определение в Закона за акцизите и данъчните складове за специализиран малък обект за дестилиране няма значение дали това е друг специализиран малък обект за дестилиране или който и да е друг производител на ракия. Тъй като не става ясно правната и икономическата свързаност на специализирания обект за дестилиране, следва да се разглежда в условията с дадената дефиниция за правно и икономически свързана пивоварна, тъй като има сходна цел. Предвид на това следва да приемем, че правно и икономически независим специализиран малък обект за дестилиране е обектът:
  а) в чийто капитал не участва друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира или което не участва в капитала на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с етилов алкохол (ракия), или
  б) в чиито управителни или контролни органи не участват лица, участващи в управителните или контролните органи на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с етилов алкохол (ракия), или
  в) в чиито управителни или надзорни органи не участват лица, участващи в управителните или надзорните органи на друго дружество за производство или търговия с пиво или в трето дружество, свързано с такова друго дружество за производство или търговия с етилов алкохол (ракия), или с техни роднини.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Елизабет Петкова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗАДС

-->