Потребител

Граждански договорПрез 2015 г. е сключен ГД с лице за извършване на инвеститорски контрол. В клаузата за заплащането е договорено същото да бъде извършено след приемане на СМР и заплащане на изпълнителя. През януари 2016 г. е изплатена и последната фактура на изпълнителя.

1. Начислението и изплащането на възнаграждението следва ли да бъде през януари 2016 г.?
2. При подаване на Д1 и Д6 периодът трябва ли да бъде 2015 г. и как да се определи кой период ?Отговори

  • Здравейте,

    От така зададения от вас въпрос става ясно, че изплащането на възнаграждението по гражданския договор става през януари 2016г.. Осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение, се внасят от осигурителя до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението. (чл. 7, ал. 6 КСО). Следователно ще начислите осигуровките през януари 2016г., тъй като осигурителните вноски за лицата, които работят по без трудово правоотношение се начисляват до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението. Подаване на Д1 и Д6 за осигуровките ще бъде до 25 число на месеца следващ месеца на изплащане на дохода. Данъкът е дължим до края на месеца следващ тримесечието на изплащане. Във вашия случай срока за данъка е до 30 април на 2016г.

    Поздрави,
    Виктория Йотова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->