Veselina Stoianova Veselina Stoianova Потребител

Обезщетение след прекратяване по чл.71, ал.1Назначена съм на трудов договор по чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70 от КТ, със срок на изпитание 6 месеца. 10 дни след назначаването съм освободена по чл.71, ал.1.

Какви са ми правата на защита и имам ли право на някакво обезщетение?Отговори

  • Назначена сте на постоянен трудов договор със срок на изпитване от 6 месеца (чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.71 от КТ). Не уточнявате в чия полза е уговорен изпитателния срок, а това е изключително важно, но приемем, че е уговорен в полза на работодателя. Трудовия договор е прекратен в рамките на тези 6 месеца на основание чл.71, ал.1 от КТ. В случая нямате никакви права на защита, защото правата ви не са погазени, а работодателя има право в рамките на тези 6 месеца да прекрати трудовия договор с вас по негова инициатива, защото най-вероятно е преценил, че не се справяте с работата. За това служи и това е целта на клаузата с изпитателния срок. Нямате право на обезщетение за оставане без работа при прекратяване на трудовия договор на основание чл.71, ал.1 от КТ.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->