Велина Ковачева Велина Ковачева Счетоводител

Допълнително споразумение по време на изпитателен срокДобър ден,
Може ли служител назначен на трудов договор съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал.1 със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя, ден преди изтичането на изпитателния срок да бъде преназначено на друга длъжност с друг код по НКПД на основание подадено заявление от работника одобрено от работодателя?

Преназначаването да стане с допълнително споразумение на основание чл. 119 от КТ и отново да бъде съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал.1 със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя.Отговори

  • Да, може. След като новата длъжност е различна от старата и е друг кода по НКПД имате право да сключите допълнително споразумение съгласно чл. 67 ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 70 ал.1 със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя. Въпреки, че предложението за преместване на новата длъжност е дошло от страна на работника, след като допълнителното споразумение е подписано и от двете страни, това означава, че работникът се е съгласил шест месечния изпитателен срок да се уговори в полза на работодателя.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->