Elizabet Lesichkova Elizabet Lesichkova "ВМВ" ООД Счетоводител

Вменяване на допълнителни задълженияЗдравейте,
Служител назначен да длъжност Администратор ще изпълнява допълнителни функции като Сервитьор в работното си време, когато това е необходимо. Как да добавим желаните допълнителни функции документално, които искаме да му вменим, така че при евентуална проверка от Инспекция по труда това да не представлява проблем?Отговори

 • Здравейте,

  Законът не ограничава работодателя да променя длъжностната характеристика в хода на трудовото правоотношение. От това следва, че той може многократно и по различни съображения да изменя нейното съдържание. Всяка утвърдена с подпис на работодателя промяна в длъжностната характеристика се довежда до знанието на работника или служителя. Служителят дава съгласието си за промяната, като я подписва и отбелязва датата, на която се е запознал с нея. В случай, че служителят има възражения той може да ги комуникира с работодателя, а когато не се стигне до консенсус да потърси правата си по съдебен ред.

  При разработването на длъжностните характеристики следва да се има предвид, че всяка длъжност се индивидуализира не само със своето наименование, а предимно с вида и естеството на включените в нея трудови задължения. Те следва да бъдат логически свързани с длъжността по своя характер, а по обем да не надхвърлят физическите човешки възможности за изпълнението им в рамките на нормалното работно време. Препоръчително е работодателят още при възникването на трудовото правоотношение да определи максимално точно и подробно характеристиката на длъжността и всички свои изисквания към служителя, който я заема.

  Алтернативен подход е ако двете длъжности, Адвимистратор и Сервитьор, НЕ са несъвместими една с друга и да бъде по-подходящо назначаване на втори трудов договор, така че един служител да изпълнява паралелно и двете длъжности. Логично това ще се отрази и на работното време по тези две трудови правоотношения.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  А.Бояджиев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->