Елеонора Константинова Елеонора Константинова служител

Ремонт на сграда със собствени средстваЗдравейте,
Фирмата ни се занимава с търговия на строителни материали на дребно и едро. Миналият месец направихме следните ремонти - боядисване на сградата, подновяване на фаянса, моноблокове, мивки, които се ползват от персонала, положихме бетон на площадката, където се намират стоките ни. Целият този ремонт направихме с нашите стоки, които продаваме, с наш труд, а не външна фирма.

Всички тези подобрения ще ги отнеса като текущ разход като съставя протокол за вложените стоки, а няма да повишавам стойността на ДА?

Относно счупени керемиди, тухли или спукани торби със сухи смеси, лепила по време на транспорта, проблем ли е ако ги бракувам в края на годината? Ще се признаят ли за данъчни цели и ще им се начислява ли ДДС?Отговори

 • Здравейте,

  Според МСС 16 "Имоти, машини и съоръжения" последващи разходи, направени за активи, се капитализират в стойността на актива ако са подобрение- увеличават полезния живот на актива, неговата ефективност, ползите, извличани от него. В противен случай тези разходи не следва да се капитализират, а да се отнесат текущо към Печалби и загуби.

  Според разпоредбите на чл.79, ал.(3) от ЗДДС, при брак на стоки, при закупуването на които сте използвали данъчен кредит следва да начисли данък в размер на данъчния кредит. Имайте предвид, че не следва да правите корекция на данъчния кредит в случай, че са изминали 5 години от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит.

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->