Камелия Дончева
 • Публикации :
 • Становища (1)

Магистър по „Счетоводство и контрол“. Счетоводител в офиса на Kreston BulMar в град Кюстендил.
Михаела Сарколева
 • Публикации :
 • Становища (10)

Счетоводител в Централен офис на Kreston BulMar.
Цветелина Паскова
 • Публикации :
 • Становища (9)

Магистър по право от Нов Български Университет и бакалавър по Връзки с обществеността от СУ. През годините има натрупан опит в областта на вещното и облигационното право, както и в сферата на застраховането.
Лъчезар Миков
 • Публикации :
 • Становища (3)

Правист от УНСС. Юрисконсулт в централния офис на Kreston BulMar.
Димитър Мавродиев
 • Публикации :
 • Становища (4)

Счетоводител в централния офис на Kreston BulMar.
Зорница Стоянова
 • Публикации :
 • Становища (14)

Анелия Радулова
 • Публикации :
 • Становища (6)

Бакалавър със специалност Международни икономически отношения. Оперативен счетоводител в Kreston BulMar.
Ванеса Илиева
 • Публикации :
 • Становища (8)

Виктория Петкова
 • Публикации :
 • Становища (26)

Бакалавър по Финанси. Счетоводител в Kreston BulMar.
Анелия Батлева
 • Публикации :
 • Становища (30)

Магистър по „Право” и адвокат, вписан към Софийска адвокатска колегия.
Мануела Чонкова
 • Публикации :
 • Становища (20)

Завършила е „Финанси” и „Счетоводство и контрол”. Има трудов стаж в областта на счетоводството на застрахователни компании. Експерт по счетоводство, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.
Виктория Стоичкова
 • Публикации :
 • Становища (18)

Силвия Иванова
 • Няма публикации

Кристина Кондратюк
 • Публикации :
 • Становища (103)

Магистър по Счетоводство и контрол и преминала успешно обучението в Академия БулМар. Счетоводител в Kreston BulMar София, Централен офис.
Елизабет Петкова
 • Публикации :
 • Становища (16)

Магистър по Финансов контрол и външен одит. Асистент одитор в Крестън БулМар София, Централен офис.
Велислава Василева
 • Публикации :
 • Становища (35)

Велислава Василева е магистър по Финансов контрол и финансово право.
Момчил Николов
 • Публикации :
 • Становища (7)

Бакалавър от УНСС със специалност „Счетоводство” в УНСС и преминал успешно обучението в Академия БулМар. Счетоводител в централния офис на Kreston BulMar.
Петя Лазарова
 • Публикации :
 • Становища (32)

Магистър по Одитинг. Асистент одитор в Централия офис на Kreston BulMar
Тодор Тодоров
 • Публикации :
 • Становища (71)

Бакалавър от СА „ Д. А. Ценов” гр. Свищов със специалност „Счетоводство и контрол”. Счетоводител в Централния офис на Kreston BulMar.
Салих Асанов
 • Публикации :
 • Становища (96)

Магистър по Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия от СА ”Д. А. Ценов” гр. Свищов. Счетоводител в Крестън Булмар от началото на 2017 година.


Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->