АБВ- АКАУНТ
 • Публикации :
 • Въпроси (2)
 • Становища (1)

ДСХ
 • Публикации :
 • Въпроси (1)

"Helios - Metalurg" Ltd.
 • Няма публикации

Митко Димитров , консултант на свободна практика
 • Няма публикации

Митко Димитров, консултант в областта на Документарните акредитиви. Ръководи специализирани семинари и индивидуални косултации на тема: ЕДНООБРАЗНИТЕ ПРАВИЛА И ОБИЧАИ ЗА ДОКУМЕНТАРНИТЕ АКРЕДИТИВИ издание 600 на Международната Търговска Камара Париж, редакция 2007 год Освен визуалната презентация по текстовете на всичките 39 члена, обект на дискусия и поясняване са теми като : - Заместването на сложните процедури по отпускането на кредити с прилагането на Документарния акредитив ( L/C ) като кредитно средство. - Избягване на погрешното приемане на Условен превод като Документарен акредитив . - Различия относно изпълнението на Търговския договор между страните и Акредитивната операция от страна на Банката. - Задължителни реквизити при съставяне Условията по акредитива. - Видове документи, дати на издаване, както и прилагане на изразът ”около” относно посочената сумата и количества на стоките в ( L/C ) - Най-често допусканите грешки между валидност на акредитива и времето за представяне на документите. - Негоциране,Форсмажорни условия, особености при частични доставки и плащания при( L/C ). - Прехвърляем ( L/C ) и прехвърляне на вземанията. - Отговорности на Банките, Наредителя и Бенефициента по ( L/C ). И още : важно е да се знае, че Банките са само стриктни изпълнители на предварително договорените условията между страните по сделката . Те не са старана по търговската сделка. Семинарът и индивидуалните консултации са предназначени за: Бизнесмени, Търговски директори, Банкери, Гл.счетоводители, Юристи с външно-търговска практика, Завеждащи маркетингови отдели на фирмите. За обучаващи се по специалностите „Мениджър продажби“, „Маркетолог“, „Финансист“, „Фирмен мениджър Митко Димитров Магистър по икономика – Стопанска Академия “Д.Ценов” Свищов. Специализация УНСС София “Бизнес Мениджмънт”. Консултант Бизнес Академия “ПЛАТО” - Българо-Фламандски проект на Търговската Палата в Лимбург, Белгия. Консултант “Документарни акредитиви”. Прилагане текстовете на ( L/C ) редакция 600 на МТК Париж. Практически особености при изпълнение на Документарните Акредитиви като част от търговския договор между износителите и вносителите от една страна и Банките от друга. E mail: dimaxim@abv.bg
НАЙТЕХ
 • Няма публикации

Вяра Николова
 • Няма публикации

Маркама ООД
 • Публикации :
 • Въпроси (1)
 • Становища (1)

andgi ood
 • Няма публикации

NOWA TRANS BG EOOD.
 • Няма публикации

НОВА ТРАНС БГ ЕООД е скоро регистрирано транспротно предприятие в Агенцията по Вписванията гр.Монтана. ЕИК № 201809380. Работим в кооперативни взаймоотношения с немската фирма за транспорт и логистика Карл Мюлерлайле от 77723 Генгенбах.
ЕР ДЖИ КОНСУЛТ ЕООД
 • Публикации :
 • Въпроси (1)

Уважаеми Дами и Господа, RG-Consult Ltd е компания фокусирана изцяло в бизнес развитие и управление на компании развиващи дейност в България . Нашата основна цел е: • да предлагаме висококачествени, ценово обосновани счетоводни и управленски услуги; • да направим печаливщ бизнеса на клиента ни; • да бъдем гъвкави в съвременните условия на динамични промени на действащото законодателство в Република България; • да работим с индивидуален подход към всеки клиент с необходимата прецизност и коректност; • да осигуряваме своевременна информация, която да улеснява управлението на бизнеса и вземане на решения; • да защитаваме интересите на клиента; За постигане на високо качество на предлаганите от нас счетоводни и управленски услуги компания разполага с висококвалифицирани служители с голям опит. Нашата компания има изградени през годините процедури и практика, както и прецизна организация по отношение на работата с клиенти. За нас е изключително важно да предоставяме на клиентите си освен договорените услуги, и спокойствие и сигурност за тяхната счетоводна отчетност и данъци. На нашата компетентност и на нашия професионализъм се довериха фирми от разнообразни сектори на икономиката: • Строителни компании; • Вносители и износители на продукция и стоки; • Компании за недвижими имоти; • Дружества, извършващи консултантски услуги; • Дружества, извършващи търговия на едро и дребно; • Чуждестранни юридически лица; • Търговски представителства; • Лекари и стоматолози; • Дружества, занимаващи се с изграждане на фотоволтаични инсталации и соларни паркове; Контакти: 1505 София Бул. Мадрид No 50, вх.2,ет.1,офис 1 Тел./факс: 02/ 986 56 57 Мобилен: 0898 451452 e-mail: rgconsult@abv.bg Лице за контакт: • Красимира Джамбазка - Управител “R-G Consult” Ltd.
Наги ООД
 • Няма публикации

Промишлена дейност
studiox_test
 • Няма публикации

Народно читалище"Стефан Караджа"
 • Публикации :
 • Въпроси (3)

Angel Statulov
 • Няма публикации

Марвик ООД
 • Няма публикации

"Профит груп"ЕООД
 • Публикации :
 • Въпроси (1)

нивес
 • Публикации :
 • Въпроси (2)

"Мениджмънт профит"ЕООД
 • Публикации :
 • Въпроси (2)

СМ ФИНАНС ЕООД
 • Публикации :
 • Въпроси (2)

финанс 2007 ООД
 • Няма публикацииИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->