Лора Константинова Лора Константинова - Потребител


25.09.2017 в: Практическо СчетоводствоЗадължение за регистрация по ЗДДС
15.09.2017 в: Практическо СчетоводствоПоложен личен труд от собственик
15.09.2017 в: Практическо СчетоводствоОтписване на непогасен заем
21.02.2017 в: Практически ЗаплатиВаучери за храна
08.02.2017 в: Практическо СчетоводствоФактура за ползван паркинг в ЕС
06.02.2017 в: Практическо СчетоводствоОтносно командировка на собственик
08.07.2016 в: Данъчни ЗакониПогасяване на заем към физическо лице
04.04.2016 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на разход на гориво
29.03.2016 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на плащания по ПОС терминал
29.03.2016 в: Практическо СчетоводствоКасов апарат - дневен отчет
12.03.2016 в: Практическо СчетоводствоПлатени осигуровки без документ
23.02.2016 в: Практическо СчетоводствоПрилагане на слаба капитализация
23.02.2016 в: Практическо СчетоводствоДарение чрез SMS
22.02.2016 в: Практическо СчетоводствоАванс без последващо оконочателно плащане
21.01.2016 в: Практическо СчетоводствоГрешно осчетоводено кредитно известие

04.04.2016 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на плащания по ПОС терминалИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->