Александрина  Пенчева Александрина Пенчева - счетоводител


19.10.2016 в: Данъчни ЗакониПокупка на машина от ЕС, която е транспортирана в друга страна членка
05.08.2016 в: Данъчни ЗакониТуроператор към туроператор в страна извън ЕС
16.02.2016 в: Практическо СчетоводствоНеосчетоводени лихви по депозити
16.12.2015 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на задължения
17.11.2015 в: Практическо СчетоводствоНеприспаднати суми по сметка 402
20.10.2015 в: Данъчни ЗакониОпределяне на място на изпълнениеИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->