Метин Сали Метин Сали - счетоводител

Кратко CV : Бакалавър по Счетоводство и контрол. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

21.07.2016 в: Практически ЗаплатиМолба за напускане
18.07.2016 в: Практически ЗаплатиОтпуск по майчинство при двама работодатели
18.07.2016 в: Данъчни ЗакониДекларация образец 1 и 6
15.07.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на заплата на червено
14.07.2016 в: Данъчни ЗакониДДС за получена услуга от страна извън ЕС
05.07.2016 в: Данъчни ЗакониКомандироване на строителни работници
05.07.2016 в: Данъчни ЗакониДоход от свободна дейност
04.07.2016 в: Данъчни ЗакониПодписване при двама управители на ООД
26.05.2016 в: Данъчни ЗакониОбъркан контрагент в дневника за продажбите
16.05.2016 в: Данъчни ЗакониПридобиване право на пенсия
14.04.2016 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство автосервиз
06.04.2016 в: Счетоводни СтандартиПразни редове в годишните отчети
06.04.2016 в: Практическо СчетоводствоКасов апарат - дневен отчет
21.12.2015 в: Данъчни ЗакониДавност на данък за МПС
21.12.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на майчинство при работа по граждански договор
24.11.2015 в: Данъчни ЗакониИнвойс за аванс при закупуване на ДМА от Труция
24.11.2015 в: Практическо СчетоводствоНеприспаднати суми по сметка 402
11.11.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура от Фейсбук
06.11.2015 в: Практическо СчетоводствоДеклариране на услуги, извършени в ЕС
06.11.2015 в: Данъчни ЗакониНеосчетоводена фактура за ВОД
06.11.2015 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 - основание и дата
27.10.2015 в: Практическо СчетоводствоРазписка от ПОС терминал
27.10.2015 в: Практическо СчетоводствоПодаване на Декларация 1 при промяна на длъжността
23.10.2015 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на амортизации
16.10.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие
16.10.2015 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС
16.10.2015 в: Практически ЗаплатиУдължаване на изпитателен срок над 6 месеца
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиДопънително възнаграждение
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиСгрешен стаж по специалността
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болнични листа при рискова бременност
01.10.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на управител, чуждестранен гражданин
01.10.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на управител, чуждестранен гражданин
30.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл.327, ал.1, т.6
30.09.2015 в: Практически ЗаплатиРабота след края на работното време
30.09.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане след получаване на по-малка заплата
30.09.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнителна отпуска на лице с ТЕЛК
28.09.2015 в: Данъчни ЗакониФактури от и извън ЕСИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->