Maria Todorova Maria Todorova Счетоводство - счетоводител


05.12.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуровки за пенсионер собственик на фирма
16.11.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация чл.88
26.06.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация чл.88 ЗКПО
22.05.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация чл.88 ЗКПО
12.04.2018 в: Данъчни ЗакониДДС страна извън ЕС
04.03.2018 в: Данъчни ЗакониИздаване на протокол по чл. 117 за фактура от САЩ
18.02.2018 в: Данъчни ЗакониАвансови вноски по ЗКПО
10.02.2018 в: Практическо СчетоводствоФонд Резервен
16.01.2018 в: Практическо СчетоводствоНачисляване и изплащане на дивидент и валутна разлика
10.01.2018 в: Практическо СчетоводствоВалутна разлика
08.11.2017 в: Практическо СчетоводствоГраждански договор
10.09.2017 в: Практическо СчетоводствоОтносно ДДС
06.09.2017 в: Практическо Счетоводствоавансов корпоративен данък
12.05.2017 в: Практическо СчетоводствоДДС
15.04.2017 в: Данъчни ЗакониНеначисляване на ДДС
10.10.2016 в: Практическо СчетоводствоПредоставяне на услуги към лица в и извън ЕС
21.03.2016 в: Практически ЗаплатиОсчетоводяване на възнаграждения по незавършен проект
12.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл.117 ЗДДС
11.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл.117
10.09.2015 в: Практическо СчетоводствоИнвойс по ДДС

21.03.2016 в: Данъчни ЗакониСИДДО - Резюме

05.12.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуровки за пенсионер собственик на фирма
27.06.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация чл.88 ЗКПО
13.05.2018 в: Данъчни ЗакониАвансови вноски по ЗКПО
15.04.2018 в: Данъчни ЗакониДДС страна извън ЕС
15.04.2018 в: Данъчни ЗакониДДС страна извън ЕС
15.04.2018 в: Данъчни ЗакониДДС страна извън ЕС
12.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл.117
12.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл.117
11.09.2015 в: Практическо СчетоводствоИнвойс по ДДСИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->