Величка Маркова Величка Маркова Kreston BulMar - Директор одит

Кратко CV : Магистър по счетоводство и одитинг. Директор в отдел “Финансов одит” в централния офис на Kreston BulMar. В професионалната си кариера има над 3 години стаж като оперативен и главен счетоводител и близо 5 години стаж в независимия финансов одит. Участвала е в извършването на независим финансов одит на много дружества от различни сфери на бизнеса.

26.08.2018 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на салда при преобразуване на дружество
26.08.2018 в: Практическо СчетоводствоОтписване на задължения
26.08.2018 в: Практическо СчетоводствоПредсрочно изплатен лизинг
13.07.2018 в: Данъчни ЗакониКредитно известие след регистрация по ДДС
13.07.2018 в: Данъчни ЗакониРазходи за ДДС
11.07.2018 в: Практическо СчетоводствоБаланс
27.05.2018 в: Данъчни ЗакониГДД по чл.92 шифър 0100Приход -сума с корективен характер
02.03.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация за неактивност на фирма
02.03.2018 в: Данъчни ЗакониГФО за предприятие с нестопанска цел към Министерството на правосъдието
17.02.2018 в: Практическо СчетоводствоФинансиране за ДМА
17.02.2018 в: Данъчни ЗакониГФО ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
17.02.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуряване във второ ЕООД
17.02.2018 в: Счетоводни СтандартиГФО на ЮЛНЦ
17.02.2018 в: Данъчни Законинеплатени МДТ и ГДД
17.02.2018 в: Практическо СчетоводствоИзписване на стоки
10.02.2018 в: Практическо СчетоводствоФонд Резервен
20.01.2018 в: Счетоводни Стандартиразпределяне на дивиденти
13.01.2018 в: Практическо СчетоводствоВалутна разлика
08.01.2018 в: Данъчни ЗакониПодаване на уведомления при смяна на адреса на търговски обект
06.01.2018 в: Практическо Счетоводство бракуване на лекарства, с изтекъл срок
01.12.2017 в: Данъчни ЗакониСъставяне и подписване на ГФО
03.08.2017 в: Практическо СчетоводствоИзписване като разход
26.03.2017 в: Практическо СчетоводствоПризнат разход
26.03.2017 в: Практическо СчетоводствоКатегория предприятие
05.02.2017 в: Практическо СчетоводствоЗаем от фирма
21.10.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на плащане от трето лице
26.08.2016 в: Практически ЗаплатиТрудов договор по чл.70
18.08.2016 в: Данъчни ЗакониНаредба за командировки в чужбина
24.07.2016 в: Данъчни ЗакониДанък върху разходите
23.07.2016 в: Практическо СчетоводствоПрефактуриране на електроенергия и вода на наемател
17.07.2016 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на амортизации
17.07.2016 в: Практическо СчетоводствоДеклариране на приходи и разходи на ЕООД
17.07.2016 в: Практически ЗаплатиДопълнителен платен отпуск по чл.156 от КТ
12.06.2016 в: Данъчни ЗакониНазначаване по граждански договор
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониДанък върху разходите
21.05.2016 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на местни данъци
07.05.2016 в: Практически ЗаплатиНачисляване на платен годишен отпуск
07.05.2016 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
07.05.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа по програма
07.05.2016 в: Данъчни ЗакониДанък на дерегистрирано МПС
04.05.2016 в: Данъчни ЗакониИзнос на стока до Македония
12.04.2016 в: Данъчни ЗакониПлащане на отписано вземане
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониПолзван данъчен кредит за актив преди регистрация по ЗДДС
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониПродавач консултант на 10-часов работен ден
28.02.2016 в: Практическо СчетоводствоРазход за бъдещ период
02.02.2016 в: Данъчни ЗакониОтписване на задължение
07.01.2016 в: Данъчни ЗакониБолнични при два трудови договора
20.12.2015 в: Практически ЗаплатиЗадържане на работна заплата
10.12.2015 в: Практическо СчетоводствоНерегистрирана фирма по ДДС
10.12.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на натрупан отпуск при напускане
30.11.2015 в: Данъчни ЗакониОтлагане на годишен платен отпуск за следващата календарна година
25.11.2015 в: Данъчни ЗакониЛичен труд на самоосигуряващо се лице
18.11.2015 в: Данъчни ЗакониКредитно известие след регистрация по ДДС
13.11.2015 в: Практическо СчетоводствоНощен труд
13.11.2015 в: Практическо СчетоводствоПриходи за бъдещи периоди
10.11.2015 в: Счетоводни СтандартиОпределяне на производство
10.11.2015 в: Практическо СчетоводствоКвартирни по командировка в чужбина над определите размери
10.11.2015 в: Практическо СчетоводствоОтписване на амортизиран ДМА
04.11.2015 в: Данъчни ЗакониСключваане на втори срочен договор със същия работодател
04.11.2015 в: Данъчни ЗакониНазначаване на пенсиониран учител от съшия работодател
04.11.2015 в: Данъчни ЗакониОтписване на автомобил
27.10.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на пенсионер, собственик на фирма
27.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на приходи от реклама в Интернет
23.10.2015 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на фира на хранителен продукт
11.10.2015 в: Практическо СчетоводствоГрешка при попълване на касова книга
10.10.2015 в: Практическо СчетоводствоСпиране на амортизация на катастрофирал автомобил
10.10.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на дневни командировъчни
08.10.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване в ООД
08.10.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на дневни командировъчни
06.10.2015 в: Практическо СчетоводствоБезвъзмездно прехвърляне на ППС след изтичане на договор за лизинг
06.10.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на дневни командировъчни
06.10.2015 в: Данъчни ЗакониГодишна данъчна декларация
06.10.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуровки при трудов договор и допълнителен доход като собственик на ЕООД
06.10.2015 в: Практическо СчетоводствоПрехвърлане на МПС от лизингодател
06.10.2015 в: Практическо СчетоводствоНачет на МОЛ
29.09.2015 в: Данъчни ЗакониНаредба за служебните командировки и специализации в чужбина
28.09.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на собственик и управител в ЕООД
24.09.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по чл.325, ал.1
13.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратявяне на трудов договор
13.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратявяне на трудов договор
13.09.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на управител в няколко дружества
11.09.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие по време на изпитателен срок
11.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗаплата или самоосигуряване?
11.09.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор
10.09.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане при договор по заместване
09.09.2015 в: Практическо СчетоводствоКредитно известие за предходен период
09.09.2015 в: Практически ЗаплатиМинимално възнаграждение-осигурителен праг
09.09.2015 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на инвалидна пенсия
29.08.2015 в: Практическо СчетоводствоПропуснато издаване на месечен отчет
28.08.2015 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на ДДС към авансови фактури при ВОД и износ извън ЕС
28.08.2015 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС при износ на стоки извън ЕС
25.08.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване в ООД
21.08.2015 в: Данъчни ЗакониОтписване на задължения по давност
21.08.2015 в: Практическо СчетоводствоНазначаване на управител в ЕООД
21.08.2015 в: Данъчни ЗакониЧл. 171, ал. 1 от ДОПК?
13.08.2015 в: Практически ЗаплатиУдръжки за работно облеклоИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->