Наталия Божанова Наталия Божанова - Асистент одитор

Професия : одитор
Кратко CV : Бакалавър по Финанси. Магистър по Счетоводство.

25.07.2015 в: Данъчни ЗакониПолзване на отпуск при напускане
31.05.2015 в: Данъчни ЗакониБолничен по време на предизвестие за напускане
31.05.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за прекратяване на ТД
31.05.2015 в: Практическо СчетоводствоИнвентаризация на МЗ
31.05.2015 в: Данъчни ЗакониГрешка в ОПР за 2014 г.
31.05.2015 в: Практическо СчетоводствоАвансови вноски по ЗКПО
28.05.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван отпуск
24.05.2015 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
24.05.2015 в: Данъчни ЗакониСрочен троудов договор
24.05.2015 в: Данъчни ЗакониПлатен годишен отпуск по време на предизвестие за напускане
22.05.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 222, ал. 1 и чл. 224, ал. 1
22.05.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетения от трудовата борса
16.05.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на продажби с касов апарат
16.05.2015 в: Практически ЗаплатиДлъжностна характеристика
15.05.2015 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на коефициент за пенсиониране
14.05.2015 в: Практическо СчетоводствоПопълване на трудова книжка
13.05.2015 в: Счетоводни СтандартиОсигуровки на управител на ЕООД
10.05.2015 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск при майчинство
10.05.2015 в: Практическо СчетоводствоВОД на ново превозно средство
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониДисциплинарно уволнение
07.05.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане с наличие на неизползван платен отпуск
05.05.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане с наличие на неизползван платен отпуск
01.05.2015 в: Практическо СчетоводствоКредитно известие по сума
30.04.2015 в: Практическо СчетоводствоВОД на ново превозно средство
30.04.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на по-ниско възнаграждение от договореното
29.04.2015 в: Данъчни ЗакониГраждански договор
29.04.2015 в: Данъчни ЗакониПопълване на приложение 10 към ГДД по чл.50
29.04.2015 в: Практически ЗаплатиСрок на договор и изпитателен срок
26.04.2015 в: Практически ЗаплатиНачисляване на прослужено време
26.04.2015 в: Счетоводни СтандартиИзплащане на платен годишен отпуск
26.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на възнаграждение за положен личен труд на съдружник
25.04.2015 в: Данъчни ЗакониДеклариране на осигуровки
25.04.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на осигуровкиИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->