Самуил Димитров Самуил Димитров - Счетоводител в Kreston BulMar

Професия : счетоводител

20.11.2015 в: Практическо СчетоводствоФактура за наем на техника за минал период
16.11.2015 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца
04.11.2015 в: Данъчни ЗакониНадвнесена сума по ВОП
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониВнос на стока от Турция
07.10.2015 в: Данъчни ЗакониФактура за работа, свършена преди 2 години
05.10.2015 в: Практическо СчетоводствоНесъществуваща факртура отразена в дневници по ДДС
21.09.2015 в: Практическо СчетоводствоНесъществуваща факртура отразена в дневници по ДДС
14.09.2015 в: Данъчни ЗакониАвансови плащания след регистрация по ДДС
10.09.2015 в: Практическо СчетоводствоИнвойс по ДДС
05.09.2015 в: Данъчни ЗакониДДС дерегистрация и повторна регистрация
05.09.2015 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС по фактури, издадени на чуждестранни физически лица
05.09.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на държавни такси
05.09.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 при повече от 30 дни неплатен отпуск
05.09.2015 в: Практическо СчетоводствоКомандировка със служебен автомобил
25.08.2015 в: Практическо СчетоводствоКомандировка със служебен автомобил
22.08.2015 в: Практическо СчетоводствоКомандировка със служебен автомобил
16.08.2015 в: Данъчни ЗакониНадплатени суми по вземания
16.08.2015 в: Данъчни ЗакониРазходи по внедряване на софтуер, собственост на фирмата майка
16.08.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на стоки с частично плащане
21.07.2015 в: Данъчни ЗакониГрешно качен протокол в справката за ДДС и дневник продажби.
20.07.2015 в: Данъчни ЗакониИзчисляване данък за наем от платеца
20.07.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при доставка в ЕС, но фактуриране на турска фирма
06.07.2015 в: Данъчни ЗакониПокупка на автомобил
03.07.2015 в: Данъчни ЗакониПокупка на автомобил
03.07.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на платен годишен отпуск при напускане
03.07.2015 в: Практически ЗаплатиБрутна заплата, по-малка от МОД
03.07.2015 в: Практическо СчетоводствоПротоколи за ВОП
01.06.2015 в: Данъчни ЗакониРазмер и начин на изплащане на дневни пари при командировка в страната
01.06.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при покупка от нерегистрирано по ЗДДС лице
30.05.2015 в: Данъчни ЗакониАктуални промени свързани с прилагането на чл. 42
25.05.2015 в: Данъчни ЗакониГодишно преизчисляване на ДОД
13.05.2015 в: Практическо СчетоводствоНеразпределена печалба на ЕТ
13.05.2015 в: Данъчни ЗакониНеприспаднати нормативно признати разходи
13.05.2015 в: Данъчни ЗакониДекларация №1 и №6
13.05.2015 в: Практическо СчетоводствоОтразяване отстъпка от наем
13.05.2015 в: Данъчни ЗакониДоход от наем - наемодател физическо лице, наемател юридическо лице
05.05.2015 в: Данъчни ЗакониУдържане на обезщетение от бюрото по труда
24.04.2015 в: Данъчни ЗакониНает лек автомобил от физическо лице
13.04.2015 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на лихви
13.04.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане на доход от трудови правоотношения в Германия
13.04.2015 в: Данъчни ЗакониПопълване на ГДД по чл.50Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->