Даяна Христова Даяна Христова - Потребител

Професия : счетоводител
Кратко CV : Магистър по Счетоводство. Счетоводител в Kreston BulMar

18.01.2016 в: Данъчни ЗакониКредитно известие за минал период
11.01.2016 в: Данъчни ЗакониСключване на втори трудов договор
21.12.2015 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за напускане
29.11.2015 в: Счетоводни СтандартиОтчитане на ремонт (смяна на дограма)
16.11.2015 в: Данъчни ЗакониОтдаване на коли под наем
02.11.2015 в: Практическо СчетоводствоРевизия на каса от контролен орган
26.10.2015 в: Практическо СчетоводствоПопълване на Декларация образец 1
19.10.2015 в: Практическо СчетоводствоГраждански договор
19.10.2015 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за освобождаване при срочен договор
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониМитническа облагаема стойност на стока, внесена със собствен транспорт
05.10.2015 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл.117
05.10.2015 в: Счетоводни СтандартиИкономическа изгода
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониСкрито разпределение на печалбата
28.09.2015 в: Данъчни ЗакониИзгубена трудова книжка
27.09.2015 в: Данъчни ЗакониУсловия за съставител на ГФО
14.09.2015 в: Практически ЗаплатиПолудневно отсъствие от работа поради медицински преглед с изследване
07.09.2015 в: Практически ЗаплатиСрочен договор по чл.68 ал.1 т.1
31.08.2015 в: Данъчни ЗакониОтпуск при предизвестие
27.08.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на вдовишка пенсия
27.08.2015 в: Данъчни ЗакониЗастраховка живот
24.08.2015 в: Практически ЗаплатиГраждански договор за четиримесечен период
17.08.2015 в: Данъчни ЗакониПромяна на позиция след майчинство
07.08.2015 в: Данъчни ЗакониПромяна на позиция след майчинство
07.08.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор и възможности за обезщетение от трудовата борса
17.07.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчно събитие при ВОП
09.07.2015 в: Данъчни ЗакониАмортизация на личен автомобил
03.07.2015 в: Данъчни ЗакониПромяна на график от страна на управителя
24.06.2015 в: Счетоводни СтандартиДоговор за продажба
09.06.2015 в: Данъчни ЗакониСанкции при грешно съставени протоколи по чл.117
04.06.2015 в: Данъчни ЗакониСанкции при грешно съставени протоколи по чл.117
04.06.2015 в: Данъчни ЗакониСанкции при грешно съставени протоколи по чл.117
03.06.2015 в: Данъчни ЗакониПомощник възпитател в ОДЗ
29.05.2015 в: Данъчни ЗакониОтпуск по чл.171
18.05.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при неспазен срок на предизвестие за прекратяване на трудов договор
18.05.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл. 328, ал. 2
15.05.2015 в: Практическо СчетоводствоПреиздаване на фактура
15.05.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл. 328, ал. 2
15.05.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при неспазен срок на предизвестие за прекратяване на трудов договор
08.05.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по чл.328
08.05.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на лица, управители на ООД по трудово правоотношение
28.04.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при прекратяване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3
18.04.2015 в: Данъчни Законидопълнително месечно трудово възнаграждение
14.04.2015 в: Практическо СчетоводствоДарениеИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->