Методи Христов Методи Христов Kreston BulMar - данъчен консултант

Кратко CV : Бакалавър „Финансов контрол”. Директор бизнес консултации в Kreston BulMar

27.11.2016 в: Данъчни ЗакониОсвободена доставка - годишна корекция на ДДС ?
27.11.2016 в: Данъчни ЗакониОсвободена доставка - годишна корекция на ДДС ?
27.11.2016 в: Данъчни ЗакониДДС на починал ЕТ
21.11.2016 в: Данъчни ЗакониОтчитане на лекарства
21.11.2016 в: Данъчни ЗакониПокупка на стоки от ЕС ненапускащи територията на ЕС
21.11.2016 в: Данъчни ЗакониОсвободена доставка - годишна корекция на ДДС ?
08.11.2016 в: Данъчни ЗакониТретиране по ЗДДС на търговия с място на изпълнение в друга държава-членка
31.10.2016 в: Данъчни ЗакониДДС върху възстановена сума в каса
23.10.2016 в: Практически ЗаплатиПреназначаване с по-ниско възнаграждение и ново местоположение
16.10.2016 в: Практическо СчетоводствоОтпускане на безлихвен заем
09.10.2016 в: Практическо СчетоводствоСайт за детегледачки - посредник между две лица
09.10.2016 в: Данъчни ЗакониУслуги на територията на Сърбия
24.09.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на стоки в ЕС
24.09.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на стоки по интернет в ЕС от нерегистрирана по ЗДДС българска фирма
24.09.2016 в: Практическо СчетоводствоВнос на стоки и продажба в друга държава членка
29.08.2016 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС в Белгия
22.08.2016 в: Данъчни ЗакониРевизия след искане за възстановяване на ДДС и кредитно известие
14.08.2016 в: Данъчни ЗакониПротокол по ЗДДС за възстановена сума от наши служители
14.08.2016 в: Данъчни ЗакониФактура при покупка на имот
09.08.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на стока на физическо лице от ЕС
09.08.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на стока на физическо лице от ЕС
09.08.2016 в: Данъчни ЗакониДанък Уикенд
18.07.2016 в: Данъчни ЗакониИзвършена услуга между български дружества на територията на друга държава, членка на ЕС
11.07.2016 в: Данъчни ЗакониПрилагане на чл.50 отЗДДС при продажбата на недвижим имот, който не е стар
03.07.2016 в: Данъчни ЗакониФактура за наем на сървър от Русия
03.07.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при покупка на употребяван автомобил от ЕС
03.07.2016 в: Данъчни ЗакониДДС за съпровождащ автомобил
03.07.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при продажби в Румъния
20.06.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на автомобил втора употреба
13.06.2016 в: Данъчни ЗакониОсвободена доставка
13.06.2016 в: Данъчни ЗакониОсвободена доставка
06.06.2016 в: Данъчни ЗакониЗакупиване на ДА от ЕС
29.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрефактуриране на разходи за минали периоди
29.05.2016 в: Данъчни ЗакониДоставка на услуга извън ЕС
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониДДС за обезщетение при непогасяване на кредит
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониДоставка на стоки
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониОблагане и документиране по ЗДДС на посредническа услуга към ЮЛ в Англия
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗакупиване на ДА от ЕС
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗакупиване на ДА от ЕС
15.05.2016 в: Данъчни ЗакониТърговия в Англия
15.05.2016 в: Данъчни ЗакониОпределане на дата за протокол по чл.117
15.05.2016 в: Данъчни ЗакониНаем на гаражи за лични нужди
09.05.2016 в: Практическо СчетоводствоВъзстановяване на ДОД
08.05.2016 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ
02.05.2016 в: Практическо СчетоводствоСИДДО с Естония за договор с физческо лице
02.05.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ревизионен акт
03.04.2016 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС
03.04.2016 в: Практически ЗаплатиПолзване на платен годишен отпуск
31.03.2016 в: Практическо СчетоводствоДДС при продажба на имот
23.03.2016 в: Практическо СчетоводствоУслуга от страна извън ЕС
23.03.2016 в: Данъчни ЗакониТранспортна услуга
23.03.2016 в: Практическо СчетоводствоОтписване на напълно апортизирани ДМА
23.03.2016 в: Практическо СчетоводствоДДС при продажби в Амазон
23.03.2016 в: Практическо СчетоводствоЗакупена сграда със земя на името на фирма
14.03.2016 в: Данъчни ЗакониДоходи от други източници по чл.35 от ЗДДФЛ
07.03.2016 в: Данъчни ЗакониСтаж за съставител на ГФО
06.03.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на бонус по време на отпуск
06.03.2016 в: Данъчни ЗакониЗа пенсионирането
29.02.2016 в: Данъчни ЗакониГаранциия при договор за СМР
16.02.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на сграда
16.02.2016 в: Данъчни ЗакониИзбор на вид сделка и определяне на цена при продажба на недвижим имот на ЕООД
16.02.2016 в: Практическо СчетоводствоФактуриране продажба на земя
15.02.2016 в: Практическо СчетоводствоИздаване на касов бон при плащане на виртуален ПОС терминал
15.02.2016 в: Практическо СчетоводствоВнос от Украйна с купувач английска фирма
03.01.2016 в: Практическо СчетоводствоЗапор на пенсия
03.01.2016 в: Данъчни ЗакониВтори трудов договор при 7-часов работен ден
03.01.2016 в: Данъчни ЗакониИзплащане на доходи на инвеститори
03.01.2016 в: Практическо СчетоводствоГрешно маркирано плащане в брой
03.01.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от трудовата борса след работа в друга страна
03.01.2016 в: Практически ЗаплатиМайчинство и безработица
07.11.2015 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС
01.11.2015 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС
12.10.2015 в: Данъчни ЗакониЗДДС за медицински център
12.10.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на пенсионер
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчни облекчения на пенсионер, собственик на ЕООД
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониПриход от отстъпено право на строеж
04.10.2015 в: Данъчни ЗакониОборот за регистрация по ДДС Гърция
23.09.2015 в: Данъчни ЗакониПредсрочно прекратяване на срочен трудов договор
12.09.2015 в: Данъчни ЗакониДДС ВОП
12.09.2015 в: Данъчни ЗакониГраждански договор с инвалид
12.09.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при освобождаване по чл. 325.9 от КТ
03.09.2015 в: Данъчни ЗакониБолнични преди натрупване на 6-месечен осигурителен стаж
31.08.2015 в: Практическо СчетоводствоПриходи от услуги за физически лица
20.08.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик на ЕООД
11.08.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на осигурителен стаж
01.08.2015 в: Данъчни ЗакониАрхитектурни услуги с място на изпълнение Германия
29.07.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на безлихвени кредити
26.07.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на уеб услуги на физическо лице в Италия
26.07.2015 в: Данъчни ЗакониСъдебен спор след напускане без предизвестие
10.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на грешка в протокол и сметка 304
30.06.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на отпуск по майчинство
26.06.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ваучери за храна
19.06.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор с предизвестие
12.06.2015 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС
12.06.2015 в: Данъчни ЗакониПравомощия на органа по приходите и публичния изпълнител - чл.12 ДОПК
12.06.2015 в: Данъчни ЗакониФактура за ВОП и протокол по чл.117
03.06.2015 в: Данъчни ЗакониМайчинство без трудов стаж
27.05.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане и документиране по ЗДДС на посредническа услуга
26.05.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуровки върху определен при ревизия от органите на НАП облагаем доход от други източници
20.05.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при доставка към друга българска фирма на територията на Румъния
20.05.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при доставка към друга българска фирма на територията на Румъния
12.05.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор
08.05.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болнични
06.05.2015 в: Практическо СчетоводствоКъсно издадена фактура
06.05.2015 в: Данъчни ЗакониНеизплатен отпуск при прекратяване на трудов договор
03.05.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на възстановяване на ДДС
03.05.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на сделки в ЕС
03.05.2015 в: Практическо СчетоводствоКъсно издадена фактура
27.04.2015 в: Практически ЗаплатиИскат ли се доказателства за "намален обем работа"
21.04.2015 в: Практически ЗаплатиВалидност на клауза по трудов договор
15.04.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по граждански договор
14.04.2015 в: Данъчни ЗакониПродажби на лотарийни билети от дистрибуторИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най