Хортензия  Морозова Хортензия Морозова - старши учител

Професия : учител
Кратко CV : Прекратила съм трудовото си правоотношение с работодателя си като съм подала писмено заявление за прекратяване на 14.01.2015 година. На 04.02.2015 година работодателят ми прекратява трудовото правоотношение на основание чл. 326, т. 1 от КТ като причини за прекратяването на трудовия договор са по взаимно съгласие на страните и на основание чл. 220 , ал. 1 от Кт дължа на работодателя си обезщетиние в размер на брутното трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестието. Заявлението ми беше от 14.01.2015 и да бъда освободена от 21.01.2015 година. Тъй като съм на постоянен трудов договор работодателят ми каза устно, че трябва да го отработя до 15.02.2015 година. До 03.02.2015 година съм била на договор там. Какво е обезщетението, което трябва да върна : за цял месец или за оставащите дни от 04.02.2015 г. до 15.02.15г.Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->