Цветомир Аврамов Цветомир Аврамов - счетоводител

Професия : счетоводител

08.03.2016 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
04.03.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
02.03.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен договор
20.01.2016 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск за обучение
20.01.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на стока
20.01.2016 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
18.01.2016 в: Практическо СчетоводствоЗапочване на счетоводство на новооткрито ЕООД
18.01.2016 в: Практическо СчетоводствоЗапочване на счетоводство на новооткрито ЕООД
18.01.2016 в: Практическо СчетоводствоЗапочване на счетоводство на новооткрито ЕООД
18.01.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при уволнение без предизвестие
10.01.2016 в: Данъчни ЗакониЖилище на ЕООД, дадено под наем
10.01.2016 в: Практическо СчетоводствоРемонт на сграда със собствени средства
10.01.2016 в: Практически ЗаплатиНяколко запора на трудово възнаграждение
24.12.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор чл.71, ал.1
21.10.2015 в: Практическо СчетоводствоКонтировки при плащане с наложен платеж
21.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОпределяне на дължим ДДС
19.10.2015 в: Практически ЗаплатиАктуализация на заплатата след майчинство
19.10.2015 в: Практически ЗаплатиТакса за неизползвана кредитна карта
14.10.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор при неизплащане на възнаграждения
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудови взаимоотношения след изпълнение на срочен трудов договор
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнителен отпуск поради смърт на роднина
02.10.2015 в: Данъчни ЗакониЗакриване на фирма по време на майчинство
02.10.2015 в: Данъчни ЗакониУдължаване на срочен трудов договор
02.10.2015 в: Данъчни ЗакониГрешки при съставянето на протоколи по чл.117
02.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на платен годишен отпуск за следваща година
28.09.2015 в: Практически ЗаплатиДавност при задължения по кредитни карти
26.09.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при постоянен договор и клауза
15.09.2015 в: Практическо СчетоводствоДДС за гориво на автомобил
15.09.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане гориво на личен автомобил
15.09.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор с фиксирани дати
13.09.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане гориво на личен автомобил
13.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл.117 ЗДДС
13.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор при неизплащане на възнаграждения
13.09.2015 в: Практически ЗаплатиПредизвестие и болничен
12.09.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор
10.09.2015 в: Данъчни ЗакониКорекция на фактура при ВОД
10.09.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа без предизвестие
10.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПромяна на универсален пенсионен фонд
10.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПромяна на универсален пенсионен фонд
10.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПокупка на автомобил от Италия
10.09.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск при смърт на роднина
10.09.2015 в: Практическо СчетоводствоЗакупуване на имот
08.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
07.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПокупка на автомобил от Италия
07.09.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на борса след майчински
07.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор при неизплащане на възнаграждения
31.08.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
31.08.2015 в: Практически ЗаплатиПредсрочно прекратяване на срочен трудов договор
31.08.2015 в: Данъчни ЗакониОбещетение след съкращение
27.08.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
27.08.2015 в: Данъчни ЗакониФактуриране на авансов превод при ВОД
25.08.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор на редовен студент
25.08.2015 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на срок на обезщетение
24.08.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на разпределяне на дивидент
21.08.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение от трудовата борса
20.08.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на отпуск по време на предизвестие
19.08.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болничен
19.08.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
17.08.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при освобождаване по чл.328, ал.1, т.5
16.08.2015 в: Практическо СчетоводствоKоефициент по чл.73, ал. 5
10.08.2015 в: Практически ЗаплатиСключване на нов трудов договор по време на предизвестие
07.08.2015 в: Данъчни ЗакониОграничение за запор върху заплата
05.08.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа без изработване на предизвестието
03.08.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнителни работни смени
31.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРемонт на автомобил
30.07.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа веднага
30.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване за почасова работа на студент
30.07.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на служител на минимална заплата
30.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ДДС при внос и износ в ЕС
28.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРемонт на автомобил
25.07.2015 в: Практически ЗаплатиПреместване на фирмата на нов адрес
25.07.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие
24.07.2015 в: Данъчни ЗакониСрочен договор по чл. 68, ал. 4
23.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор след майчинство
23.07.2015 в: Данъчни ЗакониНаем или покупка на помещение в друга държава
22.07.2015 в: Практически ЗаплатиПредизвестие и болничен
20.07.2015 в: Практически ЗаплатиСумарно работно време
20.07.2015 в: Данъчни ЗакониИзползване на личен автомобил от управител
20.07.2015 в: Данъчни ЗакониИзползване на личен автомобил от управител
17.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор след майчинство
13.07.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на обезщетение за неизползван годишен отпуск при пенсиониране
12.07.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на обезщетение за неизползван годишен отпуск при пенсиониране
10.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на митническа декларация
10.07.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на обещетение от бюрото по труда при работа в чужбина
07.07.2015 в: Практическо СчетоводствоВОП на стока
06.07.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.328
05.07.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за неизползван годишен отпуск
05.07.2015 в: Практически ЗаплатиКомандировки
04.07.2015 в: Данъчни ЗакониВаучери за храна по време на продължителен болничен
04.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОбезценка на ДМА
03.07.2015 в: Практически ЗаплатиТД с условие за обучение по време на работа
29.06.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл. 224 от КТ
29.06.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД поради неплащане по чл. 327, ал. 1 т. 2 от КТ
29.06.2015 в: Практически ЗаплатиПреместване на работното място
28.06.2015 в: Данъчни ЗакониГлоба в извънработно време
26.06.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на болнични
23.06.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
21.06.2015 в: Практически ЗаплатиРабота без договор
19.06.2015 в: Данъчни ЗакониИзтичане на изпитателен срок
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор на редовен студент
18.06.2015 в: Практически ЗаплатиСрок за изплащане на болничен
17.06.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при освобождаване по чл.325 т.1 ал.1
14.06.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор при бременност
14.06.2015 в: Практически ЗаплатиЗабавени възнаграждения
14.06.2015 в: Практически ЗаплатиПричини за напускане на работа без предизвестие
13.06.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудови правоотношения
12.06.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа без предизвестие
12.06.2015 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на трудов договор с предизвестие
12.06.2015 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на трудов договор с предизвестие
12.06.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
12.06.2015 в: Данъчни ЗакониПрепазначаване на друга длъжност
10.06.2015 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл. 325
09.06.2015 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл. 325
08.06.2015 в: Данъчни ЗакониСделка със земя - УПИ
07.06.2015 в: Данъчни ЗакониЛичен автомобил за служебни цели
05.06.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
05.06.2015 в: Практическо СчетоводствоЗапор върху трудово възнаграждение
04.06.2015 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск за 1 година при трудов договор с определен срок
04.06.2015 в: Практически ЗаплатиПредсрочно прекратяване на срочен трудов договор
04.06.2015 в: Практически ЗаплатиНазначаване на пенсионер на трудов договор
04.06.2015 в: Практически ЗаплатиПодаване на молба за напускане по време на болничен
04.06.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на платенгодишен отпуск принапускане
03.06.2015 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск за 1 година при трудов договор с определен срок
03.06.2015 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск
21.05.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на болничен
21.05.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие
21.05.2015 в: Данъчни ЗакониНе ми дават да напусна
21.05.2015 в: Данъчни ЗакониНе ми дават да напусна
21.05.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане при чл. 68, ал. 3
16.05.2015 в: Данъчни Законидокументи при ВОП и ВОД
13.05.2015 в: Практически ЗаплатиСумарно работно време
13.05.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
13.05.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
13.05.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор от работодател
11.05.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
11.05.2015 в: Практическо СчетоводствоВОП на транспортно средсво
09.05.2015 в: Практическо СчетоводствоИздаване на фактура за Италия
02.05.2015 в: Данъчни ЗакониЗдравни услуги за чужденци
30.04.2015 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на трудов договор с предизвестие
29.04.2015 в: Практически ЗаплатиУдължаване на срока на предизвестието при използване на болничен лист
29.04.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор върху обезщетение по чл.222, ал.3
28.04.2015 в: Практически ЗаплатиПодновяване на регистрация в Бюрото по труда
28.04.2015 в: Практически ЗаплатиНекоректно освобождаване от работа
28.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки без възнаграждение
26.04.2015 в: Данъчни ЗакониОтказ на работодател да пусне служител
24.04.2015 в: Данъчни ЗакониПротокол при транспорт, включен във фактурата на доставчика
24.04.2015 в: Данъчни ЗакониПредаване на старо желязо в страна от ЕС
24.04.2015 в: Данъчни ЗакониГодишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ
24.04.2015 в: Данъчни ЗакониПредаване на старо желязо в страна от ЕС
23.04.2015 в: Практическо СчетоводствоВОП на стоки
23.04.2015 в: Практически ЗаплатиНеизплатени трудови възнаграждения
23.04.2015 в: Данъчни ЗакониДата на последният работен ден на предизвестие
23.04.2015 в: Практическо СчетоводствоВнос на суровина и износ на продукция
19.04.2015 в: Практически ЗаплатиЗдравни осигуровки на студент, работещ на студентска бригада
10.04.2015 в: Данъчни ЗакониФактура от изминал период
10.04.2015 в: Данъчни ЗакониЗаконна лихва във валута
06.04.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск при смърт на роднина
06.04.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск при смърт на роднина
25.03.2015 в: Практически ЗаплатиПоследствия при напускане без спазване на срока на предизвестие
25.03.2015 в: Данъчни ЗакониПродължителност на работно време
25.03.2015 в: Практическо СчетоводствоРазходи за фирми, работещи за износ
24.03.2015 в: Практическо СчетоводствоРазходи по изпълнителен лист по дело
24.03.2015 в: Практически ЗаплатиЧл. 71 от Кодекса на труда
22.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПриключване на сметка 493 и сметка 460
22.03.2015 в: Данъчни ЗакониПокупка на гараж от фирма
19.03.2015 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доходи по ЗДДФЛ
19.03.2015 в: Данъчни ЗакониПренасяне на данъчни загуби
11.03.2015 в: Практически ЗаплатиСрок за изплащане на болничен
10.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за неползван отпуск при прекратяване на трудово взаимоотношение с предизвестие
10.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222 ал.1 и чл.224
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.328, ал.1, т.3
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониПо кой член от КТ се назначава пенсионер
09.03.2015 в: Практически Заплатипредизвестие за напускане на работа
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при хотелиери
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониВОП на ДА, оставащ при доставчика
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск
01.03.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие по време на изпитателен срок
26.02.2015 в: Данъчни ЗакониДарение от ЕТ към физическо лице
21.02.2015 в: Практически ЗаплатиСрок на предизвестие
20.02.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудово правоотношение
20.02.2015 в: Практическо СчетоводствоПолучени пари по фирмена сметка
17.02.2015 в: Практическо СчетоводствоЗапор на заплата
15.02.2015 в: Практически ЗаплатиЛихва при запор
15.02.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни записвания на доставчици по аванси
13.02.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор за охрана
12.02.2015 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на трудов договор от борсата
12.02.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск по чл. 169 от КТ
11.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимален неплатена отпуск за една календарна година
11.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на предизвестие за напускане
03.02.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане на доход от продажба на дарен имот
03.02.2015 в: Данъчни ЗакониДоставка на стока в ЕС на нерегистрирано лице
02.02.2015 в: Данъчни ЗакониЛипса на стоки
23.01.2015 в: Данъчни ЗакониРабота по Граждански договор
21.01.2015 в: Данъчни ЗакониВтори трудов договор
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиРазлика между осигурителен доход и брутна заплата
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗакъсняло получаване на сума по кредитно известие
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд на официален празник
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗакъсняло получаване на сума по кредитно известие
06.01.2015 в: Данъчни ЗакониПреназначение на временен договор
27.12.2014 в: Данъчни ЗакониДоговор със срок за изпитване
19.12.2014 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие
18.12.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор върху заплата
17.12.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
17.12.2014 в: Практически ЗаплатиНазначаване на продавач консултант
14.12.2014 в: Данъчни ЗакониПромяна на авансови вноски
14.12.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск за учене при срочен договор
11.12.2014 в: Практически ЗаплатиПреназначаване на постоянен договор
11.12.2014 в: Данъчни ЗакониНощувка над лимита при командировка в чужбина
10.12.2014 в: Практически ЗаплатиНалагане на втори запор по чл. 446
10.12.2014 в: Практическо СчетоводствоНомерация на обикновени фактури
09.12.2014 в: Практически ЗаплатиНалагане на втори запор по чл. 446
06.12.2014 в: Практически ЗаплатиРазмер на несеквестируем доход
04.12.2014 в: Практически ЗаплатиПраво на платен годишен отпуск
04.12.2014 в: Практически ЗаплатиРабота след изпитателен срок
02.12.2014 в: Данъчни ЗакониПротоколи по чл. 117 ЗДДС
01.12.2014 в: Практически ЗаплатиНалагане на втори запор
29.11.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
29.11.2014 в: Данъчни ЗакониСрок на предизвестие за напускане
27.11.2014 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС при търговия извън страната
25.11.2014 в: Практическо СчетоводствоЗапор
25.11.2014 в: Практическо СчетоводствоОтчитане продажба при производство на безалкохолни напитки с ДДС
25.11.2014 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ЗДДС при внос
22.11.2014 в: Практически ЗаплатиУволнение без уточняване на причина
20.11.2014 в: Практическо СчетоводствоПолзване на стоки за продажба като ДМА
19.11.2014 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС при дистанционна продажба на компютри
17.11.2014 в: Практическо СчетоводствоКасова бележка с грешна датаИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->