Харалан Василев
Харалан Василев
Кратка история

Квалификация: 1999-2004 – Финансово-стопанска гимназия – гр. Хасково, специалност “Счетоводна отчетност”, придобита 3 квалификационна степен по професия “икономист – счетоводител”; 2007-2011 – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, факултет по икономически и социални науки - бакалавър по икономика със специалност “маркетинг”; 2011-2012 - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", факултет по икономически и социални науки - магистър по "Счетоводство и анализ". Чужд език: английски
Година на създаване: 2007
Брой служители: 1
Адрес: бул. Раковски 26 ет.4 офис 409
Уеб-сайт: http://vasilevkonsult.com04.01.2016 в: Практическо СчетоводствоЗапор на пенсия
14.05.2015 в: Практическо СчетоводствоНеразпределена печалба на ЕТ
28.10.2014 в: Данъчни ЗакониПенсионна система
11.03.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на работник с ТЕЛК- без право на работа
08.11.2013 в: Данъчни ЗакониДерегистрация по ЗДДС
29.08.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчни амортизируеми активи
17.07.2012 в: Данъчни ЗакониСИДДО България - Украйна - център на жизнени интереси
17.07.2012 в: Данъчни ЗакониСИДДО България - Украйна - център на жизнени интереси
17.07.2012 в: Данъчни ЗакониРабота на чужда фирма в България
17.07.2012 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа по чл.328
17.07.2012 в: Данъчни ЗакониОтказ за обезщетение при безработица поради неплатени осигуровки
18.03.2012 в: Практическо СчетоводствоПечалба на ООД
18.03.2012 в: Практическо СчетоводствоКой подава ГФО
18.03.2012 в: Практическо СчетоводствоВъв връзка с ГФО
18.03.2012 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС на новооткрита фирма
18.03.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружник в ООД
20.12.2011 в: Данъчни ЗакониСчетоводство на строително предприятие
20.12.2011 в: Счетоводни СтандартиМСС 8 Счетоводна политика,промени във счетоводните приблизителни оценки и грешки
20.12.2011 в: Практическо СчетоводствоНевъзстановено ДДС
20.12.2011 в: Данъчни ЗакониИзплащане на болнични при гледане на дете до 18 год.
18.10.2011 в: Практическо СчетоводствоПрихващане
21.09.2011 в: Данъчни ЗакониНеправомерно получени обезщетения за майчинствоИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->