ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА - СЧЕТОВОДИТЕЛ

Професия : СЧЕТОВОДИТЕЛ

02.11.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор.
11.09.2018 в: Практическо СчетоводствоВнос на гуми за товарен автомобил от Германия
16.08.2018 в: Практическо СчетоводствоПреоценка на балансовата стойност на ДМА
17.05.2018 в: Данъчни Законидекларация по чл.73
14.03.2018 в: Данъчни ЗакониОтразяване на вземания и задължения с изтекла давност
13.09.2017 в: Практическо Счетоводстволизингов договор по МСС
13.09.2017 в: Практическо Счетоводствоосигуряване
07.07.2017 в: Практическо СчетоводствоВнос на товарен автомобил от Румъния
15.01.2017 в: Практически ЗаплатиOсигуровки на ЕТ смятат ли се за разход?
01.12.2015 в: Практическо СчетоводствоПолзване на Данъчен кредит по фактури от съдия изпълнител
06.07.2015 в: Практическо СчетоводствоДарение към общината
02.07.2015 в: Практическо СчетоводствоТристранен протокол при сгрешен превод на сума
09.06.2015 в: Данъчни ЗакониПроменено седалище на фирма
02.06.2015 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск
04.08.2014 в: Практическо СчетоводствоДДС при сделки със свързани лица

16.08.2018 в: Практическо СчетоводствоПреоценка на балансовата стойност на ДМА
14.09.2017 в: Практическо Счетоводствоосигуряване
08.07.2015 в: Практическо СчетоводствоДарение към общинатаИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->