Венцислав Колев Венцислав Колев - счетоводител

Професия : счетоводител

03.06.2015 в: Практическо СчетоводствоАнулиране на фактура за минал период
26.05.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при брак на незавършено производство в СС
25.05.2015 в: Практическо СчетоводствоПриход при прехвърляне на имот
21.05.2015 в: Данъчни ЗакониТакса за удължаване падежа по договор за кредит
18.05.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за ремонт или подобрение
18.05.2015 в: Данъчни Законидокументи при ВОП и ВОД
15.05.2015 в: Практическо СчетоводствоДокументи при покупка на домейн от физическо лице
15.05.2015 в: Практическо СчетоводствоНачисляване възнаграждения граждански договор
26.04.2015 в: Практически ЗаплатиКоригиране на декларация 6
26.04.2015 в: Практически ЗаплатиКомандировъчни
26.04.2015 в: Практическо СчетоводствоГФО при липса на дейност
29.03.2015 в: Практическо СчетоводствоГориво за управленски цели
04.02.2015 в: Практически ЗаплатиНачисляване на прослужено време
04.02.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на ученически отпуск
02.02.2015 в: Практическо СчетоводствоФактура за лечение
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониНевнесени осигуровки
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониОтписване на неамортизиран ДМА
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониОтписване на неамортизиран ДМА
14.01.2015 в: Практическо СчетоводствоИзисквания за изпълнение на длъжността Главен счетоводител
14.01.2015 в: Данъчни ЗакониВнасяне на авансови вноски от наемодател, физическо лице
23.12.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки и данъци върху коледни бонуси
01.12.2014 в: Практически ЗаплатиСрок за връщане на трудова книжка
17.11.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор по време на отпуск по майчинство
17.11.2014 в: Практическо СчетоводствоАвтомобил с 6+1 места
04.10.2014 в: Данъчни ЗакониОблекчение на ДОД за инвалиди
02.10.2014 в: Счетоводни СтандартиБиологични активи
07.09.2014 в: Практически ЗаплатиНепостъпил на работа служител след назначение
06.09.2014 в: Данъчни ЗакониВъзнаграждение в сферата на образованието
06.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДеклариране на приходи от системата на skrill moneybookers
19.08.2014 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за напускане по време на болничен
18.08.2014 в: Данъчни ЗакониДопълнителна парична вноска в ООД
03.08.2014 в: Практическо СчетоводствоФактуриране на онлайн услуги
30.07.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на недвижим имот
23.07.2014 в: Практически ЗаплатиЗаместване
23.07.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на подарък
07.07.2014 в: Практическо СчетоводствоПредставителни разходи
07.07.2014 в: Практическо СчетоводствоПредставителни разходи
07.07.2014 в: Практическо СчетоводствоПредставителни разходи
06.07.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск
06.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбучение
01.07.2014 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС на българско дружество в друга държава-членка
29.06.2014 в: Данъчни ЗакониБременност и осигуровки
16.06.2014 в: Практически ЗаплатиПродължителен неплатен отпуск
16.06.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при напускане
15.06.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при препродажба
08.06.2014 в: Практическо СчетоводствоСъставяне на финансов отчет
08.06.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна операция
08.06.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна операция
01.06.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за нает автомобил
30.05.2014 в: Данъчни ЗакониНеначисляване на ДДС при износ
26.05.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на прослужено време
21.05.2014 в: Данъчни ЗакониПродажба на магазин
20.05.2014 в: Практическо СчетоводствоКод по КИД
20.05.2014 в: Данъчни ЗакониПродажба на част от сграда с прилежащ терен
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на ДДС за награди на служители
18.05.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на стоки без фактура
18.05.2014 в: Практическо СчетоводствоУвеличение на капитал
18.05.2014 в: Данъчни ЗакониУслуга
16.05.2014 в: Данъчни ЗакониДокументи граждански договорИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->