Денислава  Стойкова Денислава Стойкова - счетоводител

Професия : счетоводител
Кратко CV : Магистър по Счетоводство. Експерт по МСС, ЗДДС и ЗКПО.

05.12.2015 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.22г от ЗДДФЛ
05.12.2015 в: Данъчни ЗакониПлатен отпуск след майчинство
05.12.2015 в: Данъчни ЗакониЗавръщане на работа след майчинство
05.12.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане преди изтичане на предизвестието
05.12.2015 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на ДДС
05.12.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване и заплащане на нощен труд
05.12.2015 в: Практически ЗаплатиНеподписан трудов договор
05.12.2015 в: Данъчни ЗакониДДС за вносна стока - подарък
05.12.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на платен годишен отпуск на нова работа
05.12.2015 в: Практическо СчетоводствоОбезщетение за безработица
27.10.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск по чл.157, ал.1, т.3 от КТ
27.10.2015 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на натрупан отпуск след майчинство в следваща година
22.10.2015 в: Данъчни ЗакониДопълнително трудово споразумение
22.10.2015 в: Данъчни ЗакониПодаване на Декларация 1
22.10.2015 в: Данъчни ЗакониРабота по граждански договор
22.10.2015 в: Практически ЗаплатиИзпитателен срок при по-късно започване на работа
19.10.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
19.10.2015 в: Практически ЗаплатиИзпитателен срок при по-късно започване на работа
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониСИДДО-данък при ДУК с чуждестранно лице
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на майчинство на бащата
18.09.2015 в: Данъчни ЗакониГДД по чл. 51
18.09.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222 ал.3 от КТ
18.09.2015 в: Практическо СчетоводствоФактура за туристическа услуга
07.09.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван отпуск
07.09.2015 в: Практически ЗаплатиУдължаване срока на договор по чл.68 ал.1 т1
16.08.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване на служителка преди раждане
01.08.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при затваряне на обект
01.08.2015 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на обещетение за второ майчинство
01.08.2015 в: Данъчни ЗакониДанъци върху печалба от конкурс
23.07.2015 в: Данъчни ЗакониНазначаване на допълнителен трудов договор
23.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
30.06.2015 в: Практическо СчетоводствоПриемо-предавателен протокол при продажба на земеделска продукция
30.06.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на пенсия
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониРабота в неопределени дни от седмицата
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониНазначаване на срочен трудов договор
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на трудов стаж - трудов договор по чл.114 от КТ
14.06.2015 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за напускане на работа
14.06.2015 в: Данъчни ЗакониПродължаване на срочен договор
14.06.2015 в: Данъчни ЗакониНеплатен отпуск по майчинство
14.06.2015 в: Практически ЗаплатиЗаличаване на подадена декларация 1 с грешно ЕГН
07.06.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор по чл 325, ал. 1, т. 3
25.05.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие по време на изпитателен срок
24.05.2015 в: Практически ЗаплатиКомандироване на собственик в Германия
24.05.2015 в: Практически Заплатичл.110 от КТ
19.04.2015 в: Данъчни ЗакониПрефактуриране
19.04.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск по майчинство
19.04.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
19.04.2015 в: Данъчни ЗакониПлатен отпуск по решение на директора
19.04.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на палетн отпуск
19.04.2015 в: Практическо СчетоводствоВнос на стоки от Турция
08.03.2015 в: Данъчни ЗакониИзползване на личен автомобил за служебни цели
07.03.2015 в: Практически ЗаплатиСрок за превеждане на болнични от НОИ
07.03.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор за управление и контрол
19.02.2015 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд при сумирано отчитане на работното време
19.02.2015 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация по чл.50 от ЗДФЛ
19.02.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
08.02.2015 в: Данъчни ЗакониПенсиониране втора категория труд
08.02.2015 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на здравноосигурителни права
08.02.2015 в: Данъчни ЗакониЧужденстранно физическо лице - наемодател
08.02.2015 в: Данъчни ЗакониТрудов соговор по чл.114 от КТ
08.02.2015 в: Счетоводни СтандартиВтора категория труд
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоТристранна операция
18.01.2015 в: Практически ЗаплатиОтчитане на командировки в чужбина
18.01.2015 в: Данъчни ЗакониПромени в условията за ранно пенсиониране
18.01.2015 в: Практически Заплатипенсиониране на 2 категория
18.01.2015 в: Данъчни ЗакониДанък върху разходите
18.01.2015 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на ДДС при подажба на товарно МПС
05.01.2015 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 ЗДДС издаден, но отразен в следващ данъчен период
26.12.2014 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов доровор и право на обезщетение
26.12.2014 в: Практическо СчетоводствоДокумент за неустойка
23.12.2014 в: Практически ЗаплатиИзтичане на временен трудов договор по време на болничен
23.12.2014 в: Практическо СчетоводствоТретиране на неустойка
23.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при напускане по чл.327, т.2
17.12.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход от PayPal
13.12.2014 в: Данъчни ЗакониПромяна на графика и работа в почивни дни
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониНеустойка по договор
08.12.2014 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на отпуск за отглеждане на дете
25.11.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура към чуждестранна фирма
30.10.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при напускане по чл. 326
16.10.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране след 2015 г.
25.09.2014 в: Практически ЗаплатиМайчинсто след първата година
04.09.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоПродажба под себестойност
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониПенсионер след срочен ТД в болнични
30.07.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на недвижим имот
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониОтносно трудов договор по чл. 111 от КТ
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа
18.07.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа при бременност
30.06.2014 в: Практически ЗаплатиОтработване на предизвестие
27.06.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на работник
26.06.2014 в: Практическо СчетоводствоКасов бон
23.06.2014 в: Данъчни ЗакониКасов апарат за вендинг машина
13.06.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки под реалната заплата - майчинство и болничен
12.06.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на платен отпуск при напусканеИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->