Тони Аспарухов Тони Аспарухов - счетоводител


01.06.2015 в: Практическо СчетоводствоОпределяне цена на придобиване
01.06.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
01.06.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск по време на предизвестие
25.05.2015 в: Практически ЗаплатиРазмер на обезщетението по чл.200 КТ
13.04.2015 в: Практически ЗаплатиОблагане на обезщетение по чл.220, ал.1
13.04.2015 в: Практическо СчетоводствоДоставка и монтаж на дограма във Франция
13.04.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД по време на болнични
13.04.2015 в: Данъчни ЗакониВОП при банкрут на доставчик
13.04.2015 в: Данъчни ЗакониРаботно време и почивки
06.04.2015 в: Данъчни ЗакониПодаване на ГДД и прилежащи документи при вливане на дружества
06.04.2015 в: Данъчни ЗакониПризнаване на разходи за данъчни цели
06.04.2015 в: Данъчни ЗакониГодишна данъчна декларация
06.04.2015 в: Данъчни ЗакониКредитно известие при рекламация по ВОП
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониРазходи за гориво на товарен автомобил, собственост на управителя
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при дерегистрация
17.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл.117
09.03.2015 в: Практическо СчетоводствоИзписване на стоки
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониДокументиране на продажби към физически лица
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониПолзване отстъпка 1% по чл.92 ал.5 от ЗКПО
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониВОП на ДА, оставащ при доставчика
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониИздаване на фактури от Германия и Румъния
04.03.2015 в: Практическо СчетоводствоВОД на продукция в ЕС с включен транспорт от български спедитор
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по чл.327, ал.1, т.2 от КТ по време на предизвестие
04.03.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно записване на дарение на ДМА
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониВОП на ДА, оставащ при доставчика
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ
25.02.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнителни ваучери за храна
23.02.2015 в: Практическо СчетоводствоРазходи за материали
23.02.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнителни ваучери за храна
23.02.2015 в: Данъчни ЗакониОсигурителен и трудов стаж
02.02.2015 в: Практически ЗаплатиСрок на предизвестие за прекратяване на трудов договор
02.02.2015 в: Практическо СчетоводствоДанък върху недвижим имот за минал период
02.02.2015 в: Практическо СчетоводствоБанков превод без основание
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониЗДДС за Групова практика за първична медицинска помощ
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПосредническа услуга в ЕС
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоAванс по сметка 402
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониРазмер на обезщетение при бременност и раждане за самоосигуряващо се лице
18.01.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за МПС
18.01.2015 в: Практическо СчетоводствоДанъчна амортизационна норма на трактор и ремарке
05.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на разход за гориво
05.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на дарение
21.12.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.88 от ЗКПО
09.12.2014 в: Данъчни ЗакониНеустойки за просрочено плащане на електрическа енергия
08.12.2014 в: Практически ЗаплатиРазлика в заплатите
08.12.2014 в: Практическо СчетоводствоВнесен суми от собственик на ЕООД
01.12.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ
01.12.2014 в: Данъчни ЗакониОтпуск за обучение
01.12.2014 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС на холдинг
01.12.2014 в: Практически ЗаплатиБолничен по трудов договор и възнаграждение при граждански
01.12.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на платен отпуск след майчинство
01.12.2014 в: Практическо СчетоводствоАпорт
30.11.2014 в: Данъчни ЗакониЗакупуване на МПС втора употреба с данъчен кредит
30.11.2014 в: Практическо СчетоводствоНеизписана стока от предходна година
30.11.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по член 327
30.11.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки на работещ по втори договор
30.11.2014 в: Практически ЗаплатиСрок за изплащане на обезщетение по чл. 327
10.11.2014 в: Практическо СчетоводствоМетоди на амортизация
09.11.2014 в: Данъчни ЗакониУслуга свързана с недвижими имот в ЕС
09.11.2014 в: Данъчни ЗакониБолничен по време на предизвестие
09.11.2014 в: Данъчни ЗакониНеустойки за просрочено плащане на електрическа енергия
27.10.2014 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на амортизации
27.10.2014 в: Счетоводни СтандартиАмортизации
12.10.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на данъчен кредит в месеца на регистрация по ДДС
12.10.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактури за рекламни материали
12.10.2014 в: Практическо СчетоводствоПродажба на стоки в ЕС
25.09.2014 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на дълготрайни материални активи
21.09.2014 в: Данъчни ЗакониСъставител на финансов отчет
21.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДопълнителни парични вноски по чл. 134 от ТЗ
21.09.2014 в: Данъчни ЗакониНачисляване на дивиденти
21.09.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД
14.09.2014 в: Данъчни ЗакониВОП на регестрирана по ДДС фирма
14.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДДС номер на контрагент от Италия
31.08.2014 в: Практическо СчетоводствоГориво за командировка
18.08.2014 в: Данъчни ЗакониОтдаване под наем на машина
18.08.2014 в: Практическо СчетоводствоБезплатна услуга
18.08.2014 в: Практическо СчетоводствоДанъчен кредит при лизинг на автомобил, категория N1
28.07.2014 в: Практически ЗаплатиПрактически заплати
23.07.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД с предизвестие
23.07.2014 в: Данъчни ЗакониДарение на църква
14.07.2014 в: Практически ЗаплатиПътни, дневни и квартирни при командировка над 30 дни в ЕС
09.07.2014 в: Данъчни ЗакониЛекарска комисия
08.07.2014 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за напускане по време на болничен
07.07.2014 в: Практически ЗаплатиКомандироване в чужбина
07.07.2014 в: Практически ЗаплатиБолничен
04.07.2014 в: Данъчни ЗакониБолнични
04.07.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно отчитане на тантиеми
04.07.2014 в: Данъчни ЗакониВОП
04.07.2014 в: Практически ЗаплатиПреназначаване на председател на земеделска кооперация
14.06.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за майчинство
14.06.2014 в: Практически ЗаплатиМайчинство
14.06.2014 в: Счетоводни СтандартиМитническа декларация
14.06.2014 в: Данъчни ЗакониАвансова фактура
13.06.2014 в: Практическо СчетоводствоПокриване на загуба от 2013 год.
12.06.2014 в: Практическо СчетоводствоПокриване на загуба от 2013 год.Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->