Зорница Николаева Зорница Николаева - Потребител


13.03.2020 в: Данъчни ЗакониНачисляване на лихва по чл.89 от ЗКПО
16.10.2019 в: Практическо СчетоводствоРазходи за придобиване на ДМА
08.02.2019 в: Практическо СчетоводствоОбезценка на парични средства
29.11.2018 в: Практически ЗаплатиУП2 И УП3
11.10.2018 в: Практическо СчетоводствоКапитализиране на разходи за ДМА
13.03.2018 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на лиценз за ползване на програмен продукт
13.02.2018 в: Практическо СчетоводствоБрак на работно облекло
06.02.2018 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на винетка
19.01.2018 в: Практическо СчетоводствоФактура за продажба за стар период
02.05.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на касов бон
13.02.2017 в: Практическо СчетоводствоБрак на инструменти и активи под прага на същественост
28.10.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на коледни подаръци
08.06.2016 в: Практическо СчетоводствоПодаване на интрастат декларация
11.04.2016 в: Данъчни ЗакониОпростено деклариране по системата Интрастат
11.03.2016 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход от продажба на мед
01.12.2015 в: Практическо СчетоводствоЗавеждане на светещ рекламен надпис
14.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на резервни части
31.08.2015 в: Практически ЗаплатиБолничен при обявяване на несъстоятелност
05.08.2015 в: Практическо СчетоводствоОтписване на кредитно салдо
17.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на обезценка на ДМА
23.06.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ваучери за храна
27.05.2015 в: Практически ЗаплатиВаучери за храна
16.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на застраховки
01.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на софтуерен продукт
12.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл.117
20.02.2015 в: Практическо СчетоводствоОбезценка на вземания
12.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПоказатели и критерии за определяне на бална оценка
06.11.2014 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл. 117 за юридически консултации
10.10.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактури за рекламни материали
03.10.2014 в: Практическо СчетоводствоТретиране на разходи за фирмено тържество
17.09.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура за закупени лекарства
12.09.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на законна лихва
08.09.2014 в: Практическо СчетоводствоЛихви за забавено плащане по договор
07.08.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на нетна експозиция
07.07.2014 в: Практическо СчетоводствоПредставителни разходи

12.10.2018 в: Практическо СчетоводствоКапитализиране на разходи за ДМА
13.02.2018 в: Практическо СчетоводствоБрак на работно облекло
13.02.2018 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на винетка
03.12.2015 в: Практическо СчетоводствоЗавеждане на светещ рекламен надпис
29.06.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ваучери за храна
20.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на застраховки
07.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на софтуерен продукт
13.11.2014 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл. 117 за юридически консултации
13.11.2014 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл. 117 за юридически консултации
13.10.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактури за рекламни материали
12.09.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на законна лихва
12.09.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на законна лихва
09.09.2014 в: Практическо СчетоводствоЛихви за забавено плащане по договор
09.09.2014 в: Практическо СчетоводствоЛихви за забавено плащане по договор
07.07.2014 в: Практическо СчетоводствоПредставителни разходи
07.07.2014 в: Практическо СчетоводствоПредставителни разходиИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->