Кристияна Йовчева Кристияна Йовчева - Потребител

Професия : счетоводител
Кратко CV : Бакалавър по Счетоводство и Контрол.

02.07.2017 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
02.07.2017 в: Данъчни Законисамофинансиране
17.08.2016 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на второ майчинство
24.05.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от бюрото по труда
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
24.05.2016 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на плащания по ПОС терминал
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониГраждански договор с организация от ЕС
24.05.2016 в: Практически ЗаплатиПомощ за лечение на служител
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониДистанционни продажби на стоки за Норвегия
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониДарение на юридическо лице
05.03.2016 в: Практически ЗаплатиБолничен при прекратяване на трудов договор
21.02.2016 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на изпитателен срок
19.02.2016 в: Данъчни ЗакониГодишна данъчна декларация на физическо лице
19.02.2016 в: Данъчни ЗакониПриспадане данъчен кредит на зъболекари
19.02.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на производствен отпадък
02.02.2016 в: Практическо СчетоводствоДДС при продажба на семена
02.02.2016 в: Данъчни ЗакониЕднократна помощ при смърт на роднина
18.01.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен тръдов договор по чл.68, ал.1, т.1
18.01.2016 в: Практически ЗаплатиРаждане в чужбина
18.01.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при предсрочно пенсиониране
18.01.2016 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на болничен
03.12.2015 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на дарение
27.11.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на трудов договор при временна нетрудоспособност
27.11.2015 в: Данъчни ЗакониПрава на работника при работа с химикали
27.11.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
09.11.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор за ученичество
04.11.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетововодство на ЖСК
03.09.2015 в: Данъчни ЗакониКомпенсиране на извънреден труд при СИРВ
01.09.2015 в: Данъчни ЗакониДопълнителен трудов договор
06.08.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на служител в отпуск
14.07.2015 в: Практическо СчетоводствоДарение към общината
07.07.2015 в: Практическо СчетоводствоДарение към общината
05.07.2015 в: Данъчни ЗакониДългосрочна командировка на горски работници
03.07.2015 в: Данъчни ЗакониДългосрочна командировка на горски работници
03.07.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване на служител от работа по време на болничен
21.05.2015 в: Данъчни ЗакониТрудоустрояване и неплатен отпуск
21.05.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по време на болничен
24.04.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетение при пенсиониране
08.04.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
26.03.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнителен отпуск при ТЕЛК над 50%
26.03.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие
18.03.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнително материално стимулиране или премия
16.03.2015 в: Практически ЗаплатиНазначаване на лице под 18 години на ТД и работно време
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониНаддадено парично обезщетение от НОИ
26.02.2015 в: Данъчни ЗакониОткраднат автомобил
26.02.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск след майчинство
19.02.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на програма от Бюрото по труда
16.02.2015 в: Практическо СчетоводствоНевключена фактура по ДДС
16.02.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращение по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ
06.02.2015 в: Данъчни ЗакониДанъци за таксиметрови шофьоти
14.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на устройство на лизинг от мобилен оператор
09.01.2015 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС по чл.156
27.12.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране за първа категория
17.11.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на пари, получени от куриер
11.11.2014 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на счетоводни записвания от една фирма към друга
11.11.2014 в: Счетоводни Стандарти Безвъзмездно получена машина от свързана компания от ЕС
10.11.2014 в: Практически ЗаплатиНачисление на доп.трудово възнаграждение на лице в отпуск по майчинство?!
06.11.2014 в: Практически ЗаплатиНачисление на доп.трудово възнаграждение на лице в отпуск по майчинство?!
12.10.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на данъчен кредит в месеца на регистрация по ДДС
12.10.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на данъчен кредит в месеца на регистрация по ДДС
12.10.2014 в: Данъчни ЗакониСправка за ВОП
22.08.2014 в: Данъчни ЗакониЗапитване за ТЕЛК
12.08.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно записване на застрахователно обезщетение
06.08.2014 в: Практическо СчетоводствоСторниране при плащане с ПОС терминал
28.07.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по време на болничен поради бременност
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониПроцент прослужено време
23.06.2014 в: Практическо СчетоводствоОблагане на обезщетение за неизползван отпуск
16.06.2014 в: Данъчни ЗакониПопълване на приложение 9 - опис на документите
15.06.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация за имуществена отговорност
15.06.2014 в: Данъчни ЗакониД1 и Д6 при неплатен отпускИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->