Krasimira Petrova Krasimira Petrova - Потребител


12.05.2016 в: Практически ЗаплатиПомощ за лечение на служител
05.05.2016 в: Практическо СчетоводствоИзвършване на гаранционен ремонт
20.04.2016 в: Данъчни ЗакониДарение към физическо лице
13.04.2016 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство автосервиз
06.04.2016 в: Счетоводни СтандартиПразни редове в годишните отчети
29.03.2016 в: Практическо СчетоводствоЦесия и отчет продажби
15.03.2016 в: Практическо СчетоводствоОтписване на актив
09.03.2016 в: Практическо СчетоводствоОтрицателен отчет продажби
17.02.2016 в: Практическо СчетоводствоДавност на сгрешен превод
05.02.2016 в: Практическо СчетоводствоПогрешно осчетоводяване на лизинг
03.12.2015 в: Практическо СчетоводствоПредсрочно изплатен лизинг
24.09.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
25.08.2015 в: Практическо СчетоводствоОпределяне на основна дейност
13.08.2015 в: Практическо СчетоводствоKоефициент по чл.73, ал. 5
13.08.2015 в: Практическо СчетоводствоНеобходимост от въвеждане на СИРВ
28.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРемонт на автомобил
24.06.2015 в: Практическо СчетоводствоАвтомобил закупен като стока
29.05.2015 в: Практическо СчетоводствоФактура за хотел в ЕС
07.05.2015 в: Практическо СчетоводствоФактура за продажба на отпадъци
27.04.2015 в: Практическо СчетоводствоВОД на ново превозно средство
26.03.2015 в: Практическо СчетоводствоГориво за управленски цели
26.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОтписване на имот
24.03.2015 в: Практическо СчетоводствоГодишен доклад за дейността
10.03.2015 в: Практическо СчетоводствоВъвеждане във владение
07.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОПР- намаление/ увеличение на продукцията и незавършеното производство
24.02.2015 в: Практическо СчетоводствоСъхраняване на фактури
12.02.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчни облекчения при наемане на служител с намалена работоспособност
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоДанък върху недвижим имот за минал период
21.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПродажба на недвижим имот
20.01.2015 в: Практическо СчетоводствоФактура платена директно от застраховател на фирма изпълнител
18.01.2015 в: Практическо СчетоводствоИмот, закупен от частен съдебен изпълнител
16.12.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки и данъци върху коледни бонуси
09.12.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на самолетни билети
27.11.2014 в: Практическо СчетоводствоНеизписана стока от предходна година
17.11.2014 в: Практическо СчетоводствоФинансов лизинг за един месец
14.11.2014 в: Практическо СчетоводствоАвтомобил с 6+1 места
05.11.2014 в: Практическо СчетоводствоЛихва за просрочено плащане
21.10.2014 в: Практическо СчетоводствоДоброволна делба на ПИ, деклариране
04.09.2014 в: Практически ЗаплатиРабота в почивен ден
20.08.2014 в: Практическо СчетоводствоФактура за стоки с и без право на ДК
12.08.2014 в: Практическо СчетоводствоБезплатна услуга
11.08.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно записване на застрахователно обезщетение
05.08.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на услуга по чл.21, ал.1
29.07.2014 в: Практическо СчетоводствоДДС при предоставен паркинг на фирма от ЕС
29.07.2014 в: Практическо СчетоводствоСторниране при плащане с ПОС терминал
15.07.2014 в: Практическо СчетоводствоОтпадни продукти
10.07.2014 в: Практическо СчетоводствоИнвестиционен имот
10.06.2014 в: Данъчни ЗакониФинансов лизинг с опция
29.05.2014 в: Практическо СчетоводствоВОП без право на данъчен кредит
23.05.2014 в: Практическо СчетоводствоФинансов лизинг

22.04.2016 в: Данъчни ЗакониДарение към физическо лице
07.04.2016 в: Счетоводни СтандартиПразни редове в годишните отчети
05.04.2016 в: Практическо СчетоводствоЦесия и отчет продажби
08.02.2016 в: Практическо СчетоводствоПогрешно осчетоводяване на лизинг
13.08.2015 в: Практическо СчетоводствоKоефициент по чл.73, ал. 5
31.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРемонт на автомобил
25.06.2015 в: Практическо СчетоводствоАвтомобил закупен като стока
25.06.2015 в: Практическо СчетоводствоАвтомобил закупен като стока
25.06.2015 в: Практическо СчетоводствоАвтомобил закупен като стока
05.06.2015 в: Практически ЗаплатиПодаване на молба за напускане по време на болничен
07.05.2015 в: Практическо СчетоводствоВОД на ново превозно средство
07.04.2015 в: Практическо СчетоводствоВъвеждане във владение
07.04.2015 в: Практическо СчетоводствоВъвеждане във владение
27.03.2015 в: Практическо СчетоводствоВъвеждане във владение
13.03.2015 в: Практическо СчетоводствоВъвеждане във владение
12.12.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на самолетни билети
10.12.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на самолетни билети
22.10.2014 в: Практическо СчетоводствоДоброволна делба на ПИ, деклариране
12.08.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно записване на застрахователно обезщетение
11.08.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно записване на застрахователно обезщетение
11.08.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на услуга по чл.21, ал.1
06.08.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на услуга по чл.21, ал.1
30.05.2014 в: Практическо СчетоводствоВОП без право на данъчен кредит
30.05.2014 в: Практическо СчетоводствоВОП без право на данъчен кредит
26.05.2014 в: Практическо СчетоводствоФинансов лизингИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->