Малинка Костова Малинка Костова - Специалист ТРЗ и ЛС

Професия : Специалист ТРЗ и ЛС
Кратко CV : Здравейте, имам удоволствието във вашия сайт да кореспондирам с доказани специалисти и експерти от Бул Мар в областта на данъчното, трудовото и осигурително законодателство. Надявам се, че тази кореспонденция ще изясни в детайли материята, на която съм се посветила. Благодаря Ви, приятели!

12.06.2017 в: Практически ЗаплатиУдължаване на срок на изпитване
16.02.2017 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на осигурителен стаж при намалено работно време
27.03.2015 в: Практически ЗаплатиРазмер на обезщетението по чл.200 КТ
27.02.2015 в: Практически ЗаплатиОбявяване на престой и майчинство
10.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбявяване на престой от работодател
07.11.2014 в: Практически ЗаплатиНенормиран работен ден и почивни дни
06.11.2014 в: Практически ЗаплатиКонкуренция на запори
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор в частно училище
03.09.2014 в: Практически ЗаплатиСрок на предизвестие по трудов договор
21.08.2014 в: Практически Заплати Коефициент по чл.18, ал.2 НСОРЗ
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от работодател за първите три дни боничен
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиОсновен и допълнителен тудов договор
22.05.2014 в: Практически ЗаплатиКоефициент за преизчисляване на нощни часове в дневни

29.05.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на Прокурист на ЕТИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->