Ива Захариева Ива Захариева - Потребител


08.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки върху социални разходи в натура
21.04.2015 в: Практическо СчетоводствоГодишно изравняване на осигуровки СОЛ
06.01.2015 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС по чл.156
08.01.2014 в: Практическо СчетоводствоУвеличение на дружествен капитал
19.12.2013 в: Данъчни ЗакониСамоначисляване на ДДС за услуга от английска фирма
02.08.2013 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на фактура от Люксембург с ДДС ставка 15%
25.06.2013 в: Данъчни ЗакониНачисляване на дивиденти и обявяване на информация за разпределение на печалбата
10.12.2012 в: Практическо СчетоводствоДанъчна основа при доставка на стока от Германия
18.07.2012 в: Практическо СчетоводствоПрефактуриране на разходи за ползване на офис
21.03.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуровки при отпусната инвалидна пенсия
06.01.2012 в: Данъчни ЗакониНазначаване на прокурист при отпускане на инвалидна пенсия
25.11.2011 в: Практическо СчетоводствоРазходни норми за зъболекар
07.11.2011 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на неизискан данъчен кредит
02.09.2011 в: Практически ЗаплатиИздаване на УП-2 и УП-3
11.07.2011 в: Практическо СчетоводствоПраво на приспадане на ДДС
05.04.2011 в: Практическо СчетоводствоСъпоставимост на приходи и разходи
07.02.2011 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на Търговска отстъпка при покупка на стоки от чужбина

09.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки върху социални разходи в натура
14.01.2014 в: Практическо СчетоводствоУвеличение на дружествен капитал
22.11.2011 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на неизискан данъчен кредит
19.09.2011 в: Практически ЗаплатиИздаване на УП-2 и УП-3
11.07.2011 в: Практическо СчетоводствоПраво на приспадане на ДДСИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->