Веселин Христов Веселин Христов - безработен

Професия : безработен
Кратко CV : .....................

04.03.2020 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.92
02.03.2020 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС
14.02.2020 в: Данъчни ЗакониДекларацията по чл.73 ал.6
20.12.2018 в: Данъчни ЗакониЗаявление за ползване на електронни услуги
19.04.2018 в: Данъчни ЗакониПатентен данък
09.03.2018 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряване за седмица
25.01.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация самооцигуряващ
23.01.2018 в: Данъчни ЗакониVIES декларация
09.01.2018 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС
03.01.2018 в: Данъчни ЗакониВОД
13.02.2016 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск в следваща година
04.02.2016 в: Данъчни ЗакониИскане за възстановяване
10.11.2015 в: Практически ЗаплатиБолничен без банкова сметка
03.11.2015 в: Практически ЗаплатиДисциплинарно уволнение при неявяване на работа
21.08.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 при повече от 30 дни неплатен отпуск
29.07.2015 в: Данъчни ЗакониНаемане на трудоустроен служител
23.07.2015 в: Данъчни ЗакониПокупка на поземлен имот
07.07.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчно събитие при ВОП
07.07.2015 в: Практически ЗаплатиПопълване на Декларация 1 при неплатен отпуск за повече от 30 дни
02.07.2015 в: Данъчни ЗакониПокупка на автомобил
02.07.2015 в: Практически ЗаплатиТрудови договори след изтичане на срока на изпитване
26.06.2015 в: Практически ЗаплатиТрудов договор по чл.70
19.06.2015 в: Данъчни ЗакониНазначаване на бежанец под 18 г.
21.04.2015 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск при запор на заплата
14.04.2015 в: Данъчни ЗакониФактуриране при бартерни сделки
11.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПлащане през ПОС терминал
14.11.2014 в: Практическо СчетоводствоПрехвърлане на МПС от лизингодател
14.11.2014 в: Данъчни ЗакониНомер на митническа декларация
11.11.2014 в: Данъчни ЗакониВтори месец ДДС за въстановяване
21.10.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки само осигуряващ се
10.09.2014 в: Данъчни ЗакониПриспадане на ДДС
13.08.2014 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на фактура от спедиторска фирма
21.07.2014 в: Практическо СчетоводствоДМА
07.07.2014 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване и приспадане на ДДС
07.07.2014 в: Практическо СчетоводствоКредитно известие
13.06.2014 в: Счетоводни СтандартиМитническа декларация
10.06.2014 в: Данъчни ЗакониVIES декларация
09.06.2014 в: Практическо СчетоводствоВнос от Турция
15.05.2014 в: Практическо СчетоводствоДокументиране на ВОД и транспорт
02.05.2014 в: Практическо СчетоводствоВОП в дневник Продажби
01.05.2014 в: Практическо СчетоводствоВОП с отделна фактура за транспорт
30.04.2014 в: Практическо СчетоводствоАнулиране на фактура
23.04.2014 в: Данъчни ЗакониФактуриране от различни обекти

14.02.2020 в: Практическо СчетоводствоГодишна данъчна декларация на ЕТ
04.07.2015 в: Данъчни ЗакониПокупка на автомобил
26.06.2015 в: Практически ЗаплатиТрудов договор по чл.70
09.07.2014 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване и приспадане на ДДС
06.05.2014 в: Практическо СчетоводствоАнулиране на фактураИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->