Нина Стоева Нина Стоева Kreston BulMar - управляващ съдружник правни услуги

Професия : адвокат
Кратко CV : Част от екипа на Kreston BulMar от 2014 г. От 2015 г. е адвокат, а така също и част от Адвокатско дружество „LEGALEX”.

29.11.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД поради затваряне на обект?
27.07.2018 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на безсрочен трудов договор
09.03.2018 в: Практически ЗаплатиНеизплатени суми от работодател
09.03.2018 в: Данъчни ЗакониНотариална заверка за протокол на общо събрание на ЕООД
16.11.2017 в: Данъчни ЗакониУдължаване срок на ревизия
16.11.2017 в: Данъчни Закониизменение на работно време
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиДопълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоМолба за помощ
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПлатен годишен отпуск при нов работодател от 3 месеца
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоВъртешно заместваме на работник
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониНазначаване на работник по заместване
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиЗаместване
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиПридобиване на ЕООД по време на майчинство
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиПридобиване на ЕООД по време на майчинство
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиУвеличение на заплата по време на болничен
04.12.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
04.12.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане и неизплатен отпуск при несъстоятелност
15.08.2016 в: Данъчни ЗакониОткза за приемане на предизвестие
11.07.2016 в: Счетоводни СтандартиПубликуване в ТР на "нулев" отчет
11.07.2016 в: Данъчни ЗакониСмяна на длъжност по желание на работодателя
11.07.2016 в: Данъчни ЗакониДлъжност с по-ниско заплащане
20.06.2016 в: Практически ЗаплатиПреназначаване от постоянен на договор с изпитателен срок
20.06.2016 в: Данъчни ЗакониИзпитателен срок при промяна на длъжност
20.06.2016 в: Практически ЗаплатиЗапор на банкова сметка
20.06.2016 в: Практически ЗаплатиВъзстановяване след дисциплинарно уволнение
09.05.2016 в: Практическо СчетоводствоУдържки от заплатата от ЧСИ
09.05.2016 в: Счетоводни СтандартиЗапор на заплата на майка
09.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗакон за местни данъци и такси за ново жилище
24.03.2016 в: Данъчни ЗакониСмяна на адрес на управление
23.03.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 68
23.03.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.328, ал.1, т.7
23.03.2016 в: Данъчни ЗакониПреназначаване без изпитателен срок
23.03.2016 в: Данъчни ЗакониОповестяване на ГФО
12.01.2016 в: Данъчни ЗакониОтпуск по настояване на работодателя
12.11.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за платен годишен отпуск
12.11.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение
12.11.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор след майчинство
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониТрудов договор по чл. 68, ал.1, т. 2
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
06.10.2015 в: Счетоводни СтандартиПари за облекло по втори трудов договор
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониВтора бременност по време на майчинство
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратен трудов договор по време на болничен
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониПредстоящо сключване на договор
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиНедопускане до работното място
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване в срока на изпитване на лице с ТЕЛК
15.09.2015 в: Данъчни ЗакониОпит за неправомерно уволнение
11.09.2015 в: Данъчни ЗакониЗаплащане на електрическа енергия на помещение под наем
10.09.2015 в: Данъчни ЗакониМайчинство на второ дете по време на първо майчинство
10.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПоследствие от заличаване на непререгистрирано ООД
07.09.2015 в: Данъчни ЗакониОтпуск при два договора с един работодател
07.09.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на заплата при напускане без предизвестие
03.09.2015 в: Данъчни ЗакониНеизплащане на дължими суми при освобождаване
03.09.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при съкращение по чл.328
03.09.2015 в: Практически ЗаплатиПостъпване на работа
02.09.2015 в: Данъчни ЗакониПовторно назначаване по чл.68 ал.1 т.2
02.09.2015 в: Практически ЗаплатиУдържане на 1 заплата при прекратяване на трудов договор
02.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор без предизвестие
26.08.2015 в: Практически ЗаплатиОбещетение при съкращаване на щата
25.08.2015 в: Практически ЗаплатиТрудов стаж за получаване на майчинство
25.08.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на болничен по време на едномесечно предизвестие
25.08.2015 в: Данъчни ЗакониЗащита на самотна майка от съкращение
25.08.2015 в: Практическо СчетоводствоПраво на обещетение за майчинство
25.08.2015 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство
25.08.2015 в: Данъчни ЗакониПрава и право на обезщетения на служител
25.08.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на трудовата характеристика
11.08.2015 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск по време на майчинството
11.08.2015 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.328, т.2
13.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на платен годишен отпуск
13.07.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване при навършване на пенсионна възраст
13.07.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
13.07.2015 в: Данъчни ЗакониОбещетение при пенсиониране
13.07.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на 2 работни заплати при освобождаване
07.07.2015 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на учител
06.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор
06.07.2015 в: Данъчни ЗакониГраждански договор
06.07.2015 в: Практически ЗаплатиУдължаване на срочен договор
25.05.2015 в: Данъчни ЗакониНеизплатен отпуск
25.05.2015 в: Данъчни ЗакониСъздаване на ООД
25.05.2015 в: Практически ЗаплатиВъзстановяване на работа след съдебно дело
01.05.2015 в: Практическо СчетоводствоПриемане на ГФО на дъщерно дружество
14.04.2015 в: Практически ЗаплатиГодишен отпуск при прекратяване на майчинство
09.04.2015 в: Практически ЗаплатиНарушено право на отпуск
08.04.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на работа от вкъщи
08.04.2015 в: Данъчни ЗакониДоговор за наем
08.04.2015 в: Практически ЗаплатиПолагаема почивка на работното място
08.04.2015 в: Практически ЗаплатиРаботно време и почивки
07.04.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратено допълнително споразумание
07.04.2015 в: Практически ЗаплатиЗаповед за напускане на работното място
07.04.2015 в: Практически ЗаплатиРабота без трудов договор
07.04.2015 в: Практически ЗаплатиОтказ от изплащане на платен отпуск при напускане
26.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОтписване на имот
26.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за наследниците на служител
11.03.2015 в: Практически ЗаплатиКомпенсация за неизползван отпуск
09.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОсвобождаване по време на майчинство
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониСъкращаване на персонала по време на майчински
09.03.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по чл.325, ал.1, т.1
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиОтказ на работик за последва производството
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск
04.03.2015 в: Практическо СчетоводствоМазмачаване на служител с ТЕЛК по граждански договор
26.02.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
24.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на наследство
24.02.2015 в: Данъчни ЗакониРабота в чуждестранна фирма
24.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на обезщетения, детски и дарения
23.02.2015 в: Данъчни ЗакониРазпределяне на печалба от минали години
23.02.2015 в: Практически ЗаплатиМайчинство
10.02.2015 в: Данъчни ЗакониСобственик на ЕООД в майчинство
05.02.2015 в: Данъчни ЗакониСобственик на ЕООД в майчинство
13.01.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1
15.10.2014 в: Практически ЗаплатиДоговор за стаж
15.10.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор в частно училище
14.10.2014 в: Данъчни ЗакониПлащания в брой на сумарна стойност над 15 000 лв
13.10.2014 в: Данъчни ЗакониПлащания в брой на сумарна стойност над 15 000 лв
13.10.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл. 54 от ЗМДТ
10.10.2014 в: Данъчни ЗакониСмяна на седалище на ООД
02.09.2014 в: Практически ЗаплатиПенсиониране на служител
01.09.2014 в: Данъчни ЗакониOсигуряване на собственик и управител на ООД
25.08.2014 в: Практически ЗаплатиПраво на платен годишен отпуск при 4 часов работен ден
25.08.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при прекратяване на трудов договор
21.07.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов договор по чл. 68 ал.1 т.3 от Кодекса на труда
21.07.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов договор по чл. 68 ал.1 т.3 от Кодекса на труда
18.06.2014 в: Практическо СчетоводствоТърговски Регистър
17.06.2014 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата
17.06.2014 в: Практическо СчетоводствоОбявяване на протокол на ОС, регламентиращ начин на работа на ООД
11.06.2014 в: Практически ЗаплатиНачисляване на платен годишен отпуск
10.06.2014 в: Практически ЗаплатиТрудов договор
06.06.2014 в: Практически ЗаплатиКомандироване в чужбина за работа и специализация
06.06.2014 в: Данъчни ЗакониУдръжка от заплата
15.05.2014 в: Практически ЗаплатиОбещетение по чл. 224 ал. 1
07.05.2014 в: Данъчни ЗакониМестни данъци и такси
07.05.2014 в: Данъчни ЗакониРегистрация на борса
17.04.2014 в: Данъчни ЗакониГФО
17.04.2014 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа по здравословни причини, без решение на ТЕЛК
16.04.2014 в: Практически ЗаплатиДиректор в борд на директорите на граждански договор
16.04.2014 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа по здравословни причини, без решение на ТЕЛКИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->