Виолета  Гиздова Виолета Гиздова - Счетоводител

Професия : Счетоводител

26.01.2016 в: Данъчни ЗакониСпонсорство на студент в Америка
21.01.2014 в: Практическо СчетоводствоГФО и ГДД
18.01.2014 в: Данъчни ЗакониЕднократна помощ за раждане на дете
06.01.2014 в: Данъчни ЗакониСлужебна бележка по чл.45 ал.4 от ЗДДФЛ
19.12.2013 в: Данъчни ЗакониПреминаване он ДУК към СОЛ
14.12.2013 в: Практически Заплати13-та заплата за служителка в майчинство
21.11.2013 в: Данъчни ЗакониПовторна регистрация по ЗДДС
09.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПрепродажба на стоки
21.10.2013 в: Практическо СчетоводствоКомисионна за посредническа услуга
17.10.2013 в: Практическо СчетоводствоПродажба на мостра
16.10.2013 в: Практическо СчетоводствоРемонт офис на ООД
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониПродажба на лек автомобил
04.10.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиПродължение на осигурителна книжка на СОЛ
22.08.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.55 от ЗДДФЛ за 4-то трим.2013
18.07.2011 в: Практическо СчетоводствоГрешно подадена Декларация 1
Гаранционен срок
28.06.2011 в: Данъчни ЗакониДоговор за дарение - облагане по ЗДДФЛ
21.06.2011 в: Данъчни ЗакониИзадени фактури с нулева стойност
10.06.2011 в: Данъчни ЗакониСОЛ и Д1
30.05.2011 в: Данъчни ЗакониАвансов данък върху доходи от наем

11.06.2016 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 – нови изисквания в сила от 2014 г.
28.03.2015 в: Данъчни ЗакониДеклариране на взаимоотношенията със свързани лица в годишната декларация по чл.92 от ЗКПО за 2014 год.
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониДеклариране на взаимоотношенията със свързани лица в годишната декларация по чл.92 от ЗКПО за 2014 год.
19.03.2015 в: Данъчни ЗакониДеклариране на взаимоотношенията със свързани лица в годишната декларация по чл.92 от ЗКПО за 2014 год.
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониДеклариране на взаимоотношенията със свързани лица в годишната декларация по чл.92 от ЗКПО за 2014 год.
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониДеклариране на взаимоотношенията със свързани лица в годишната декларация по чл.92 от ЗКПО за 2014 год.
03.06.2014 в: Данъчни ЗакониОснование за Съкращаване на Щата
03.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
03.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година

26.06.2015 в: Практическо СчетоводствоИзписване на стока по средна надценка на база приходите от продажба
02.08.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик на ЕООД
12.07.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД по чл. 68, ал. 1 т. 3
06.06.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов Договор - Прекратяване
29.01.2014 в: Данъчни ЗакониЕднократна помощ за раждане на дете
28.01.2014 в: Данъчни ЗакониЕднократна помощ за раждане на дете
17.01.2014 в: Данъчни ЗакониСлужебна бележка по чл.45 ал.4 от ЗДДФЛ
17.01.2014 в: Данъчни ЗакониСлужебна бележка по чл.45 ал.4 от ЗДДФЛ
28.12.2013 в: Данъчни ЗакониПреминаване он ДУК към СОЛ
19.12.2013 в: Практически ЗаплатиПлащане на заплати и осигуровки за м.декември
15.12.2013 в: Практически Заплати13-та заплата за служителка в майчинство
10.12.2013 в: Практически ЗаплатиПлащане на заплати и осигуровки за м.декември
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиПлащане на заплати и осигуровки за м.декември
21.11.2013 в: Данъчни ЗакониПовторна регистрация по ЗДДС
11.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПрепродажба на стоки
10.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПрепродажба на стоки
10.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПрепродажба на стоки
23.10.2013 в: Практическо СчетоводствоКомисионна за посредническа услуга
21.10.2013 в: Практическо СчетоводствоРемонт офис на ООД
21.10.2013 в: Практическо СчетоводствоРемонт офис на ООД
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониПродажба на лек автомобил
07.10.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиПродължение на осигурителна книжка на СОЛ
23.08.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.55 от ЗДДФЛ за 4-то трим.2013
21.06.2011 в: Практическо СчетоводствоПубликуване на ГФО в ТР
10.06.2011 в: Данъчни ЗакониСОЛ и Д1
10.06.2011 в: Данъчни ЗакониСОЛ и Д1Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->