Ванеса Драгомирова Ванеса Драгомирова - счетоводител

Професия : счетоводител

19.01.2015 в: Данъчни ЗакониДДС освобождаване при сделка за наем на автобус
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на разход за ДДС
15.12.2014 в: Данъчни ЗакониПлатен годишен отпуск на половин ден
12.12.2014 в: Практическо СчетоводствоПриходи и разходи, фактурирани в следващата година
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониНеустойка по договор
25.11.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
25.11.2014 в: Данъчни ЗакониКонсултантски услуги от Москва
25.11.2014 в: Данъчни ЗакониПредоставяне на мостра
14.11.2014 в: Данъчни ЗакониНомер на митническа декларация
11.11.2014 в: Практическо СчетоводствоДанъчно третиране на търговия с домейни
11.11.2014 в: Практическо СчетоводствоРазсрочване на ДДС
07.11.2014 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл. 117 за юридически консултации
05.11.2014 в: Практическо СчетоводствоЛихва за просрочено плащане
05.11.2014 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС
27.10.2014 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за напускане
24.10.2014 в: Практическо СчетоводствоГодишно приключване
24.10.2014 в: Счетоводни СтандартиОценка на ДМА
06.10.2014 в: Практическо СчетоводствоТретиране на разходи, предоставяни на семействата на служителите
15.09.2014 в: Практическо СчетоводствоВОД и износ на стоки
18.08.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит при покупка на гориво
11.08.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на услуга по чл.21, ал.1
06.08.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на услуга по чл.21, ал.1
06.08.2014 в: Данъчни ЗакониОсигурителни вноски в държава - член на ЕС
05.08.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск
01.08.2014 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на ДДС
28.07.2014 в: Практическо СчетоводствоОбратно начисляване
28.07.2014 в: Практически ЗаплатиД1 за граждански договор
21.07.2014 в: Практическо СчетоводствоФактуриране на услуга към физическо лице от ЕС
08.07.2014 в: Практическо СчетоводствоФактуриране на услуга към физическо лице от ЕС
30.06.2014 в: Практическо СчетоводствоЛизинг
16.06.2014 в: Данъчни ЗакониЗастрахователен брокер комисионни ДДС протоколи
30.05.2014 в: Практическо СчетоводствоВОП без право на данъчен кредит
29.05.2014 в: Практическо СчетоводствоВОП без право на данъчен кредит
28.05.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при семинари
28.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл.67
23.05.2014 в: Данъчни ЗакониЗадължение за регистрация по чл. 133, ал.2
16.05.2014 в: Данъчни ЗакониОбратно начисляване
15.05.2014 в: Практически ЗаплатиВаучери за храна
15.05.2014 в: Данъчни ЗакониЧл.163А ал.2 от ЗДДС
15.05.2014 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС
09.05.2014 в: Практическо СчетоводствоОтписване на ДМА, чрез апорт в друга фирма
30.04.2014 в: Практическо СчетоводствоНотариални разходи
29.04.2014 в: Данъчни ЗакониПродажба на лек автомобил на регистрирано по ЗДДС в страна-членка лице
29.04.2014 в: Практическо СчетоводствоДДС при участие в семинар на територия на страна членка на ЕС
23.04.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
16.04.2014 в: Практическо СчетоводствоДанъчна загуба за приспадане
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доходи от източник в чужбина
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на имот от ЮЛ
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониПродажба под балансова стойност
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониПриспадане на данъчна загуба от 2013 г.
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониПродажба под балансова стойност
14.04.2014 в: Практическо СчетоводствоОтписано взимане с изтекъл давностен срок
14.04.2014 в: Практическо СчетоводствоКорекция на данъчен кредит при продажба на ДМА, закупен чрез ВОП
14.04.2014 в: Практическо СчетоводствоИздаване на протокол при внос на услуги.
14.04.2014 в: Практическо СчетоводствоИздаване на протокол при внос на услуги.
10.04.2014 в: Практическо СчетоводствоИздаване на протокол при внос на услуги.
07.04.2014 в: Данъчни ЗакониДокументиране по ЗДДС
07.04.2014 в: Данъчни ЗакониАвансови вноски 2013г.
04.04.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик на ЕООД без назначен управител
01.04.2014 в: Данъчни ЗакониТристранна операция
24.03.2014 в: Практически ЗаплатиОтносно молбa зa прекрaтявaне нa трудов договор
20.03.2014 в: Практическо СчетоводствоСлаба капитализация и ОПР
18.03.2014 в: Практическо СчетоводствоСлаба капитализация и ОПР
17.03.2014 в: Данъчни ЗакониДДС на услуга в ЕС
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при внос на стоки
04.03.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при внос на стоки
04.03.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на данъчни постоянни разлики
25.02.2014 в: Практически ЗаплатиТрудов договор с едноличен собственик на капитала на ЕООД
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониХонорар Лице от ЕС - Гърция
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониДокументиране на пътни разходи
19.02.2014 в: Данъчни ЗакониОтписани вземания с изтекъл давностен срокИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->