Вера Русинова Вера Русинова Kreston BulMar - Управляващ съдружник счетоводно обслужване

Професия : счетоводител
Кратко CV : Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

09.11.2018 в: Счетоводни СтандартиЕлементите на ОПР на сдружение
08.11.2018 в: Данъчни ЗакониСрочен договор прекратяване
07.11.2018 в: Данъчни ЗакониСрочен договор прекратяване
02.11.2018 в: Данъчни ЗакониКонфликт на интереси
30.10.2018 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС
17.10.2018 в: Практически ЗаплатиФалит на фирма по време на първата година майчинство
28.08.2018 в: Практическо СчетоводствоИзползване на ПКО и РКО преди покупка на касов апарат
26.08.2018 в: Практическо СчетоводствоИзползване на ПКО и РКО преди покупка на касов апарат
18.07.2018 в: Практическо СчетоводствоФактура на английски език
01.07.2018 в: Данъчни ЗакониПредизвестие за прекратяване на трудов договор чл328ал.1 т.2
25.03.2018 в: Данъчни ЗакониНеотразена фактура
25.03.2018 в: Практическо СчетоводствоНеосчетоводени данъчни фактури
09.03.2018 в: Практически ЗаплатиНеизплатена заплата при напускане
01.03.2018 в: Данъчни ЗакониОблагане при граждански договор
01.03.2018 в: Данъчни ЗакониГФО за предприятие с нестопанска цел към Министерството на правосъдието
18.02.2018 в: Практически ЗаплатиБолничен лист преди освобождаване от работа по взаймно съгласие
18.02.2018 в: Данъчни ЗакониГДД чл.92 на ЮЛНЦ без стопанска дейност
18.02.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор без предизвестие
04.02.2018 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД по време на майчинство
04.02.2018 в: Данъчни ЗакониПлатен годишен отпуск
15.01.2018 в: Практическо СчетоводствоДМА НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ
15.01.2018 в: Данъчни ЗакониДанъци на чужденец
14.01.2018 в: Практически ЗаплатиДоговор в изпитателен срок
14.01.2018 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение и отпуск за бременност и майчинство
14.01.2018 в: Практически ЗаплатиМайчинство при срочен ТД
08.01.2018 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение и отпуск за бременност и майчинство
10.10.2017 в: Данъчни Законимеждувароден транспорт
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиХонорат на менингови агенции
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониЧМР митница
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиПенсиониране при условията на втора категория труд
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиПолучаване на 13-та заплата след майчинство
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на съдружници в ООД
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск по чл.167а от КТ - земдедлски производител
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиНесъстоятелност на фирма след майчинство
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиЗабрана за работа като доброволец по време на платен отпуск
18.12.2016 в: Данъчни ЗакониОтказ за ползване на платен годишен отпуск от работодател
28.11.2016 в: Практически ЗаплатиЗаемане на длъжност
21.11.2016 в: Данъчни ЗакониИзплащане на ПГО
04.11.2016 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на отпуск за следващата година
24.10.2016 в: Практически ЗаплатиЗадължения на работодател след изтичане на срочен договор
24.10.2016 в: Данъчни ЗакониВръщане на стока на доставчик
24.10.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор със задна дата
17.10.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
19.09.2016 в: Практически ЗаплатиСъкращаване от работа
12.09.2016 в: Практическо СчетоводствоНазначаване на служител по заместване
22.08.2016 в: Данъчни ЗакониПрихващане на ДДС
22.08.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД по чл.327, ал.1, т.2 от КТ
01.08.2016 в: Данъчни ЗакониНапускане на студент без предизвестие
11.07.2016 в: Практически ЗаплатиБазова месечна работна заплата
11.07.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на наследствена пенсия
11.07.2016 в: Данъчни ЗакониВписване на стаж по чл.222, ал.1 от КТ
04.07.2016 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов договор по чл.68, ал.1, т.3 от КТ
13.06.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при пенсиониране
06.06.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор при придобиване право на пенсия
30.05.2016 в: Практическо СчетоводствоДистанционни продажби по интернет
25.05.2016 в: Данъчни ЗакониПлатен отпуск
16.05.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл.326 от КТ
16.05.2016 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на МОЛ
18.04.2016 в: Практически ЗаплатиНеявяване на работа след отпуск
11.04.2016 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ДДС за дружество, което не е извършвало дейност
21.03.2016 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация по чл.50
07.03.2016 в: Практически ЗаплатиОтпуск при работа на смени
29.02.2016 в: Практически ЗаплатиСъкращаване от работа
22.02.2016 в: Практическо СчетоводствоДанъчен кредит за гориво, при транспорт на служители
22.02.2016 в: Практически ЗаплатиПовищение по време на майчинство
22.02.2016 в: Данъчни ЗакониРоднини, работещи в една институция
22.02.2016 в: Практическо СчетоводствоПредоставяне на ДМА на фирма
12.02.2016 в: Данъчни ЗакониТранспортна услуга
25.01.2016 в: Данъчни ЗакониОсигуряване при работа по договор за поръчка
12.01.2016 в: Практическо СчетоводствоОбучение по счетоводство
11.01.2016 в: Практическо СчетоводствоДоходи от наем
07.12.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на чуждестранен гражданин по ДУК
29.11.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на платен годишен отпуск за следваща година
29.11.2015 в: Данъчни ЗакониСтаж като счетоводител
29.11.2015 в: Данъчни ЗакониДивидент на чуждестранно физическо лице в АД
09.11.2015 в: Данъчни ЗакониИзнос с куриер за трета страна
09.11.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на лице, избрано за кмет
09.11.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане след майчинство
02.11.2015 в: Данъчни ЗакониДневни и квартирни пари за строителни работници
02.11.2015 в: Данъчни ЗакониОтдаване под наем на съоръжение в ЕС
02.11.2015 в: Практически ЗаплатиГрешно изплатена заплата
26.10.2015 в: Практическо СчетоводствоДневни пари при командировка
26.10.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане на изборна длъжност
26.10.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
26.10.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониСкладиране на стоки в ЕС
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониКурс за преквалификация
12.10.2015 в: Данъчни ЗакониКуриерски услуги в Италия
12.10.2015 в: Данъчни ЗакониНеплатен отпуск след майчинство
12.10.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране при работа в Русия
05.10.2015 в: Счетоводни СтандартиКомпенсиране между активи и пасиви
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване поради закриване на отдел към предприятие
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониМайчинство при трудов стаж под 2 години
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиЛишаване от преия
05.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на доверителна сметка
28.09.2015 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на ДДС от Европа чрез агент
28.09.2015 в: Данъчни ЗакониУдръжки от поръчител при запор
28.09.2015 в: Практически ЗаплатиНазначаване на работа
28.09.2015 в: Практическо СчетоводствоРабота на отработен ден
28.09.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
14.09.2015 в: Практическо СчетоводствоСтопански операции при заличаване на кораб за скрап
14.09.2015 в: Практическо СчетоводствоКредитна нота за възстановено ДДС
14.09.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване на работник с ТЕЛК
07.09.2015 в: Практическо СчетоводствоВъзнаграждение по договор за управление
07.09.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на командировъчни
24.08.2015 в: Практически ЗаплатиНепостоянен трудов договор
17.08.2015 в: Практическо СчетоводствоОтписване на кредитно салдо
17.08.2015 в: Данъчни ЗакониОграничение за плащания в брой
10.08.2015 в: Практическо СчетоводствоФискален бон с нулева стойност
10.08.2015 в: Практически ЗаплатиНеобходими документи при проверка от Инспекцията от труда
06.07.2015 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на възраст за пенсиониране
06.07.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор по заместване и майчинство
01.06.2015 в: Данъчни ЗакониПромяна в имената на дирекциите
01.06.2015 в: Данъчни ЗакониВръщане на работа след майчинство
18.05.2015 в: Практическо СчетоводствоПокупка на машини от Русия
18.05.2015 в: Данъчни ЗакониБолничен при бременност по време на предизвестие
04.05.2015 в: Практическо СчетоводствоГрешен превод към Митница
04.05.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане на доходи от наем на пенсионер с ТЕЛК
04.05.2015 в: Практически ЗаплатиПари за работно облекло младши учител
28.04.2015 в: Практически ЗаплатиСрок за връщане на трудова книжка
26.04.2015 в: Данъчни ЗакониОбявяване на официални празници за работни дни
13.03.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни статии про продажба на ДМА
11.03.2015 в: Данъчни ЗакониПодаване на Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от собственик на ЕООД като самоосигуряващ се
11.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПолзване на данъчен кредит от покупка на МПС
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониПодаване на Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от собственик на ЕООД като самоосигуряващ се
04.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПолзване на данъчен кредит от покупка на МПС
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониВноски за втора пенсия по време на майчинство
16.02.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на платен отпуск
04.02.2015 в: Данъчни ЗакониБолничен лист при няколко договора
27.01.2015 в: Данъчни ЗакониНаследствена пенсия по чл. 80 и 82 от КСО
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоДДС при земеделски производител
26.01.2015 в: Практически ЗаплатиНанасяне на промяна в трудова книжка
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоИзкупуване на ДЗЗД от ООД
19.01.2015 в: Данъчни ЗакониГрешно осчетоводена фактура за продажба на зърно
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоДоставка на стока, повредена при транспорт
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетения при напускане на работа
16.01.2015 в: Практическо СчетоводствоКвартирни пари за командировка
22.12.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране по ЗДДС при форекс (валутна) търговия
15.12.2014 в: Данъчни ЗакониПомощ за майка студентка
15.12.2014 в: Практически ЗаплатиОпределяне на среднодневно брутно трудово възнаграждение за болничен
08.12.2014 в: Данъчни ЗакониИнтрастат декларация
02.12.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране по ЗДДС при форекс (валутна) търговия
12.11.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране по ЗДДС при форекс (валутна) търговия
11.11.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по чл. 327, поради неизплатени заплати
10.11.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по чл. 327, поради неизплатени заплати
10.11.2014 в: Практическо Счетоводствомайчинство при второ дете
03.11.2014 в: Практически ЗаплатиОбещетение при пенсионирване
13.10.2014 в: Данъчни ЗакониСамоначисляване на ДДС при внос
09.10.2014 в: Практическо СчетоводствоСъздаване на специализирано счетоводно предприятие
26.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДанъчните временни разлики
25.09.2014 в: Данъчни ЗакониЧл. 327 ал.1 т.1 от КТ
12.09.2014 в: Данъчни ЗакониСамоначисляване на ДДС при износ
05.09.2014 в: Практически ЗаплатиКакъв е законният срок за подаване на предизвестие за напускане?
04.09.2014 в: Практически ЗаплатиВременен трудов договор по заместване
01.09.2014 в: Данъчни ЗакониТрудови правотношения
27.08.2014 в: Данъчни ЗакониДДС за транспорт до ЕС
27.08.2014 в: Практически ЗаплатиСанкции при неподписан трудов догоров
26.08.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение по време на майчинство
20.08.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на служител
12.08.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при доставка на стока в Гърция
18.07.2014 в: Практическо СчетоводствоИнвестиционен имот
09.07.2014 в: Практически ЗаплатиОсновен и допълнителен тудов договор
03.07.2014 в: Данъчни ЗакониOсвобождаване по чл.325 ал1 т.3 от КТ по време на майчинство
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.328
23.06.2014 в: Практически ЗаплатиРаботно време при командировка в чужбина
18.06.2014 в: Практически ЗаплатиРазмер на полагаем отпуск
17.06.2014 в: Практически ЗаплатиДобавки за нощен и извънреден труд
16.06.2014 в: Практически ЗаплатиДобавки за нощен и извънреден труд
11.06.2014 в: Практически ЗаплатиНеправомерно удържане на трудово възнаграждение
10.06.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
09.06.2014 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне за следващи години на натрупан платен годишен отпуск след майчинство
30.05.2014 в: Данъчни ЗакониНеначисляване на ДДС при износ
28.05.2014 в: Практически ЗаплатиЗаплати и осигуровки
23.05.2014 в: Практически ЗаплатиКоефициент за преизчисляване на нощни часове в дневни
23.05.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
22.05.2014 в: Практически ЗаплатиВременен договор
22.05.2014 в: Практически ЗаплатиКоя дата се пише в УП3
21.05.2014 в: Практически ЗаплатиНещатни синдикални дейци
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиПолзване на платен синдикален отпуск по чл.159 от КТ
16.05.2014 в: Практически ЗаплатиУдължаване на срочен договор
16.05.2014 в: Практическо СчетоводствоФинансиране от Бюрото по труда
16.05.2014 в: Практическо СчетоводствоВнос от Турция
14.05.2014 в: Данъчни ЗакониЛице с увреждане, работи по трудов договор, ползване на дан. облекчения?
22.04.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандировка на работещ по втори трудов договор
21.04.2014 в: Данъчни ЗакониВодене на счетоводство на ЕООД
21.04.2014 в: Практически ЗаплатиСБКО
20.04.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на съдружник в ЕООД
16.04.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуски
08.04.2014 в: Практическо СчетоводствоАмортизации
07.04.2014 в: Данъчни ЗакониНевнесени осигуровки СОЛ
04.04.2014 в: Данъчни ЗакониВъвеждане на сумирано работно време
04.04.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ревизиониен акт
02.04.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни записвания при туристическа услуга
01.04.2014 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на авансовите вноски
26.03.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандировъчни
26.03.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандировъчни
24.03.2014 в: Данъчни ЗакониСпедиторска услуга
21.03.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна грешка
21.03.2014 в: Практическо СчетоводствоПреотстъпване на Данък Печалба
21.03.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на социални разходи за храна
14.03.2014 в: Данъчни ЗакониОснование за неначисляване на ДДС
13.03.2014 в: Данъчни ЗакониДДС на услуга в ЕС
13.03.2014 в: Данъчни ЗакониОснование за неначисляване на ДДС
10.03.2014 в: Практически ЗаплатиБаза за определяне на часова ставка
07.03.2014 в: Практическо СчетоводствоИзплащане на отпуск
06.03.2014 в: Данъчни ЗакониДДС върху спедиторска услуга
04.03.2014 в: Данъчни ЗакониИзплащане на индивидуална глоба от фирмена сметка
04.03.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на платени неустойки, лихви и разноски
24.02.2014 в: Практически ЗаплатиСБКО
24.02.2014 в: Данъчни ЗакониАвансов данък за доход от субсидия
14.02.2014 в: Данъчни ЗакониГодишна данъчна декларация за 2014 г.
13.02.2014 в: Данъчни ЗакониОбратно начисляване на ДДС за земеделски производителиИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->