Stefka Vasileva Stefka Vasileva - Потребител


19.11.2018 в: Практически ЗаплатиНазначаване на майка
19.09.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура от минала година
26.06.2017 в: Практически ЗаплатиКорекция на Декларация 1 и 6
20.03.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на лично ползуване на автомобил от управител
27.01.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ремонт по щета
20.07.2016 в: Практическо СчетоводствоИзплатена щета от застраховател
19.04.2016 в: Практически ЗаплатиПодаване на декларации 1 и 6 при съмнителни болнични листове
29.03.2016 в: Данъчни ЗакониБолничен след напускане
20.01.2015 в: Данъчни ЗакониФактура за нощувка на командирован
15.12.2014 в: Практически Заплати13-та заплата
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониИнтрастат декларация
18.11.2014 в: Практически ЗаплатиКлас за прослужено време
04.11.2014 в: Данъчни ЗакониТретиране на авансова фактура от европейска фирма
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на разход за кафе
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.55,ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201,ал.1 от ЗКПО за дължими данъци
30.05.2014 в: Данъчни ЗакониНеначисляване на ДДС при износ
21.03.2014 в: Практическо СчетоводствоАмортизации
01.03.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчна загуба
24.02.2014 в: Практическо СчетоводствоКорекция на грешно начислена амортизация на автомобил
21.01.2014 в: Практическо СчетоводствоФинансиране по проект
30.10.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация за месечни авансови вноски на корпоративен данък
29.10.2013 в: Данъчни ЗакониОснование за неначисляване на ДДС
29.10.2013 в: Данъчни ЗакониИнтрастат декларация и износ за Русия
01.10.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при износ за РусияИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->