Жасмин Ангелова Жасмин Ангелова - асистент мениджър финансов одит

Професия : одитор
Кратко CV : Магистър по Финансов Контрол със специализация „Одитинг”. Докторант в катедра Счетоводство и Анализ на УНСС - гр. София.

16.12.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск за 2013 и 2014г.
16.12.2013 в: Практически ЗаплатиБолнични
16.12.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
09.12.2013 в: Данъчни ЗакониКак става превръщането на лекторски часове в осиг.стаж
09.12.2013 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
02.12.2013 в: Практически ЗаплатиПринудително пенсиониране
25.11.2013 в: Практическо СчетоводствоВписване на ЕГН във фактура към физическо лице
25.11.2013 в: Данъчни ЗакониТБО
18.11.2013 в: Данъчни ЗакониИзнос за Ирак
18.11.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при препродажба на автомобил
11.11.2013 в: Данъчни ЗакониЛиквидационен дял от държава членка
11.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на разход за ДМА
28.10.2013 в: Практически ЗаплатиОблагане при намален работен ден
21.10.2013 в: Практическо СчетоводствоДарение
21.10.2013 в: Данъчни ЗакониГр. договор със самоосигуряващо се лице, което е в майчинство за отглеждане на дете до 2 год.
08.10.2013 в: Практически ЗаплатиНеправомерно наказание
07.10.2013 в: Практическо СчетоводствоРевизия в хранителен магазин
02.10.2013 в: Данъчни ЗакониКонфликт на интереси
02.10.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки при извънреден труд
01.10.2013 в: Практическо СчетоводствоГрешен контрагент в дневник покупки
01.10.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при напускане за неползван платен отпуск
01.10.2013 в: Данъчни ЗакониДанък върху парична награда
01.10.2013 в: Данъчни ЗакониСъкращение на трудоустроен по чл.331 или чл.328
30.09.2013 в: Данъчни ЗакониОтпуск по чл.158, ал.2 от Кодекса на труда
23.09.2013 в: Данъчни ЗакониДоход от продажба на акции
23.09.2013 в: Данъчни ЗакониОтпуск след майчинство
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на полагаем платен годишен отпуск
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоУсвояване на кредит
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.50 на СОЛ, което има и приходи от лихви от заем с дружеството
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониВаучери за храна
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на приходи от лихви
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиЧастен бизнес по време на отпуск
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоЗапитване относно назначение
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиСъкращаване на служител в майчинство със запазване правото на обезщетение
16.09.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор при неявяване на работа
16.09.2013 в: Практически ЗаплатиНа разположение извън работно време
14.09.2013 в: Данъчни ЗакониКога имаме право на 5% отстъпка при подаване на данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ
14.09.2013 в: Счетоводни СтандартиМодел на цената на придобиване при инвестиционните имоти
13.09.2013 в: Практическо СчетоводствоГраждански договор
13.09.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за платен годишен отпуск
09.09.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки собственик на ЕООДИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->