Йордан Костов Йордан Костов - адвокат

Професия : юрист
Кратко CV : Магистър по Право и адвокат от САК. Експерт по търговско, гражданско, осигурително и данъчно право.

01.06.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор с неработеща фирма
01.06.2016 в: Практически ЗаплатиОсигуровки на земеделски производител, работещ и по трудов договор
16.05.2016 в: Практическо СчетоводствоДневник на трудови книжки
05.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор от ДСИ
05.05.2016 в: Практически ЗаплатиЗадържане на цялата заплата от банката
17.10.2015 в: Практическо СчетоводствоГарантиране на комисионна при внос/износ
10.09.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
09.09.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор на майчинство и заплата
09.09.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор на майчинство и заплата
09.09.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор на майчинство и заплата
08.09.2015 в: Данъчни ЗакониПринудително освобождаване от работа на служител в пенсионна възраст
08.09.2015 в: Практически ЗаплатиОпределяне на парична санкция в трудов договор
08.09.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
07.09.2015 в: Практическо СчетоводствоНазначаване на сътрудник при адвокат
07.09.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
07.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на майчинство и заплата
03.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
01.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на ижалидна пенсия
31.08.2015 в: Практически ЗаплатиБолничен при обявяване на несъстоятелност
31.08.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор и чисто месечно възнаграждение
31.08.2015 в: Данъчни ЗакониНекоректен съдия изпълнител
31.08.2015 в: Данъчни ЗакониОтносно ГПК
27.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
27.08.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на ижалидна пенсия
27.08.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на ижалидна пенсия
26.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
25.08.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация за заплата пред банка
25.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
22.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
20.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
19.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
19.08.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата и пенсия
19.08.2015 в: Практически ЗаплатиНесеквестируем минимум при запор
19.08.2015 в: Данъчни ЗакониСвързани лица
19.08.2015 в: Данъчни ЗакониСвързани лица
16.08.2015 в: Практически ЗаплатиПравила при работа на открито
16.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
14.08.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на консорциум
14.08.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор
13.08.2015 в: Практическо СчетоводствоЗапор на сметка на юридическо лице
13.08.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор за издръжка
12.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
11.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
10.08.2015 в: Данъчни ЗакониНачисляване на лихва по неизвършена услуга
07.08.2015 в: Данъчни ЗакониНачисляване на лихва по неизвършена услуга
07.08.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
04.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
04.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
04.08.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на единствен имот при запор
04.08.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на единствен имот при запор
03.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
03.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
03.08.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата
03.08.2015 в: Счетоводни СтандартиДоговор за опрощаване на заем
03.08.2015 в: Данъчни ЗакониОбида към управител
24.07.2015 в: Практически ЗаплатиВтори запор на заплата
23.07.2015 в: Данъчни ЗакониПокупка на поземлен имот
23.07.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
21.07.2015 в: Данъчни ЗакониДавност на АКТ, съставен от КАТ
20.07.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
17.07.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
15.07.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнително възложени задължения
14.07.2015 в: Данъчни ЗакониНесъстоятелност на фирмата
14.07.2015 в: Практическо СчетоводствоЗапор на заплата на личен асистент
08.07.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата
08.07.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата
08.07.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
04.07.2015 в: Счетоводни СтандартиБалансова стойност на част от недвижим имот
04.07.2015 в: Практически ЗаплатиРешение по търкувателно дело 2/2013 на ВКС
30.06.2015 в: Практически ЗаплатиДействие при наложен запор
28.06.2015 в: Счетоводни СтандартиОтносно запор на пенсия
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониНазначаване на бежанец под 18 г.
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор на пенсия
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор на обезщетение за безработица
20.06.2015 в: Практическо СчетоводствоПридобиване на ДМА чрез нотариален акт по давност и наследство
20.06.2015 в: Практическо СчетоводствоДарение от ФЛ на ЮЛ
18.06.2015 в: Данъчни ЗакониЗакрита фирма по време на майчинство
18.06.2015 в: Данъчни ЗакониМоже ли да се продаде имот на цена под данъчната оценка?
08.06.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на построена къща
05.06.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на построена къща
05.06.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на построена къща
02.06.2015 в: Данъчни ЗакониДЗЗД със служители от друго ЮЛ
02.06.2015 в: Данъчни ЗакониДавност на данаци за МПС
30.05.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
29.05.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране при кражба на актив
29.05.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор
27.05.2015 в: Практическо СчетоводствоПостъпление по изпълнително дело
27.05.2015 в: Данъчни ЗакониДължими лихви към НАП
27.05.2015 в: Данъчни ЗакониУдостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност
27.05.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране при кражба на актив
27.05.2015 в: Счетоводни СтандартиОтносно запор на пенсия
11.05.2015 в: Практически ЗаплатиНалагане на глоба
11.05.2015 в: Практически ЗаплатиНалагане на глоба
11.05.2015 в: Практически ЗаплатиОбединение от физически лица - възнаграждение
11.05.2015 в: Практически ЗаплатиОбединение от физически лица - възнаграждение
11.05.2015 в: Данъчни ЗакониЗадържане на документи по чл.315 от ТЗ
11.05.2015 в: Практически ЗаплатиЗадържане на първа заплата
11.05.2015 в: Данъчни ЗакониЗадължения на ЕТ, обявен в несъстоятелност
30.04.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на банкова сметка
30.04.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
27.04.2015 в: Данъчни ЗакониНеплатени осигуровки
27.04.2015 в: Данъчни Закони Преотсъпен данък за земеделски производител
27.04.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
27.04.2015 в: Данъчни ЗакониЗаличаване на ЕТ с притежаван недвижим имот
22.04.2015 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск при запор на заплата
20.04.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
20.04.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на УПИ и земеделски имот на загуба
20.04.2015 в: Практическо СчетоводствоПродажба на ДМА на загуба
20.04.2015 в: Данъчни ЗакониДоходи от имоти, получени от отстъпено право на строеж
20.04.2015 в: Данъчни ЗакониДвойно заплащани имуществени данъци
20.04.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
14.04.2015 в: Практическо СчетоводствоНалагане на запор
14.04.2015 в: Данъчни ЗакониПредизвестие за прекратяване договори за наеми
14.04.2015 в: Данъчни ЗакониОтказ за назначаване на непълнолетно лице
14.04.2015 в: Данъчни ЗакониПредизвестие за прекратяване договори за наеми
10.04.2015 в: Данъчни ЗакониЗаконна лихва във валута
09.04.2015 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход от продажба на недвижими имоти в декларация чл.50
09.04.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор върху обезщетение при съкращаване
07.04.2015 в: Практически ЗаплатиУдържане на командировъчни по запор
07.04.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
07.04.2015 в: Данъчни ЗакониДоход на физическо лице
03.04.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
02.04.2015 в: Данъчни ЗакониПочинал собственик на ЕТ
02.04.2015 в: Данъчни ЗакониПризовка за принудително изпълнение от ЧСИ
31.03.2015 в: Данъчни ЗакониФалит на фирма по време на майчинство
31.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на ЕТ в ЕООД
26.03.2015 в: Практически ЗаплатиИскане за изплаюане на заплата по банка
26.03.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
26.03.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на съдлъжник
19.03.2015 в: Данъчни ЗакониДДС върху такса битови отпадъци при договор за безвъзмездно ползване
19.03.2015 в: Данъчни ЗакониИздаване на фактура при покупко-продажба на имот и еднакв
19.03.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на лек автомобил
19.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор с мобилен оператор
19.03.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на апартамент
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиКакъв е размера на запора който мога да получа
13.03.2015 в: Практическо СчетоводствоВъвеждане във владение
10.03.2015 в: Практическо СчетоводствоВъвеждане във владение
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата
25.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на наследен имот
25.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на наследен имот
25.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на автомобил, получен като дарение
24.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на сметка при получаване на заплата от физическо лице
24.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на сметка при получаване на заплата от физическо лице
24.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на сметка при получаване на заплата от физическо лице
23.02.2015 в: Данъчни ЗакониДавноста на актовете на КАТ
21.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на поръчител
21.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на сметка при получаване на заплата от физическо лице
21.02.2015 в: Данъчни ЗакониДавноста на актовете на КАТ
21.02.2015 в: Практически ЗаплатиВдигане на запор на заплата
21.02.2015 в: Данъчни ЗакониДавност на изравнителна осигурителна вноска
21.02.2015 в: Практическо СчетоводствоНеактивна фирма
19.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
19.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
05.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
04.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
04.02.2015 в: Данъчни ЗакониИзпълнение на запор
04.02.2015 в: Данъчни ЗакониНеправомерно взети пари от ЧСИ
03.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор
02.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор
02.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
02.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
30.01.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор
30.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗапор
30.01.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
30.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПродан на недвижим имот от ЧСИ
29.01.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на майчинство
29.01.2015 в: Данъчни ЗакониСвързани лица
22.01.2015 в: Данъчни ЗакониСрок на граждански договор
22.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПродажба на недвижим имот
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
16.01.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация при запор
16.01.2015 в: Практически ЗаплатиЛихви при запор на заплатата
14.01.2015 в: Практически ЗаплатиЛихви при запор на заплатата
14.01.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
06.01.2015 в: Данъчни ЗакониУчредяване право на строеж
06.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗапор при наличие на ДМС
06.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗапор при наличие на ДМС
23.12.2014 в: Практическо СчетоводствоЗапор върху заплата
13.12.2014 в: Данъчни ЗакониСмяна на работното място при запор
13.12.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
13.12.2014 в: Данъчни ЗакониСанкции за невнесен данък на МПС
13.12.2014 в: Данъчни ЗакониСмяна на работното място при запор
13.12.2014 в: Данъчни ЗакониОтписване на данък за МПС по давност
11.12.2014 в: Практическо СчетоводствоООД предобразувано в ЕООД
11.12.2014 в: Данъчни ЗакониУпълномощаване от собственик на ЕТ на друго лице за управляване на дейността
11.12.2014 в: Данъчни ЗакониОтписване на данък за МПС по давност
11.12.2014 в: Данъчни ЗакониСанкции за невнесен данък на МПС
11.12.2014 в: Данъчни ЗакониСмяна на работното място при запор
11.12.2014 в: Практическо СчетоводствоПраво на строеж
22.11.2014 в: Данъчни ЗакониТърговска тайна
15.11.2014 в: Данъчни ЗакониЗапор на болничен
15.11.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
15.11.2014 в: Данъчни ЗакониЗапорира ли се обещетение по чл.222 ал.3 от КТ
09.11.2014 в: Практически ЗаплатиКонкуренция на запори
08.11.2014 в: Практически ЗаплатиКонкуренция на запори
07.11.2014 в: Практически ЗаплатиКонкуренция на запори
04.11.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
31.10.2014 в: Счетоводни СтандартиПлащане на рента от ЗП на ФЛ, когато са едно и също лице
29.10.2014 в: Данъчни ЗакониПродажба на имот от ЕТ
28.10.2014 в: Данъчни ЗакониПродажба на имот от ЕТ
28.10.2014 в: Данъчни ЗакониЗапор
22.10.2014 в: Практическо СчетоводствоДоброволна делба на ПИ, деклариране
14.10.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
08.10.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
07.10.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при неустойка
02.10.2014 в: Практическо СчетоводствоАпортна вноска с лизингов актив
25.09.2014 в: Данъчни ЗакониПарична глоба за неумишлена грешка на служител
25.09.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
24.09.2014 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата
24.09.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
23.09.2014 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата
23.09.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
16.09.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
15.09.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
12.09.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на законна лихва
12.09.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на законна лихва
09.09.2014 в: Практическо СчетоводствоЛихви за забавено плащане по договор
08.09.2014 в: Практическо СчетоводствоЛихви за забавено плащане по договор
08.09.2014 в: Счетоводни СтандартиСрок за получаване на ревизионен акт
07.09.2014 в: Данъчни ЗакониДължими данъци при продажба на жилищен имот
04.09.2014 в: Данъчни ЗакониДавностен срок при наложена глоба съгласно чл. 181 от ЗДДС
03.09.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
01.09.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
01.09.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване на болен служител
29.08.2014 в: Данъчни ЗакониПлащане без договор
29.08.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
26.08.2014 в: Данъчни ЗакониЗапор върху заплата
20.08.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
20.08.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
13.08.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
11.08.2014 в: Практическо СчетоводствоЗакриване на ЕООД без извършвана дейност
11.08.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор на банкови сметки
08.08.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор на банкови сметки
05.08.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на ДДС при продажба на недвижим имот от физическо лице регистрирано по ДДС
04.08.2014 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне право на собственост върху лизингов автомобил
04.08.2014 в: Данъчни ЗакониЕтажна собственост
04.08.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на дължима дялова вноска
04.08.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на недвижим имот
04.08.2014 в: Практически ЗаплатиИздължаване на ЧСИ
04.08.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на ДДС при продажба на недвижим имот от физическо лице регистрирано по ДДС
24.07.2014 в: Данъчни ЗакониСтроеж на обект от физическо лице
19.07.2014 в: Практически ЗаплатиЗапориране на заплата
18.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при фалит на фирма
08.07.2014 в: Практически ЗаплатиМеждународни транспорт - глоби
06.07.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
01.07.2014 в: Данъчни ЗакониЧл.45 ал.7 от ЗДДС
01.07.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата при получаване възнаграждението на ръка
01.07.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата при получаване възнаграждението на ръка
23.06.2014 в: Счетоводни СтандартиДялов капитал
23.06.2014 в: Практически ЗаплатиРазмер на запор върху заплата
23.06.2014 в: Практическо СчетоводствоНалагане на запор
16.06.2014 в: Данъчни ЗакониПублична продан
16.06.2014 в: Данъчни ЗакониЗапор
15.06.2014 в: Практически ЗаплатиИздължаване на ЧСИ
11.06.2014 в: Практически ЗаплатиИздължаване на ЧСИ
10.06.2014 в: Данъчни ЗакониСпонсориране или договор за реклама
10.06.2014 в: Практическо СчетоводствоФирма на чужденец
05.06.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
04.06.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
30.05.2014 в: Данъчни ЗакониНеначисляване на ДДС при износ
30.05.2014 в: Данъчни ЗакониФирмaтa в която съм по мaйчинство уж е фaлирaлa
30.05.2014 в: Счетоводни СтандартиОтносно запор на пенсия
29.05.2014 в: Данъчни ЗакониЗадължения на наследници
29.05.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при дарение
29.05.2014 в: Счетоводни СтандартиОтносно запор на пенсия
18.05.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
16.05.2014 в: Данъчни ЗакониЕТ и граждански договор
15.05.2014 в: Практическо СчетоводствоГоляма касова наличност
15.05.2014 в: Данъчни ЗакониПокупка на употребяван автомобил
15.05.2014 в: Данъчни ЗакониСправка по чл. 73 и Агенция за недвижими имоти
15.05.2014 в: Данъчни ЗакониЕТ и граждански договор
15.05.2014 в: Данъчни ЗакониГФО в ТР на Д-во в ликвидация
15.05.2014 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на активи от физическо лице на ЕООД, на която физическото лице е собственик
12.05.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор върху болничен
12.05.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
10.05.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
09.05.2014 в: Данъчни ЗакониПокупка на акции от чуждестранно ЮЛ
09.05.2014 в: Данъчни ЗакониПререгистрирано ООД от ЧСИ - кой да подава ГФО
20.04.2014 в: Практическо СчетоводствоПриемо-предавателен протокол
15.04.2014 в: Практическо СчетоводствоАпортна вноска в ООД от съдружник
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониОблагане на ЕТ
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониОблагане на Доход на Физическо Лице от Продажба на имот
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчно задължени лица по ЗМДТ
04.04.2014 в: Практическо СчетоводствоПаричен заем между две фирми
31.03.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
27.03.2014 в: Практическо СчетоводствоСвързани лица
19.03.2014 в: Данъчни ЗакониРодител на дете със Синдром на Даун
19.03.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчно събитие при предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот
17.03.2014 в: Данъчни ЗакониНеобходими регистрации при започване на търговска дейност
17.03.2014 в: Практическо СчетоводствоОтписване по давност
14.03.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
10.03.2014 в: Практическо СчетоводствоПродажба на земя
10.03.2014 в: Практическо СчетоводствоПродажба на земя
26.02.2014 в: Практически ЗаплатиТрудово-правни отношения
21.02.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
21.02.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
20.02.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониПри отваряне на ЕТ трябва ли да се осигурявам при положение, че се самоосигурявам кат земеделски производител?
19.02.2014 в: Данъчни ЗакониПри отваряне на ЕТ трябва ли да се осигурявам при положение, че се самоосигурявам кат земеделски производител?
18.02.2014 в: Данъчни ЗакониОсвободена доставка
12.02.2014 в: Практическо СчетоводствоTърговски регистър
10.02.2014 в: Данъчни ЗакониОсигурителни вноски при незаконно уволнение
10.02.2014 в: Данъчни ЗакониДанък недвижим имот
10.02.2014 в: Данъчни ЗакониЗащита на ръководител при злоупотреба от служител пред работодателя
07.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОсвободена доставка по ЗДДС
05.02.2014 в: Данъчни ЗакониОсигурителни вноски при незаконно уволнение
05.02.2014 в: Данъчни ЗакониФункционираща фирма на загуба
04.02.2014 в: Данъчни ЗакониФункционираща фирма на загуба
28.01.2014 в: Практически ЗаплатиВидеонаблюдение на работното място - законно или не?
24.01.2014 в: Практически ЗаплатиПризовка и отчитане на работно време
24.01.2014 в: Практически ЗаплатиПризовка и отчитане на работно време
22.01.2014 в: Практическо СчетоводствоПовторна продажба на апартамент
22.01.2014 в: Данъчни ЗакониПродажба на земя - УПИ
21.01.2014 в: Практическо СчетоводствоРевизия по ЗДДС
20.01.2014 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки при смърт
13.01.2014 в: Практическо СчетоводствоЗадължения на синдика
30.12.2013 в: Данъчни ЗакониОблага ли се с данък продажбата на акции?
30.12.2013 в: Данъчни ЗакониПогасяване на данък МПС по давност
16.12.2013 в: Данъчни ЗакониНевъзможност за контакт с работодател
10.12.2013 в: Данъчни ЗакониДанък при доброволна делба на наследство
05.12.2013 в: Данъчни ЗакониЗапор на болничен
20.11.2013 в: Данъчни ЗакониПрисъдена издръжка
19.11.2013 в: Данъчни ЗакониНеизплатени заплати
18.11.2013 в: Данъчни ЗакониНеплатено трудово възнаграждение
18.11.2013 в: Данъчни ЗакониНеизплатени заплати
12.11.2013 в: Практическо СчетоводствоЛиквидационни дялове
08.11.2013 в: Данъчни ЗакониФалит на фирма и майчинство
08.11.2013 в: Данъчни ЗакониПрисъдена от държавата издръжка
06.11.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаличаване на ЕТ
06.11.2013 в: Практическо СчетоводствоСпиране на дейност на ЕТ
06.11.2013 в: Практическо СчетоводствоСпиране на дейност на ЕТ
05.11.2013 в: Данъчни ЗакониДерегистрация по ДДС
05.11.2013 в: Практическо СчетоводствоСпиране на дейност на ЕТ
31.10.2013 в: Практически ЗаплатиДисциплинарно наказание забележка
29.10.2013 в: Практическо СчетоводствоСмяна на собственник на ЕТ
25.10.2013 в: Данъчни ЗакониМясто на изпълнение при доставка на услуги
21.10.2013 в: Данъчни ЗакониРазмер на запор на болничен при бременност и майчинство
19.10.2013 в: Данъчни ЗакониСтроеж върху земя под наем
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониРазмер на запор на болничен при бременност и майчинство
10.10.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
10.10.2013 в: Практическо СчетоводствоЛиквидационни дялове
04.10.2013 в: Практическо СчетоводствоСтъпки за назначаване на самоосигуряващо се лице
26.09.2013 в: Данъчни ЗакониAпорт на земеделска техника
26.09.2013 в: Данъчни ЗакониСмърт на собственик на ЕТ
24.09.2013 в: Практическо СчетоводствоРегистрация на ЕООД
24.09.2013 в: Данъчни ЗакониНеизплатено обещетение и отпуски при ликвидация на фирма
20.09.2013 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на ДЗЗД
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониСделка по време на регистрация на ДДС
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица и смяна на адресна регистрация
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица и смяна на адресна регистрация
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониОтпуск за отглеждане на дете до 2 години и фалит на фирма
12.09.2013 в: Практически ЗаплатиГраждански договор
12.09.2013 в: Данъчни ЗакониПридобиване на собственост
12.09.2013 в: Практическо СчетоводствоСмяна на адрес за кореспонденция
29.08.2013 в: Практически ЗаплатиЗапор от ЧСИ
29.08.2013 в: Данъчни ЗакониФалит на фирмата по време на майчинство
29.08.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношениеИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->