Детелина Попова Детелина Попова Kreston BulMar - Управляващ съдружник интелектуална собственост

Професия : юрист
Кратко CV : Магистър по Право. Директор Интелектуална собственост в Крестън БулМар. Експерт по търговско, облигационно, трудово, осигурително и данъчно право.

05.10.2015 в: Практически ЗаплатиНепредставен болничен
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониЗаповед, променяща длъжностната характеристика
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за регистрация в трудовата борса за завръщащи се от чужбина
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбявяване на престой и майчинство
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиТРЗ-нощен труд
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониЗакрила при бременност
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониГраждански договор и обезщетение за безработица
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращаване
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор на служител в майчиство при спиране дейноста на фирма
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор на служител в майчиство при спиране дейноста на фирма
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне собственост на лизингов автомобил
05.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при напускане по чл. 327
05.03.2015 в: Практически ЗаплатиTрудов договор по чл.114
04.03.2015 в: Практическо СчетоводствоКулинарен магазин
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиМайчинство при изтичане на договор за заместване
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане на дарение, направено от и за ЮЛНЦ
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане на дарение, направено от и за ЮЛНЦ
22.02.2015 в: Счетоводни СтандартиАвансова лихва при депозит
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на почивните дни в седмицата
18.02.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД по време на бременност
18.02.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД по време на бременност
18.02.2015 в: Данъчни ЗакониКонфликт на интереси
18.02.2015 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за прекратяване на трудов договор
17.02.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на работното време
17.02.2015 в: Практически ЗаплатиПреместване на времето с един час назад
17.02.2015 в: Практическо СчетоводствоАпортна вноска от съдружник
16.02.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на длъжността след майчинство
16.02.2015 в: Практическо СчетоводствоФактура от ЕС с ДДС
16.02.2015 в: Практическо СчетоводствоПрекъсване на майчинство
16.02.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
16.02.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на работното време
16.02.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на платен отпуск
27.01.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на хостинг от ЕС
27.01.2014 в: Данъчни ЗакониПълно обезщетение за безработица при напускане на служителя по собствено желание
20.01.2014 в: Данъчни ЗакониЗадържане на трудова книжка
20.01.2014 в: Данъчни ЗакониЗадържане на трудова книжка
20.01.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на хостинг от ЕС
20.01.2014 в: Данъчни ЗакониПосредническа услуга при покупко-продажба на дружествени дялове
12.01.2014 в: Практически ЗаплатиУченически отпуск
12.01.2014 в: Практическо СчетоводствоПрокурист
12.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учителите
12.01.2014 в: Практически ЗаплатиНеплатена отпуска в случай на съкращение
12.01.2014 в: Данъчни ЗакониДДС за услуга от офшорна фирма
12.01.2014 в: Практически ЗаплатиПрокурист на ЕТ и трудов договор
06.01.2014 в: Практически ЗаплатиСъкращение по време на полагаема се отпуска
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониПреназначаване и съкращение
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониСделка в Италия
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониНеизплатени комисионни възнаграждения
02.12.2013 в: Практически ЗаплатиРегистрация в бюрото по труда
21.10.2013 в: Практическо СчетоводствоНотариална такса и данъци при продажба на дялове
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониТрудоустрояване на КТИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->