Евгения  Илиева Евгения Илиева - Потребител


23.01.2014 в: Данъчни ЗакониЛичен труд на съдружник
18.12.2013 в: Данъчни ЗакониПреминаване от осигуряване по ДУК към самоосигуряване
29.11.2013 в: Данъчни ЗакониЧл. 60, ал. 1 от ЗКПО
21.11.2013 в: Практическо СчетоводствоФактура за нощувка на командирован служител
19.11.2013 в: Практическо СчетоводствоКомандировки в страната
23.10.2013 в: Практическо СчетоводствоПодобрение на ДА
21.10.2013 в: Данъчни ЗакониСОЛ и декларация 1
18.10.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация 1 и обезщетение по чл. 224 от КТ
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониДата на данъчно събитие при ВОП
14.09.2013 в: Счетоводни СтандартиМодел на цената на придобиване при инвестиционните имоти
11.09.2013 в: Практическо СчетоводствоСмяна на адрес за кореспонденция
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на земеделски производител, който е и съдружник в ТД
02.08.2013 в: Практическо СчетоводствоДоговор за наем между юридическо и физическо лице
01.08.2013 в: Данъчни ЗакониДата на данъчно събитие и протокл по чл. 117 от ЗДДС при ВОП

07.02.2014 в: Данъчни ЗакониПреобразуване по ЗКПО
28.01.2014 в: Данъчни ЗакониЛичен труд на съдружник
17.01.2014 в: Данъчни ЗакониВ кои случаи служебната бележка по чл.45, ал.2 се прилага към ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ
19.12.2013 в: Данъчни ЗакониПреминаване от осигуряване по ДУК към самоосигуряване
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониЧл. 60, ал. 1 от ЗКПО
02.12.2013 в: Практическо СчетоводствоКомандировки в страната
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониЧл. 60, ал. 1 от ЗКПО
25.11.2013 в: Практическо СчетоводствоФактура за нощувка на командирован служител
28.10.2013 в: Данъчни ЗакониСОЛ и декларация 1
28.10.2013 в: Практическо СчетоводствоПодобрение на ДА
21.10.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация 1 и обезщетение по чл. 224 от КТ
21.10.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация 1 и обезщетение по чл. 224 от КТ
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониДата на данъчно събитие при ВОП
15.09.2013 в: Счетоводни СтандартиМодел на цената на придобиване при инвестиционните имоти
14.09.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на земеделски производител, който е и съдружник в ТД
14.09.2013 в: Практическо СчетоводствоСмяна на адрес за кореспонденция
05.08.2013 в: Практическо СчетоводствоДоговор за наем между юридическо и физическо лице
01.08.2013 в: Данъчни ЗакониДата на данъчно събитие и протокл по чл. 117 от ЗДДС при ВОПИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->