Таков Таков - Счетоводител

Професия : Счетоводител

15.10.2013 в: Практически ЗаплатиУволнение по чл.328 ал.1 т.6
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от Бюрото по труда при уволнение по чл.325 ал.1
19.07.2013 в: Практически ЗаплатиОтказ за ползване на неплатен годишен отпуск
08.07.2013 в: Практическо СчетоводствоПолучаване на фактура от нерегистрирано по ЗДДС лице
08.07.2013 в: Практическо СчетоводствоПокупка на дълготрайни активи
08.07.2013 в: Данъчни ЗакониСтаж за съставител на ГФО
05.07.2013 в: Практическо СчетоводствоФактура от нерегистрирана по ДДС фирмаИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->