Силвия Кумитска Силвия Кумитска - гл.счетоводител

Професия : счетоводител

16.03.2018 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение при пенсиониране
01.11.2017 в: Практически ЗаплатиВлиянието на Анекс от 13.09.2017 г. към КТД от 2016 г. при освободен педагогически специалист
16.06.2017 в: Практически ЗаплатиОтносно отложените отпуски съгл.чл.176 ал.1 т.2 на КТ
28.01.2016 в: Практически ЗаплатиРабота по допълнителен трудов договор
25.02.2015 в: Практически ЗаплатиУчителски пенсионен фонд и платен отпуск
02.09.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на служител
05.04.2014 в: Практическо СчетоводствоТаблица 1 и 2 към ГДД
05.09.2013 в: Практическо СчетоводствоПраво на клас по втори трудов договор
04.07.2013 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение по чл.222 ал.1Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->