Рада Колева Рада Колева - счетоводител

Кратко CV : Бакалавър по Счетоводство, Магистър по Финансов контрол и одитинг .

07.03.2015 в: Данъчни ЗакониРазходи за ваксинация
20.02.2015 в: Данъчни ЗакониСделка с юридическо лице от ЕС, извършена извън страната
20.02.2015 в: Практическо СчетоводствоИзплащане на платен годишен отпуск
09.02.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на приспадане на данъчен кредит
02.02.2015 в: Практическо СчетоводствоРазчети със собственика
25.01.2015 в: Данъчни ЗакониОтпуск за обучение на редовен студент
25.01.2015 в: Данъчни ЗакониФактура за нощувка на командирован
25.01.2015 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващо се лице, управител на ЕООД
19.01.2015 в: Данъчни ЗакониГрешна фактура продажба дневник ДДС
19.01.2015 в: Данъчни ЗакониРемонт на нает актив
05.01.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по време на майчинство
15.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за неизпозлван годишен отпуск
15.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за неизпозлван годишен отпуск
15.12.2014 в: Практическо СчетоводствоНеизпозлван касов апарат във втори обект
08.12.2014 в: Данъчни ЗакониПокупко-продажба на специализиран софтуер
30.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 3 от КТ
30.11.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик на ЕООД
09.11.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружник в ООД
29.10.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетения при болест
27.10.2014 в: Практическо СчетоводствоСтойности по митническа декларация
24.10.2014 в: Данъчни ЗакониНамалено работно време поради тежки условия на труд
19.10.2014 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл. 117 за получена услуга по международен транспорт
28.09.2014 в: Практическо СчетоводствоПредсрочно прекратяване на депозит
28.09.2014 в: Данъчни ЗакониДДС за наем и кетъринг за бизнес среща
14.09.2014 в: Данъчни ЗакониТретиране на освободени услуги по ЗДДС
27.08.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за МПС
27.08.2014 в: Данъчни ЗакониИзмененията за лизинг на леки автомоболи
19.08.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.325 от КТ
28.07.2014 в: Практическо СчетоводствоНапускане на работа
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуровки
08.07.2014 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване и приспадане на ДДС
29.06.2014 в: Практическо СчетоводствоДопълнителна парична вноска по чл.134 от ТЗ
09.06.2014 в: Данъчни ЗакониУведомление по чл 62,5
08.06.2014 в: Данъчни ЗакониУведомление по чл 62,5
08.06.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван платен годишен отпуск
26.05.2014 в: Практическо СчетоводствоФинансов лизинг
18.05.2014 в: Практическо СчетоводствоПроизводство на енергия от възобновяеми източници
16.05.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по чл.327,ал.1 на работник с ТЕЛК
16.05.2014 в: Практически ЗаплатиНеприето предизвестие за напускане
15.05.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на записан капитал в ООД
27.04.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на лек автомобел
13.04.2014 в: Практическо СчетоводствоСоциални разходи
31.03.2014 в: Данъчни ЗакониПриложение № 4 от Годишна декларация по чл. 92 за 2013г.
31.03.2014 в: Практическо СчетоводствоДокументиране на сделка с румънска фирма
30.03.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни записвания при продажба на земя на загуба
30.03.2014 в: Практическо СчетоводствоПродажба на загуба
30.03.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на отстъпка
16.03.2014 в: Практически ЗаплатиTранспортни разходи
09.03.2014 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на ДДС върху липси, установени при инвентаризация
16.02.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки на социални разходи
02.02.2014 в: Практическо СчетоводствоИзтекъл давностен срок повече от 5 г.
26.01.2014 в: Данъчни ЗакониПрекъсване на осигуряването при продължителен отпуск
19.01.2014 в: Практическо СчетоводствоБрак на МПС
19.01.2014 в: Данъчни ЗакониГориво на нает товарен автомобил
03.01.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор
02.01.2014 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на майчинските
15.12.2013 в: Практически ЗаплатиГрафик за работно време
15.12.2013 в: Практически ЗаплатиПрехвърлянето на дни от отпуската
09.12.2013 в: Практическо СчетоводствоКомандировки в страната
08.12.2013 в: Данъчни ЗакониОблекчение за лице с увреждане
01.12.2013 в: Практически ЗаплатиОтлагане на платен отпуск
01.12.2013 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС на ФЛ
22.11.2013 в: Практическо СчетоводствоАпортна вноска
21.11.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки и данъци върху социалните разходи в натура
19.11.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки и данъци върху социалните разходи в натура
18.11.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки и данъци върху социалните разходи в натура
14.11.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на земя и сгради, закупени от ДСИ
14.11.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик на ЕООД
10.11.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
10.11.2013 в: Практически ЗаплатиПреназначаване на по-ниска длъжност
07.11.2013 в: Практически ЗаплатиПраво за ползване на ПГО
01.11.2013 в: Данъчни ЗакониНощен пазач
28.10.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение
28.10.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на данъчен кредит при покупка на автомобил и оперативен лизинг
28.10.2013 в: Данъчни ЗакониСОЛ и декларация 1
21.10.2013 в: Практическо СчетоводствоРента на земя
17.10.2013 в: Практически ЗаплатиВъзнаграждение за положен допълнителен труд
08.10.2013 в: Данъчни ЗакониФактура от трета страна за обучение в България
06.10.2013 в: Данъчни ЗакониФактура от трета страна за обучение в България
02.10.2013 в: Данъчни ЗакониПродажба на поземлен имот
01.10.2013 в: Практическо СчетоводствоВъзстановяване на ДДС
30.09.2013 в: Практическо СчетоводствоВъзстановяване на ДДС
29.09.2013 в: Практическо СчетоводствоКак се формира цената на суровините?
29.09.2013 в: Практическо СчетоводствоАналитичност Земи
29.09.2013 в: Данъчни ЗакониКак се отчита ДДС при липса на материали?
23.09.2013 в: Данъчни ЗакониИзнос
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоЗадбалансов актив над прага на същественост
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониВОП и износ
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоРазход за бъдещ период
09.09.2013 в: Практическо СчетоводствоСъвместяване на електронно и традиционно фактуриране
03.09.2013 в: Данъчни ЗакониТри различни дати по сделка съгл. ЗДДС
27.08.2013 в: Данъчни ЗакониТрудова злополука
22.08.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при пенсиониране
19.08.2013 в: Практическо СчетоводствоДействащ договор с фирма, която се влива в друга
06.08.2013 в: Практическо СчетоводствоРазносна търговия
02.08.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на парично обезщетение
16.07.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит при покупка на автомобил
12.07.2013 в: Практически ЗаплатиРаботно облекло и надбавки по втори трудов договор
01.07.2013 в: Данъчни ЗакониДопълнително медицинско удостоверение при полагане на нощен труд
27.06.2013 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплатаИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->