Васил Байнашев Васил Байнашев Kreston BulMar - Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен

Кратко CV : Магистър по Счетоводство и контрол. Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен. Експерт по счетоводство, ЗДДС, ЗКПО, ЗДФЛ и осигуряване.

02.04.2019 в: Данъчни ЗакониАвансово плащане ВОД
13.03.2019 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД по чл.327 ал.1 т.9
06.02.2019 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при безработица
10.12.2018 в: Практическо СчетоводствоПлащане в брой
21.11.2018 в: Практически ЗаплатиНазначаване на майка
04.11.2018 в: Практически Заплатиопределяне на заплата на учител логопед
29.08.2018 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на средства от касата
21.05.2018 в: Данъчни Закониобещетение при пенсиониране
30.04.2018 в: Практическо СчетоводствоБрандирана реклама
13.04.2018 в: Данъчни ЗакониВдовишка пенсия
21.03.2018 в: Практическо СчетоводствоБракуване на служебен автомобил
03.03.2018 в: Практическо СчетоводствоНачислява ли се ДДС при продажба на машини от България за куповач в страна членка на Европейския съюз
20.02.2018 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица след работа в чужбина
07.02.2018 в: Данъчни ЗакониУслуга от ЮЛНЦ нерегистрирано по ЗДДС към фирма от ЕС
22.01.2018 в: Практическо СчетоводствоФактура за бонус оборот
08.01.2018 в: Практически ЗаплатиПредизвестие при прекратяване на трудов договор
14.12.2017 в: Практически ЗаплатиВъпрос за обезщетение
30.11.2017 в: Практическо Счетоводствоосчетоводяване на дарение
16.11.2017 в: Практически ЗаплатиПовишаване на пенсиите
01.11.2017 в: Практическо СчетоводствоДоговор за лизинг
12.10.2017 в: Данъчни ЗакониПревод по еврова вместо доларова сметка.
18.09.2017 в: Практически Заплатимайчинство и заплата
14.08.2017 в: Данъчни ЗакониСделка в ЕС с участието на българско дружество
01.08.2017 в: Данъчни ЗакониОтложен отпуск
17.07.2017 в: Данъчни ЗакониПовече от едно ДС към ТД
05.07.2017 в: Данъчни ЗакониПраво на болнични
09.06.2017 в: Данъчни ЗакониВписване на продажба на евро в дневниците по ДДС
22.05.2017 в: Практически ЗаплатиЮридически стаж
25.04.2017 в: Данъчни ЗакониУправител, който е самоосигуряващо се лице без да е собственик
07.04.2017 в: Данъчни ЗакониДДС върху пощенска услуга
22.03.2017 в: Данъчни ЗакониОсигуряване по граждански договор
09.03.2017 в: Практическо СчетоводствоЗакупена и продадена стока от една в друга държава
22.02.2017 в: Практическо СчетоводствоВноска от съдружник в ДЗЗД
22.02.2017 в: Практическо СчетоводствоВноска от съдружник в ДЗЗД
13.02.2017 в: Данъчни ЗакониДоход при източника
11.02.2017 в: Данъчни ЗакониДоход при източника
23.01.2017 в: Практически ЗаплатиТрудов договор до заемане на длъжност с конкурс
11.01.2017 в: Практическо СчетоводствоОтписване на задължения
23.12.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на данъчен кредит
12.12.2016 в: Данъчни ЗакониДанък върху приходите от наеми
02.11.2016 в: Практическо СчетоводствоТурска фирма в България
07.10.2016 в: Данъчни ЗакониОбхват на необлагаемите доходи по чл. 13, ал. 1, т. 1, букви „„б" от ЗДДФЛ
02.09.2016 в: Данъчни ЗакониЛихви
24.08.2016 в: Практически ЗаплатиГраждански договор с пенсионер
15.08.2016 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа със задна дата по време на отпуск
08.08.2016 в: Данъчни ЗакониТуроператор към туроператор в страна извън ЕС
28.07.2016 в: Данъчни ЗакониПреизчисляване на инвалидна пенсия
13.07.2016 в: Данъчни ЗакониДанък "Уикенд"
01.07.2016 в: Практически ЗаплатиОсигоровки при смяна на работа
15.06.2016 в: Данъчни ЗакониПолучаване право на пенсия
06.06.2016 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата на поръчител
27.05.2016 в: Данъчни ЗакониДоговор за отдаване под наем на работна сила
18.05.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор в изпитателен срок
04.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки върху изплатени суми по граждански договори
15.04.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на букмейкърски пункт
04.04.2016 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на разход на гориво
30.03.2016 в: Данъчни ЗакониНормативни изисквания за счетоводна кантора
24.03.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
18.03.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на вдовишка пенсия
14.03.2016 в: Практическо СчетоводствоПлатени осигуровки без документ
09.03.2016 в: Практическо СчетоводствоПротокол по ДДС при услуга от ЕС от нестопанска организация
03.03.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращение по време на бременност и действащ болничен.
03.03.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращение по време на бременност и действащ болничен.
26.02.2016 в: Практически ЗаплатиГъвкаво работно време
22.02.2016 в: Практически ЗаплатиПлащане на задължение към кредитор
15.02.2016 в: Практическо СчетоводствоДублиран приход от минали години
10.02.2016 в: Данъчни ЗакониНачисляване на данък уикенд
08.02.2016 в: Данъчни ЗакониСоциална пенсия за инвалидност
02.02.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при майчинство
28.01.2016 в: Данъчни ЗакониЕлектронни услуги в Русия
22.01.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
14.01.2016 в: Практически ЗаплатиЗаплащане на труд на анест. сестра
11.01.2016 в: Данъчни ЗакониСИДДО със САЩ и приспадане на платени дънък
06.01.2016 в: Практическо СчетоводствоПлащане на обезценено вземане
17.12.2015 в: Данъчни ЗакониСамоначисляване на ДДС без ВОП и ВОД
14.12.2015 в: Практически ЗаплатиИзгубена трудова книжка
07.12.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за ПГО на завърнала се от майчинство служителка
23.11.2015 в: Данъчни ЗакониПолзване на частичен или пълен данъчен кредит и признаване на разход
13.11.2015 в: Практическо СчетоводствоНапускане на съдружник в ООД
09.11.2015 в: Практически ЗаплатиНазначаване собственик на ЕООД на договор по чл.107а от КТ
26.10.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по време на майчинство
21.10.2015 в: Данъчни ЗакониМайчинство при недостигащ осигурителен стаж
16.10.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране по инициатива на работодателя
09.10.2015 в: Данъчни ЗакониДействия при отказ на служител за заемане на нова длъжност
06.10.2015 в: Данъчни ЗакониПридобиване право на наследствена пенсия
25.09.2015 в: Практически ЗаплатиБременност при срочен договор
02.09.2015 в: Данъчни ЗакониОтносно трудова борса
26.08.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван платен годишен отпуск при промчна на длъжността при същия работодател
18.08.2015 в: Практическо СчетоводствоДоговор за наем
12.08.2015 в: Данъчни ЗакониПринудително ползване на платен отпуск
31.07.2015 в: Данъчни ЗакониДостигане на възраст за пенсиониране
28.07.2015 в: Практически ЗаплатиЗапочване на нова работа преди изтичане на предизвестие
10.07.2015 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на служител
07.07.2015 в: Данъчни ЗакониЗакупуване на стаж
02.07.2015 в: Данъчни ЗакониЗакриване на щат по време на майчинство
26.06.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на кухненско обзавеждане и техника по ЗДДС и ЗКПО
12.06.2015 в: Практически ЗаплатиПодаване на Декларация Обр. 1
15.05.2015 в: Практически ЗаплатиТЕЛК ограничения при цироза
29.04.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
23.04.2015 в: Данъчни ЗакониПопълване на декларация по чл.50 за СОЛ
17.04.2015 в: Данъчни ЗакониДавностен срок на задължение към доставчик
31.03.2015 в: Данъчни ЗакониПенсия за инвалидност
27.03.2015 в: Данъчни ЗакониСумирано изчисляване на работното време
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор на служител в майчиство при спиране дейноста на фирма
09.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на дялове на ООД и счетоводни особености
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по КСО на съкратен държавен служител
25.02.2015 в: Практическо Счетоводствоправата ми
23.02.2015 в: Практическо СчетоводствоДоставка на строителна услуга - подизпълнител извън ЕС
18.02.2015 в: Данъчни ЗакониПокупка на стока от китайски продавач
12.02.2015 в: Данъчни ЗакониЕТ без касов апарат и банкова сметка
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиДанъчно облагане на лица, командировани в чужбина
29.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПродан на недвижим имот от ЧСИ
29.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПродан на недвижим имот от ЧСИ
26.01.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица при смяна на местоживеенето
21.01.2015 в: Счетоводни СтандартиНамаляване на командировъчни при липса на документ за нощувка
15.01.2015 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране на минен инженер
06.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗемеделски стопанин
17.12.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване на управител в ООД
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониПрефактуриране на услуги за ЕС
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица и лицензионни възнаграждения
26.11.2014 в: Практически ЗаплатиПромяна на работното място по време на майчинство
20.11.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнителен отпуск на служител с ТЕЛК
14.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск
07.11.2014 в: Счетоводни СтандартиВид на сделки с 3 страни от и извън ЕС
04.11.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход
29.10.2014 в: Данъчни ЗакониОсигурителни вноски върху разходите за тиймбилдинг
22.10.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки само осигуряващ се
16.10.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандировка
16.10.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандировка
10.10.2014 в: Данъчни ЗакониСанкция за неиздадена фактура
06.10.2014 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на средства за маркетинг
09.09.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване в ООД
05.09.2014 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 ЗДДС
04.09.2014 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 ЗДДС
21.08.2014 в: Практическо СчетоводствоФактура за стоки с и без право на ДК
15.08.2014 в: Данъчни ЗакониГрешно подадени данни в дневник на продажби
11.08.2014 в: Данъчни ЗакониПромяна на длъжността след подадено уведомление по чл 123 т 7 от КТ
04.08.2014 в: Практически ЗаплатиПодаване на молба за напускане по време на платения годишен отпуск.
29.07.2014 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение при нетрудоспособност преди пенсиониране
18.07.2014 в: Данъчни ЗакониПарична помощ при смърт
10.07.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на взаимоотношения
26.06.2014 в: Данъчни ЗакониБременност и осгуровки
20.06.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на общо основание
16.06.2014 в: Данъчни ЗакониЩе имам ли право на борса
10.06.2014 в: Практическо СчетоводствоВнос от Турция
04.06.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов Договор - Прекратяване
30.05.2014 в: Данъчни ЗакониПрекъсва ли се майчинство за назначени по заместване при завръщане на титуляра
23.05.2014 в: Практически ЗаплатиЗаплати и осигуровки
13.05.2014 в: Практическо СчетоводствоДанъчен кредит за храна на куче пазач
08.05.2014 в: Практически ЗаплатиМинимална работна заплата
29.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на безсрочен трудов договор
25.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.55
21.04.2014 в: Данъчни ЗакониПрава на работника при пенсиониране
08.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрава на трудоустроен работник
01.04.2014 в: Данъчни ЗакониКорпоративен данък в Германия
17.03.2014 в: Счетоводни СтандартиСравнителен анализ на стандарти
13.03.2014 в: Практически ЗаплатиМогат ли да ме освободят от работа по време на болничен?
10.03.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на данъчен кредит от фактури по опис при регистрация по ДДС
05.03.2014 в: Практически ЗаплатиПроменя ли се СБКО при промяна в основната заплата
28.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на гориво
28.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на такси за паркинг, фериботи, винетни такси
24.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на гориво
20.02.2014 в: Практически ЗаплатиВъзнаграждения и осигуровки при СИРВ
11.02.2014 в: Практически ЗаплатиВъзнаграждения и осигуровки при СИРВ
07.02.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
07.02.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск по чл.163 от Кодекса на труда
04.02.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
04.02.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
30.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учителка
24.01.2014 в: Данъчни ЗакониМайчинство за второ дете
20.01.2014 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство на пенсионер
17.01.2014 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство на пенсионер
13.01.2014 в: Практическо СчетоводствоПолзване на служебен автомобил за лични цели
13.01.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов договор - чл. 67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70
30.12.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки управител ЕООД
27.12.2013 в: Данъчни ЗакониОблагане на физическо лице земеделски производител
12.12.2013 в: Практически ЗаплатиНалагане на график за ползване на отпуски
05.12.2013 в: Практически ЗаплатиЗакрила при уволнение
13.11.2013 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряване за ветеринарен лекар
25.10.2013 в: Практически ЗаплатиЗабавена декларация за обезщетения при бременност и раждане
21.10.2013 в: Практическо СчетоводствоЗадължение за регистрация като администратор на лични данни
02.10.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при износ за Русия
01.10.2013 в: Практически ЗаплатиПочивка за храна при непрекъснат трудов процес
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиВъзстановен на работа - осигуровки, отпуски
11.09.2013 в: Данъчни ЗакониНОИ отказва да изплати болничен
05.09.2013 в: Данъчни ЗакониДисциплинарно уволнение при болничен
03.09.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск, натрупан преди и след майчинство
29.08.2013 в: Данъчни Закони12 часов работен ден
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониДължим данък върху наличните активи при дерегистрация
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониИма ли право на командировъчни
01.08.2013 в: Данъчни ЗакониИма ли право на командировъчни
22.07.2013 в: Практическо СчетоводствоФинансов отчет за ЕООД, нерегистрирано по ДДС
10.07.2013 в: Практическо СчетоводствоЗакупен ДА
01.07.2013 в: Практическо СчетоводствоВнос от Турция
01.07.2013 в: Данъчни ЗакониБолнични при срочен трудов договор
25.06.2013 в: Данъчни ЗакониФинансов лизинг с опция
20.06.2013 в: Данъчни ЗакониБременност на кметски наместник със сключен срочен трудов договорИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->