Елеонора  Константинова Елеонора Константинова - служител

Професия : счетоводство

15.09.2016 в: Данъчни ЗакониОблагане на получена сума от фонд земеделие
26.04.2016 в: Данъчни ЗакониВОП от Германия
08.01.2016 в: Практическо СчетоводствоРемонт на сграда със собствени средства
04.12.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение от трудовата борса за земеделски производител
03.11.2015 в: Данъчни ЗакониНадвнесена сума по ВОП
17.02.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на земеделски стопанин
22.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПаричен заем между свързани лица
14.10.2014 в: Практическо СчетоводствоВнос на стока от Турция
22.07.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 за работник в самоотлъчка
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиНамаляване на трудово вънаграждение със съгласие на служителя
05.02.2014 в: Данъчни ЗакониПреобразуване по ЗКПО
18.12.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчни амортизируеми активи
06.12.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни и данъчни амортизации
13.11.2013 в: Практическо СчетоводствоТекущи разходи
01.11.2013 в: Данъчни ЗакониНощен пазач
25.09.2013 в: Данъчни ЗакониAвансови вноски по ЗКПО
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчно признаване на разходи за реклама
23.08.2013 в: Практически ЗаплатиЗапор от ЧСИ
07.08.2013 в: Практическо СчетоводствоДоговор за управление и ТР
25.07.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на самолетен билет
09.07.2013 в: Практическо СчетоводствоЗакупен ДА
10.06.2013 в: Данъчни ЗакониРазход за ремонт на офисИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->