ПЕНКА ДОНЧОВСКА ПЕНКА ДОНЧОВСКА - СЧЕТОВОДИТЕЛ

Професия : ИКОНОМИСТ
Кратко CV : Здравейте! Счетоводител съм в "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД - РУСЕ

07.11.2019 в: Практическо СчетоводствоКонтрольор по СФУК
12.02.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск по чл. 169 от КТ
30.01.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране без прекратяване на трудов договор
31.08.2014 в: Данъчни ЗакониСоциални придобивки при болничен
03.06.2014 в: Данъчни ЗакониДопълнително трудово възнаграждение
31.05.2014 в: Данъчни ЗакониРабота по график
08.05.2014 в: Практически ЗаплатиОбещетение по чл. 224 ал. 1
07.04.2014 в: Практическо СчетоводствоСоциални разходи
13.01.2014 в: Практическо СчетоводствоПолзване на служебен автомобил за лични цели
05.12.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД по чл. 68, ал. 1 т. 3
25.11.2013 в: Практически ЗаплатиОтлагане на платен отпуск
09.11.2013 в: Практически ЗаплатиАкт за прекратяване на ТД
04.11.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор при право на пенсия
30.10.2013 в: Практически ЗаплатиВписване на стаж по чл. 222, ал. 1 в ТК
08.10.2013 в: Практически ЗаплатиПредизвесте при пенсиониране
27.09.2013 в: Практически ЗаплатиОбещетения при напускане
04.09.2013 в: Практическо СчетоводствоЗадбалансов актив над прага на същественост
21.08.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск по време на предизвестие
19.06.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор
05.06.2013 в: Данъчни ЗакониПодаване на ГФО за фирма без дейност
30.05.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договр на служителка по майчинствоИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->