Валя Дадова Валя Дадова Kreston BulMar - Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца

Кратко CV : Магистър по Счетоводство и Kонтрол . Управляващ съдружник в Крестън БулМар – Враца . Експерт по счетоводство, ЗДДС, ЗКПО ,ЗДФЛ и осигуряване.

23.05.2018 в: Данъчни ЗакониНастояща стойност на активите -чл.189б от ЗКПО
23.05.2018 в: Данъчни ЗакониНастояща стойност на активите -чл.189б от ЗКПО
23.05.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация чл.88 ЗКПО
25.08.2017 в: Практически ЗаплатиПроцент прослужено време
25.08.2017 в: Практически ЗаплатиПропуснато уведомление към НАП за назначаване
28.03.2017 в: Данъчни ЗакониРегистрация по чл. 97а
06.10.2016 в: Данъчни ЗакониЕдин работодател - няколко осигурители
29.08.2016 в: Практически ЗаплатиПодаване Декларация 1 на собственик на ЕООД
29.08.2016 в: Данъчни ЗакониТранспортни услуги в ЕС
26.08.2016 в: Данъчни ЗакониТърговия по интернет
28.12.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на заплата и обезщетения след получаване на заповед за освобождаване
17.12.2015 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на задължения
11.12.2015 в: Практически ЗаплатиПреминаване от 8 на 4 часов работен ден
02.12.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане и амортизация на ведомствена бензинколонка и фискално устройство
02.12.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане и амортизация на ведомствена бензинколонка и фискално устройство
25.11.2015 в: Практически ЗаплатиУвеличение на заплатата със задна дата
23.11.2015 в: Данъчни ЗакониОтпуск при смърт на роднина
30.10.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на работна заплата
21.10.2015 в: Данъчни ЗакониРешение на общо събрание за разпределение на дивиденти
09.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки върху социални разходи в натура
09.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки върху социални разходи в натура
01.10.2015 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор по време на майчинство
28.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор от ЧСИ за потребителски кредит
16.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор от ЧСИ за потребителски кредит
14.09.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на щата от цял на половин щат
02.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗаличаване на Декларация обр. 7
28.08.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудови взаимоотношения по програма "Младежка Заетост"
18.08.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращаване на майка с дете до 3 год.
05.08.2015 в: Данъчни ЗакониРаботно време
03.08.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране през 2015 г.
27.07.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за регистрация на трудовата борса
22.07.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнителен трудов договор по чл.114 КТ
22.07.2015 в: Данъчни ЗакониСанкции за служителя при работа без договор
06.07.2015 в: Практически ЗаплатиВторо майчинство
02.07.2015 в: Данъчни ЗакониПолзване на отпуск при пенсиониране
25.06.2015 в: Данъчни ЗакониГраждански договор със собственик на ЕТ
25.06.2015 в: Данъчни ЗакониГраждански договор със собственик на ЕТ
17.06.2015 в: Практически ЗаплатиКорекция на декларации 1 и 6
16.06.2015 в: Практически ЗаплатиКорекция на декларации 1 и 6
12.06.2015 в: Практическо СчетоводствоИздаване на обобщаваща фактура в края на месеца
11.06.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на автомобил
10.06.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на автомобил
03.06.2015 в: Практически ЗаплатиСтаж при 5-часов работен ден
03.06.2015 в: Практически ЗаплатиСтаж при 5-часов работен ден
02.06.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 служебен код 0000
01.06.2015 в: Практически ЗаплатиПовторна регистрация в бюрото по труда
27.05.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от Бюрото по труда
21.05.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 служебен код 0000
21.05.2015 в: Данъчни ЗакониЗадължения на ЕТ
20.05.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на празничен труд
18.05.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетения от борсата при съкращение
18.05.2015 в: Практически ЗаплатиБолничен при прекратяване
14.05.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на инвалидна пенсия
12.05.2015 в: Практически ЗаплатиИзмемения в СИРВ
23.04.2015 в: Данъчни ЗакониПопълване на декларация по чл. 55
17.04.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на обещетение при прекратяване на трудов договор след майчинство
01.04.2015 в: Практически ЗаплатиРазмер на обезщетение при пенсиониране
16.03.2015 в: Практически ЗаплатиРазмер на обезщетение при пенсиониране
08.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от трудовата борса при регистрация на ЕООД
16.01.2015 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж на СОЛ
05.12.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна отчетност при наследяване на фирма
19.11.2014 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск по принуда
14.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск на служител на сумирано работно време и 2-часов работен ден
10.11.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане поради неизплатени възнаграждения
07.11.2014 в: Данъчни ЗакониПлатен годишен отпуск при работа на 12 часови смени
28.10.2014 в: Практическо СчетоводствоПропусната фактура в дневник на продажбите
16.10.2014 в: Практическо СчетоводствоПродажба на автомобили
09.10.2014 в: Практическо СчетоводствоФактура от нерегестирано към регистрирано по ЗДДС юридическо лице
03.10.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане поради неизплатени възнаграждения
02.10.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщетение при пенсиониране
09.09.2014 в: Практическо СчетоводствоВъзстановяване на ДДС
03.09.2014 в: Практически ЗаплатиСумирано работно време
20.08.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуровки и данък по граждански договор с руски гражданин
15.08.2014 в: Данъчни ЗакониКасова бележка, издадена в следващия месец
12.08.2014 в: Данъчни ЗакониЗадължение за обявяване на свободни работни места
04.08.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск за отглеждане на дете до 8 години
29.07.2014 в: Практическо СчетоводствоИзписване на името на гражданин на друга държава във фактура
29.07.2014 в: Практическо СчетоводствоИзписване на името на гражданин на друга държава във фактура
11.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица при прекратяване на трудов договор с изпитателен срок
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиУП 2 и отпуск за отглеждане на малко дете
26.06.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване за пенсия на безработен
14.06.2014 в: Данъчни ЗакониФактура за тръжни документи от Сърбия
04.06.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на данъчен кредит
15.05.2014 в: Практическо СчетоводствоДокументиране на ВОД и транспорт
07.05.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение
07.05.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение
30.04.2014 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на пенсия след подаване на документи за пенсиониране
14.04.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за прослужено време при пенсиониране
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиСъкращаване след майчинство
07.04.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за прослужено време при пенсиониране
31.03.2014 в: Практически ЗаплатиСъкращение след майчинство
20.03.2014 в: Практическо СчетоводствоГФО на фондация
20.03.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство в бюджетно предприятие
20.03.2014 в: Практическо СчетоводствоГФО на фондация
17.03.2014 в: Данъчни ЗакониПриложение №4 от ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2013 год.
17.03.2014 в: Практически ЗаплатиНезачетено предизвестие
17.03.2014 в: Данъчни ЗакониПриложение №4 от ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2013 год.
17.03.2014 в: Практически ЗаплатиРазмер на обезщетение при пенсиониране
13.03.2014 в: Практически ЗаплатиРазмер на обезщетение при пенсиониране
11.03.2014 в: Данъчни ЗакониПункт за изкупуване на вълна срещу прежда
06.03.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращаване по чл.328 т.1 ал.12
28.02.2014 в: Практически ЗаплатиНапускане без да се спази едномесечно предизвестие
25.02.2014 в: Данъчни ЗакониДоход на самоосигуряващ се собственик, гражданин на страна от ЕС - данъчни и осигурителни аспекти
20.02.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен договор
08.02.2014 в: Данъчни ЗакониЕТ с дейност по ДДДФЛ и патент
08.02.2014 в: Практическо СчетоводствоФактура от 2013г, отложено ДДС осчетоводяване
07.02.2014 в: Данъчни ЗакониOтчитане на приход от Бюрото по труда
04.02.2014 в: Данъчни ЗакониПриложение №4 от ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2013 год.
25.01.2014 в: Данъчни ЗакониДФЛ върху доход по граждански договор
25.01.2014 в: Практическо СчетоводствоУвеличаване стойността на ДМА
17.01.2014 в: Практически ЗаплатиРаботно време и доработки
15.01.2014 в: Практическо СчетоводствоУвеличение на дружествен капитал
14.01.2014 в: Практическо СчетоводствоУвеличение на дружествен капитал
07.01.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация чл. 55 чл.1 и корекция
03.01.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл 222 и граждански договор
03.01.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор
02.01.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на ранно пенсиониране за учители
27.12.2013 в: Практическо СчетоводствоСмяна на фамилия на управител
27.12.2013 в: Данъчни ЗакониПреминаване он ДУК към СОЛ
16.12.2013 в: Данъчни ЗакониНеплатен отпуск преди пенсиониране
13.12.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл. 88 ОТ ЗКПО
11.12.2013 в: Данъчни ЗакониГаранционен депозит
06.12.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни и данъчни амортизации
05.12.2013 в: Практическо СчетоводствоНаем на помещение от физическо лице
02.12.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица след прекратяване по чл.325 ал.1 от КТ
28.11.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл. 7 от ЗГВРС
23.11.2013 в: Практическо СчетоводствоНеправилно внесени суми в НАП
23.11.2013 в: Практически ЗаплатиПолзване на болничен по време на предизвестие
22.11.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл. 88 ОТ ЗКПО
12.11.2013 в: Практически ЗаплатиДопълнителен трудов договор по чл.114 КТ
31.10.2013 в: Практическо СчетоводствоПродажба на автомобил под балансовата стойност. Осчетоводяване
24.10.2013 в: Практическо СчетоводствоГлавна книга
21.10.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация 1 и обезщетение по чл. 224 от КТ
21.10.2013 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващо се лице на две ЕООД-та
11.10.2013 в: Практическо СчетоводствоЕООД изкупува ЕТ член 15 ТЗ
02.10.2013 в: Практическо СчетоводствоФактура продажби към Англия
30.09.2013 в: Практически ЗаплатиОбещетения при напускане
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск при продължителен болничен
14.09.2013 в: Данъчни ЗакониКога би трябвало да придобия право на пенсия
05.09.2013 в: Данъчни ЗакониМедицинска сестра като самоосигуряващо се лице
03.09.2013 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетения при бременност
28.08.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор поради болест
27.08.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по време на болнични
27.08.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по време на болнични
23.08.2013 в: Практически ЗаплатиЗапор от ЧСИ
21.08.2013 в: Данъчни ЗакониТрудово осигуряване в Испания
21.08.2013 в: Данъчни ЗакониТрудово осигуряване в Испания
20.08.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по време на болнични
08.08.2013 в: Данъчни ЗакониОпределяне на брутно трудово възнаграждение
02.08.2013 в: Практически ЗаплатиУправител на ЕООД по трудов договор
01.08.2013 в: Практическо СчетоводствоФактуриране с авансово плащане
31.07.2013 в: Данъчни ЗакониНеподадена Декларация чл.55,ал.1 от ЗДДФЛ в срок
26.07.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от Бюрото по труда
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоБУЛСТАТ за консултант в мултилевъл фирма
11.07.2013 в: Данъчни ЗакониДокументиране на ВОП
11.07.2013 в: Практически ЗаплатиГраждански договор на пенсионер
05.07.2013 в: Данъчни ЗакониНезаконно уволнение
01.07.2013 в: Практически ЗаплатиОтчита ли се майчинството към класа за прослужено време
27.06.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от 6 заплати на учител при напускане
25.06.2013 в: Данъчни ЗакониДесетразряден номер на фактура
25.06.2013 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на ЕТ след смърт на собственика
21.06.2013 в: Практическо СчетоводствоОсновен капитал
21.06.2013 в: Данъчни ЗакониЗадължителен ли е ДУК за управителите на фирми
20.06.2013 в: Данъчни ЗакониВОП и износ
18.06.2013 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход по чл.35 т.3 от ЗДДФЛ
18.06.2013 в: Практическо СчетоводствоАнулиране на фактура за продажба на услуга
18.06.2013 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход по чл.35 т.3 от ЗДДФЛ
18.06.2013 в: Данъчни ЗакониПокупка на автомобил, който не е лек
18.06.2013 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход по чл.35 т.3 от ЗДДФЛ
14.06.2013 в: Практически ЗаплатиРабота на втори трудов договор
14.06.2013 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход по чл.35 т.3 от ЗДДФЛ
14.06.2013 в: Данъчни ЗакониПодаване на Декларация 7 по електронен път
24.05.2013 в: Практически ЗаплатиДисциплинарно уволнение
24.05.2013 в: Данъчни ЗакониНачисляване ДДС на кетъринг
24.05.2013 в: Практически ЗаплатиСтажант на почасов срочен договор
24.05.2013 в: Данъчни ЗакониЗдравно осигуряване на лице, работещо в чужбина
24.05.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на пенсионер по болест, собственик на ЕТ
24.05.2013 в: Данъчни ЗакониГраждански договор с чужденец извън ЕС
24.05.2013 в: Практическо СчетоводствоИздаване на фактура на английски език
24.05.2013 в: Данъчни ЗакониБолничен
17.05.2013 в: Данъчни ЗакониБезкасово плащане на стипендия на студент
17.05.2013 в: Практически ЗаплатиОтпсука след майчинство
14.05.2013 в: Данъчни ЗакониДокументиране на превод от Украйна
12.05.2013 в: Данъчни ЗакониНаказание при закъснение за работа
12.05.2013 в: Практически ЗаплатиДобавка към пенсията при инвалидизиране
11.05.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на чужденец
10.05.2013 в: Практически ЗаплатиУправител на ЕООД по трудов договор
10.05.2013 в: Данъчни ЗакониУсловия за пенсиониране при втора категория труд
10.05.2013 в: Данъчни ЗакониФактура без ДДС от туристическа услуга
10.05.2013 в: Данъчни ЗакониКоригираща данъчна декларация
08.05.2013 в: Практическо СчетоводствоСанкции за подписване на ГФО от неправоспособен счетоводител
08.05.2013 в: Практическо СчетоводствоСъставители на ГФО
07.05.2013 в: Данъчни ЗакониЗаплащане при заместване на титуляр
05.05.2013 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки на пенсионер
05.05.2013 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск след майчинство
30.04.2013 в: Практически ЗаплатиГраждански договор на пенсионер
30.04.2013 в: Практически ЗаплатиКлас за прослужено време
29.04.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчна декларация и отчет на ЕТИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->