ceca marinova ceca marinova ИВМИЛ ЕООД - Потребител


06.03.2020 в: Данъчни ЗакониДълготрайни активи
06.03.2020 в: Данъчни ЗакониДълготрайни активи
05.02.2020 в: Практически Заплатиобезщетение и справка 73
24.11.2019 в: Данъчни Законинаем на недвижим имот между физически лица
01.07.2019 в: Практически ЗаплатиУПФ
02.04.2019 в: Данъчни ЗакониПенсионер и граждански договор
30.01.2019 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация по чл.50 за самоосигуряващо се лице
22.01.2019 в: Практическо СчетоводствоОтписване на задължение
06.12.2018 в: Практически ЗаплатиОсигуряване при заплата под минималния осигурителен доход
04.12.2018 в: Данъчни ЗакониМеждународна пенсия
31.10.2018 в: Практическо СчетоводствоЛипса на печат в трудовата книжка
19.10.2018 в: Практически ЗаплатиСлужебна бележка по чл,45 ал.2 трудови доходи
11.10.2018 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на пенсия през 2019 година
03.10.2018 в: Практическо СчетоводствоПлащане на услуга през изипей
03.10.2018 в: Данъчни ЗакониРазходи на адвокат свободна професия
03.10.2018 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на неизползван платен отпуск при напускане
01.10.2018 в: Данъчни Законидекларация по ЗОДФЛ на адвокат
01.10.2018 в: Практически Заплатидод на адвокат свободна професия
20.03.2017 в: Практическо СчетоводствоПризнат разход
27.01.2017 в: Практическо СчетоводствоЗадължение към починал кредитор
14.02.2016 в: Практически ЗаплатиНачисляване на заплати
09.02.2016 в: Практическо СчетоводствоКорекция на грешно осчетоводяване от минал период
22.10.2015 в: Практическо СчетоводствоПодаване на Декларация 1 при промяна на длъжността
06.10.2015 в: Практическо СчетоводствоПопълване на Декларация образец 1
02.09.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на държавни такси

24.01.2019 в: Практическо СчетоводствоОтписване на задължение
04.10.2018 в: Практическо СчетоводствоПлащане на услуга през изипей
03.10.2018 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на неизползван платен отпуск при напусканеИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->