Ивелина Иванова Ивелина Иванова - счетоводител

Професия : счетоводител

09.10.2018 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна грешка
21.01.2018 в: Практическо СчетоводствоФактура за бонус оборот
22.01.2014 в: Практически ЗаплатиСлужебна бележка по чл.45,ал.1 и период, който следва да се включи в нея
14.01.2014 в: Данъчни ЗакониВ кои случаи служебната бележка по чл.45, ал.2 се прилага към ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ
08.12.2013 в: Практически ЗаплатиПлащане на заплати и осигуровки за м.декември
Трудов договор по чл.67, ал.1 във връзка с чл.70
30.11.2013 в: Практическо СчетоводствоСмяна на седалище и адрес на управление или само смяна на адрес за кореспонденция
17.11.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки и данъци върху социалните разходи в натура
15.11.2013 в: Данъчни ЗакониОпределяне нормата на разхода на гориво на лек автомобил
14.11.2013 в: Практически ЗаплатиПраво на болничен при започване на работа за първи път
06.11.2013 в: Практически ЗаплатиНазначаване на лице с ТЕЛК
03.11.2013 в: Практически ЗаплатиСлужебна бележка при граждански договор
03.11.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск - изчисляване
03.11.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на данъчен кредит по сметка/фактура на нотариус
28.10.2013 в: Практическо СчетоводствоКлетка 71 от СД
20.10.2013 в: Практическо СчетоводствоЗадължение за регистрация като администратор на лични данни
17.10.2013 в: Данъчни ЗакониОкончателен осигурителен доход на СОЛ, което е работило по ТД в началото на годината
15.10.2013 в: Практическо СчетоводствоДоказване на непреодолима сила
08.10.2013 в: Данъчни Законичл.42, ал.4 от ЗКПО
05.10.2013 в: Данъчни ЗакониПриспадане на данък по чл.92, ал.1, т.2 и т.3 от ЗДДС
01.10.2013 в: Данъчни ЗакониСОЛ и личен труд
20.09.2013 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки при граждански договор
20.09.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаем от собственик с непогасена част към края на годината
18.09.2013 в: Практически ЗаплатиУвеличение на основната заплата
10.09.2013 в: Данъчни ЗакониКога имаме право на 5% отстъпка при подаване на данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ
06.09.2013 в: Практическо СчетоводствоКомисия при инвентаризация
26.08.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за гориво на лек автомобил за транспорт на работници до месторабота
23.08.2013 в: Данъчни ЗакониСОЛ с допълнителни вноски в дружеството и декларация по чл.50
21.08.2013 в: Данъчни ЗакониОкончателен осигурителен доход за СОЛ
15.08.2013 в: Данъчни ЗакониАвтомобил ползван едновременно за превоз на стоки и за превоз на работници
14.08.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.50 на СОЛ, което има и приходи от лихви от заем с дружеството
13.08.2013 в: Данъчни ЗакониПодава ли декларация по чл.50 самоосигуряващо се лице без доход
08.08.2013 в: Данъчни ЗакониДокументиране на разходи за експлоатация на фирмен автомобил
07.08.2013 в: Данъчни ЗакониВнасяне на осигуровки на СОЛ-управител на ЕООД-от банковата сметка на фирмата или от лична банкова сметка
02.08.2013 в: Практически ЗаплатиОпределяне момента на започване на трудовата дейност на самоосигуряващо се лице в ЕООД
18.07.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводител по граждански договор
04.07.2013 в: Практическо СчетоводствоЗМИП и лица, които по занятие извършват счетоводни услуги
17.06.2013 в: Данъчни ЗакониПокупка на автомобил, който не е лек
14.06.2013 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход по чл.35 т.3 от ЗДДФЛ
11.06.2013 в: Практическо СчетоводствоОтразяване на прихода от ПОС в дневника на продажбите
26.05.2013 в: Данъчни ЗакониТретиране на разходи за ремонт на нает актив по ЗКПО
02.05.2013 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС в средата на месеца
27.04.2013 в: Данъчни ЗакониДеклариране на приходи от лихви по заем от физическо лице
22.04.2013 в: Практическо СчетоводствоИзписване на стока по средна надценка на база приходите от продажба
01.03.2013 в: Данъчни ЗакониДУК и осигуряване на управител на ЕООД
27.02.2013 в: Данъчни ЗакониЗаем на едноличен собственик на капитала на ЕООД

10.10.2018 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна грешка
22.01.2018 в: Практическо СчетоводствоФактура за бонус оборот
26.11.2014 в: Практическо СчетоводствоВърната сума от внос от Китай
09.05.2014 в: Данъчни ЗакониОтразяване на ВОД с транспорт в дневник продажби и ВИЕС
19.04.2014 в: Практически ЗаплатиКомандировки
06.02.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.50
27.01.2014 в: Практически ЗаплатиСлужебна бележка по чл.45,ал.1 и период, който следва да се включи в нея
18.01.2014 в: Данъчни ЗакониОкончателен осигурителен доход на СОЛ, което е работило по ТД в началото на годината
18.01.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.50 на СОЛ, което има и приходи от лихви от заем с дружеството
16.01.2014 в: Данъчни ЗакониДАНС и счетоводител на граждански договор
Трудов договор по чл.67, ал.1 във връзка с чл.70
01.12.2013 в: Практическо СчетоводствоСмяна на седалище и адрес на управление или само смяна на адрес за кореспонденция
22.11.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки и данъци върху социалните разходи в натура
21.11.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки и данъци върху социалните разходи в натура
18.11.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки и данъци върху социалните разходи в натура
17.11.2013 в: Данъчни ЗакониОпределяне нормата на разхода на гориво на лек автомобил
16.11.2013 в: Практически ЗаплатиПраво на болничен при започване на работа за първи път
11.11.2013 в: Практически ЗаплатиНазначаване на лице с ТЕЛК
04.11.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск - изчисляване
04.11.2013 в: Практически ЗаплатиСлужебна бележка при граждански договор
03.11.2013 в: Практическо СчетоводствоКлетка 71 от СД
03.11.2013 в: Практическо СчетоводствоКлетка 71 от СД
23.10.2013 в: Практическо СчетоводствоДоказване на непреодолима сила
07.10.2013 в: Данъчни ЗакониПриспадане на данък по чл.92, ал.1, т.2 и т.3 от ЗДДС
02.10.2013 в: Данъчни ЗакониСОЛ и личен труд
23.09.2013 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки при граждански договор
23.09.2013 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки при граждански договор
23.09.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаем от собственик с непогасена част към края на годината
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиУвеличение на основната заплата
19.09.2013 в: Данъчни ЗакониАвтомобил ползван едновременно за превоз на стоки и за превоз на работници
19.09.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за гориво на лек автомобил за транспорт на работници до месторабота
18.09.2013 в: Данъчни ЗакониДеклариране на приходи от лихви по заем от физическо лице
18.09.2013 в: Практическо СчетоводствоКомисия при инвентаризация
18.09.2013 в: Данъчни ЗакониСОЛ с допълнителни вноски в дружеството и декларация по чл.50
18.09.2013 в: Практическо СчетоводствоКомисия при инвентаризация
14.09.2013 в: Данъчни ЗакониКога имаме право на 5% отстъпка при подаване на данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ
22.08.2013 в: Данъчни ЗакониОкончателен осигурителен доход за СОЛ
17.08.2013 в: Практически ЗаплатиНеприета молба за напускане
14.08.2013 в: Данъчни ЗакониПодава ли декларация по чл.50 самоосигуряващо се лице без доход
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониДокументиране на разходи за експлоатация на фирмен автомобил
09.08.2013 в: Практическо СчетоводствоЗМИП и лица, които по занятие извършват счетоводни услуги
07.08.2013 в: Данъчни ЗакониВнасяне на осигуровки на СОЛ-управител на ЕООД-от банковата сметка на фирмата или от лична банкова сметка
05.08.2013 в: Практически ЗаплатиОпределяне момента на започване на трудовата дейност на самоосигуряващо се лице в ЕООД
18.06.2013 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход по чл.35 т.3 от ЗДДФЛ
18.06.2013 в: Данъчни ЗакониПокупка на автомобил, който не е лек
17.06.2013 в: Практическо СчетоводствоОтразяване на прихода от ПОС в дневника на продажбите
15.06.2013 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход по чл.35 т.3 от ЗДДФЛ
04.05.2013 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС в средата на месеца
25.04.2013 в: Практическо СчетоводствоИзписване на стока по средна надценка на база приходите от продажба
25.04.2013 в: Практическо СчетоводствоИзписване на стока по средна надценка на база приходите от продажба
01.03.2013 в: Данъчни ЗакониЗаем на едноличен собственик на капитала на ЕООДИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->